Решение №209/14. 04. 2011 г на сос и Насоки и правила за програмно финансиране Решение №89/ 28. 02. 2013 г на сосДата22.07.2016
Размер30.99 Kb.
#838
ТипРешение
ОБЯВА

В изпълнение на Общинската Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, приета с Решение № 209/14.04.2011 г. на СОС иНасоки и правила за програмно финансиране Решение № 89/ 28.02.2013 г. на СОС
СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

НА ДЕЦАТА В СОФИЯ
Обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по следните приоритетни области и теми:
Приоритетна област 1:
Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение в образователните институции – училище и детска градина
Теми по Приоритетната област:

  1. Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на обучение по безопасност на движението в общинските детски градини и училища.

  2. Проекти, свързани с участие в кампании и иницииране на дейности в партньорство с други институции в областта на БДв

  3. Проекти, свързани с осъвременяване на материално-техническата база в образователните институции за провеждане на ефективен учебен процес

  4. Проекти, свързани с обучение на педагогически екипи и родителски активи за реализиране на образователни програми за безопасност на движението.


Кандидатстващи институции: проекти на районни администрации, общински детски градини, училища, Училищни Настоятелства и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
Общ бюджет на приоритетната област – 36  000 лева

Максимална стойност за финансиране на един проект – до 3 000 лева
Приоритетна област 2:
Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението и мерки за опазване живота и здравето на децата и учениците.
Теми по Приоритетната област:

  1. Проекти в областта на безопасност на движението – кампании, дискусионни форуми и др.

  2. Проекти в областта на методическо обезпечаване на дейността на СБДДС – обучения, инициативи и програми в областта на изкуство /театър, музика и др./

  3. Детски и младежки дейности в областта на БДв

  4. Дейности на центрове за работа с деца


Кандидатстващи институции: НПО или други организации с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
Общ бюджет на приоритетната област - 11 000 лева

Максимална стойност за финансиране на един проект –2 000 лева

За образователни институции и районни администрации, кандидатстващи по

Приоритетна област 1 не се изисква съ-финансиране на дейностите.
За всяка организация, кандидатстваща по Приоритетна област 2 се изисква и съ-финансиране на дейностите /до 50 % от общия бюджет на проекта/.

Важно:
Продължителност и обхват на проектните дейности – от 11 април до 28 октомври 2016 г.
Отчитане на проектните дейности до 04 ноември 2016 г.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 23 март 2016 година до

17: 30 часа. на адрес:

София - 1000,

ул. “ Московска” 33,

деловодство на Столична община.


Приложение 1 : Бланки и формуляр

 • формуляр за кандидатстване / образец /

 • заявление / образец/

 • декларация за конфликт на интереси / образец /Приложение 2: Насоки за кандидатстване, указания за попълване на формуляр
Приложение 3: Таблица за административна проверка и оценка на ефективност

Име / Длъжност

Служебен телефон /Мобилен

електронна поща
Мария Георгиева гл. експерт дирекция „ПИСТ”

02/ 946 11 18 / 0885 941 674

sbdds.sofia@abv.bg

Невена Димитрова ст. експерт дирекция „ПИСТ”

02/ 946 11 18 / 0889 911 297

sbdds.sofia@abv.bg

Каталог: pressecentre -> pist
pist -> Іі. 2016 година Първа стратегическа цел
pist -> Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІ. 2016 година Втора Стратегическа цел
pist -> Процедура при обявяване на финансиране за училищен спортен празник
pist -> Списък на организации, кандидатствали с проекти и получили по – нисък брой точки при оценка на ефективност Първа стратегическа цел
pist -> Списък на училища и детски градини, районни администрации, кандидатствали с проекти
pist -> 11 декември 2015 г. /петък/, хотел „Централ”, бул „Христо Ботев”
pist -> Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІІ. 2016 година Приоритетна област 2


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница