Решение на момн или общините съгласно чл. 3 От пмс №104/10. 05. 2003 г Доставките ще се организират при спазване на Закона за задълженията и договоритеДата21.01.2018
Размер39.73 Kb.
#49628
ТипРешение
ДО

КМЕТА


НА

ОБЩИНА............................................

ДО

ДИРЕКТОРАНА..........................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

ИК „Анубис” и издателство „Булвест 2000” имат удоволствието да Ви съобщят, че вече разполагат с пълни комплекти учебни помагала за децата от 1. до 4. група на детските градини. Предлагаме на Вашето внимание най-новата система на ИК „Анубис” за обучениe, възпитание и диагностика на децата от 3 до 7 години – „Приятели”, както и новия единен образователен продукт на издателство „Булвест 2000” – програмните системи „Приказни пътечки” за 1., 2. и 3. група и „Здравей, училище!” за подготвителна група в детската градина.

Новите комплекти са създадени от водещи специалисти и учители в областта на предучилищното и началното образование. Системата „Приятели” се реализира под ръководството на проф. Надежда Витанова, а системите „Приказни пътечки” и „Здравей, училище” – под ръководството на проф. Стойка Здравкова. Новите програмни системи предоставят широки възможности за индивидуална, групова и екипна работа. Образователното съдържание осигурява плавен преход между отделните възрастови групи, подпомага работата на учителите и допринася максимално за ефективен образователен процес в детските градини.

С ПМС № 4 от 10 януари 2009 г. бяха направени промени на ПМС № 104 от 10 май 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала относно осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от всяко дете и ученик от подготвителните групи (класове) до VІІ клас. Средствата за закупуването им ще се превеждат от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (МОMН и общините), финансиращи детските градини и училищата. Учебните помагала ще се закупуват от общините или от детските градини (по решение на МОМН или общините съгласно чл.3 ОТ ПМС № 104/10.05.2003 г.). Доставките ще се организират при спазване на Закона за задълженията и договорите.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ:

„Анубис-Булвест" ООД е обща търговска фирма на издателство „Булвест 2000" и ИК „Анубис", която има изключителното право да ги представлява и да сключва договори от тяхно име.

„Анубис-Булвест" ООД предлага комплекти учебни помагала както за подготвителна група, така и за 1., 2. и 3. група на детската градина от двете издателства. Комплектите за 1., 2. и 3. група се заплащат от родителите и чрез представителствата ни в страната можете да ги поръчате и да ви бъдат доставени с максимална търговска отстъпка.

Изпращаме Ви заявките за комплекти и отделни помагала за 1.-4. група на двете издателства. Същите можете да намерите и на адреси: www.anubis-bg.net и www.bulvest.com.

Попълването на заявките може да стане на ръка, след като ги разпечатате, или в електронен вид. И в двата случая след попълването на формулярите е необходимо да ги разпечатате и да поставите подпис и печат. Необходимо е задължително да попълните броя на децата и броя на групите за съответната възраст в детската градина, за да можем да окомплектоваме поръчката Ви коректно. Заявките се изпращат в 2 (два) екземпляра на съответния представител в страната, чиито координати също Ви предоставяме и които са публикувани и на сайтовете на двете издателства.

Във връзка с промените в ПМС № 4 от 10 януари 2009 г. за изменение и допълнение на ПМС № 104 от 10.05.2003 г. заявките на детските градини, които отразяват избора на учителите в подготвителна група (в съответствие с чл.127, т.2 от ППЗНП), следва да се депозират в общината от общинските детски градини до 15.03.2010 г. Ако получим Вашите заявки за 1.-4. група до 30.03.2010 г., „Анубис-Булвест" ООД Ви гарантира изпълнение на заявката в периода 15 август - 3 септември 2010 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Във връзка с осигуряване на необходимото технологично време за изработване на заявените количества учебни помагала молим за спазване на сроковете, определени по-горе.

В случай че във Вашата детска градина/община се появят потребности от допълнителни количества учебни помагала, можете да изпратите заявка за тях до 30.09.2010 г.

Вярваме, че с програмните системи „Приятели”, „Приказни пътечки” и „Здравей, училище!” ще подпомогнем Вашата високоотговорна работа за формиране и развиване на детската личност и нейната индивидуалност.

За тези от вас, които изберат да работят с комплектите на нашите две издателства, сме предвидили специален бонус – Справочник за директора на детската градина, който предстои да излезе от печат през настоящата година.

С очакване за дългосрочно сътрудничество оставаме с уважение,

10.02.2010 г. Издателска къща „Анубис"

гр. София Издателство „Булвест 2000"
Приложения:

1. Заявка за комплект учебни помагала за подготвителна група на ИК „Анубис”

2. Заявка за отделни учебни помагала за подготвителна група на ИК „Анубис”

3. Заявка за комплект учебни помагала за подготвителна група на издателство „Булвест 2000”

4. Заявка за отделни учебни помагала за подготвителна група на издателство „Булвест 2000”

5. Заявка за комплект учебни помагала за 1. група на ИК „Анубис”

6. Заявка за отделни учебни помагала за 1. група на ИК „Анубис”

7. Заявка за комплект учебни помагала за 1. група на издателство „Булвест 2000”

8. Заявка за комплект учебни помагала за 2. група на ИК „Анубис”

9. Заявка за отделни учебни помагала за 2. група на ИК „Анубис”

10. Заявка за комплект учебни помагала за 2. група на издателство „Булвест 2000”

11. Заявка за комплект учебни помагала за 3. група на ИК „Анубис”

12. Заявка за отделни учебни помагала за 3. група на ИК „Анубис”

13. Заявка за комплект учебни помагала за 3. група на издателство „Булвест 2000”14. Заявка за отделни учебни помагала за 3. група на издателство „Булвест 2000”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница