Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка ПетроваДата24.07.2016
Размер161.53 Kb.
#2928
ТипКнига

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА


ТРУДОВЕ НА ПРОФ. Д-Р БОЖИДАР АНГЕЛОВ. 1979 – 2009. ПУБЛИКАЦИИ 146 загл.

УБ – ЦБ 3/2007

КНИГИ, МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА :


1. Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 - / Под ред. на Елка Петрова. – София : Нар. просв., 1984 – Ч. 1. Надежда Витанова и др.; Под ред. на Елка Петрова. – 1984. – 168 с.

Други автори : Н. Димитрова, Е. Томова, Б. Бонева, Д. Гюров, М. Владимирова, Б. Ангелов
2. Книга за учителя на втора група в детската градина : Ч. 1. - / Под ред. на Елка Петрова. – София : Нар просв., 1984 –Ч. 1. / Елка Петрова Кътова и др. – 1984. – 216 с.

Други автори : Н. Витанова, Н. Цв. Димитрова, Е. Т. Салтирова, Ф. Г. Даскалова, Д. В. Гюров, Б. Ал. Тараторов, Б. М. Ангелов


3.Книга за учителя на трета група в детската градина : Ч. 1. - / Под ред. на Елка Петрова. – София : Нар. просв., 1984 – Ч. 1. / Елка Петрова Кътова и др. – 1984. - 264 с.

Други автори : Н. Витанова, Н. Цв. Димитрова, Д. В. Тинтерова, Е. Т. Салтирова, Ф. Г. Даскалова, Д. В. Гюров, Б. Ал. Тараторов, Б. М. Ангелов…


4. Програма за възпитателната работа в детската градина / Анастасия Атанасова и др. ; Под ред. на Елка Петрова. – София : Нар. просв., 1984. – 176 с.

Други автори : Б. Бонева, Б. Александров, Б. Ангелов, Б. Спиридонова, В. Тетевенска, В. Тинтерова, В. Георгиева, Д. Батоева, Д. Стоицева, Д. Гюров…

Доп. тираж – 1985.

5.Методическо ръководство по роден език : Уч. помагало [за студентите от ВПИ – Благоевград ] /, Божидар Ангелов, Сл. Коджабашева. – Благоевград : ВПИ, 1986. – 84 с.
6. Подготовка на децата за училище : [Изследване] / Елка Петрова и др. – София : Нар. просвета, 1989. – 144 с.


Други автори : Д. Гюров, М. Баева, Божидар Ангелов, Т.. Велинова…
7.Детето и светът: Насоки за възпитателната работа в детската градина / Божидар Ангелов и др. – София : Просвета, 1993. – 128 с.

Други автори : Ж. Тологанов, Л. Ангелова, Д. Димтров, В. Калева.


8.Активността на детето в детската градина : програма / Надежда Витанова и др. – София : Просвета, 1994. – 56 с.

Други автори. : Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова.


9.Активността на детето в детската градина : книга за учителя / Надежда Витанова и др. – София : Просвета, 1994. – 280 с.

Други автори. : Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова.


10.Детето и светът – между езика и речта//Божидар Ангелов. – София : Унив. изд. Св. Климент Охредски, 1994. – 99 с.
11.Здравей , свят! : Кн. –играчка за деца на 6-7 години /Надежда Витанова и др. – София : Просвета, 1994. – 47 с.

Други автори : Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова.


12. Моите първи открития: [Кн. – играчка за деца на 3-4 г.]/Надежда Витанова и др. - София : Просвета, 1994 . – 32 с.

Други автори. : Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова.


13.Най- новият буквар на Пинокио : [Кн. – играчка за деца на] 5-6 г. – София : Просвета, 1994. – 32 с.
14. Приключенията на Палечко в омагьосаната книга : [Кн. – играчка за деца на] 4-5 г. – София : Просвета, 1994. – 32 с.
15. Активността на детето в детската градина : книга за учителя – ръководство за планиране / Надежда Витанова и др. – София : Просвета, 1995. – 87 с.

Други автори. : Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова.


16. Диагностика на готовността на децата за училище / Георги Бижков и др. – София: Унив.изд.Св.Климент Охридски,1996. – 250с.

Други автори:Николай Попов,Божидар Ангелов,Борис Минчев,Шеф ван Кьойк.


17.Пинокио в страната на думите. – София: Анубис,2002. – 32 с.
18.Проблеми на ранното чуждоезиково обучение : Ч. 1/ Божидар Ангелов и др. – Велико Търново : Фабер, 2002. – 136 с.

Други автори : Весела Гюрова, Лучия Малинова, Маргарита Миленова, Мария Баева, Стефан Желязков, Тодорка Велинова


19.Книга за учителя “Анубис” за подготвителна група/клас в детската градина и в училище/ Н. Витанова и др. – София : Анубис, 2003. – 125 с.

Други автори. : Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Катя Гетова, Николай Цанев, Меглена Костова, Лучия Ангелова, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Мартин Тимчев


20.Приказно пътуване към буквите : [учебно помагало]/, Божидар Ангелов, Татяна Борисова, – София : Анубис, 2003. - 47 с.
21.Приказно пътуване към буквите : [тетрадка]/ Татяна Борисова, Божидар Ангелов. – София : Анубис, 2003. - 47 с.
22.Проблеми на ранното чуждоезиково обучение : Ч. 2/ Божидар Ангелов и др. – Велико Търново : Фабер, 2004. – 88 с.

Други автори : Вероника Вълканова, Елена Русинова, Лучия Ангелова, Майа Пенчева, Пенка Пехливанова, Тодор Шопов


23.Педагогически аспекти на масовата комуникация. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 270 с.
24.Основи на педагогическата компетентност / Лучия Ангелова, Божидар Ангелов. – София: Унив.изд. Св. Кл. Охридски, 2006. – 260 с.
25.Приказният свят на думите : учебно помагало / Божидар Ангелов и др. - София : Анубис, 2006. - 47 с.
26.Проблеми на ранното чуждоезиково обучение : Ч. 3/ Божидар Ангелов и др. – Велико Търново : Фабер, 2006. – 123 с.

Други автори: Вероника Вълканова, Даниела Тошева, Екатерина Софрониева, Елена Русинова, Илка Бирова, Лучия Ангелова, Стефан Желязков, Тодор Шопов

27.Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение . – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 167 с.
28.Проблеми на ранното чуждоезиково обучение : Ч. 4/ Божидар Ангелов и др. – Велико Търново : Фабер, 2007. – 227

Други автори: Вероника Вълканова, Весела Гюрова, Даниела Тошева, Димитър Гюров, Екатерина Софрониева, Лучия Ангелова, Павлина Стефанова, Тодор Шопов


29.Медийна и комуникативна компетентност. – София, : Унив. изд. Св. Климент Охридски,2007. - 320 с.
30. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2008. – 442с.
Други автори: състав.Л. Малинова, В. Вълканова
31.Възможности на занималнята в контекста на интеграцията на учениците от етнически малцинства/ Състав. Л. Малинова, С. Чавдарова-Костова. – В. Търново: Фабер, 2009. – 174 с.
32.Приятели с учителите. В помощ на детския учител - І група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009. – 162с.
Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
33. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - ІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009. – 226с.
Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
34. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - ІІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009. – 263с.
Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
35. Приятели с буквите – І група/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова, – София: Анубис, 2009. - 98 с.
36. Приятели с буквите – ІІ група/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова, – София: Анубис, 2009. - 98 с.
37. Приятели с буквите – ІІІ група/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова, – София: Анубис. – 2009. - 98 с.

СТАТИИ И ДОКЛАДИ :
38.Ролята на телевизионните предавания за възпитателно – образователната работа в детската градина// Предуч. възп., 1980, № 7, с. 13 – 20.
39.Игра, масови комуникации, социализация [в предучилищната детска възраст] // Предуч. възп., 1981, № 5, с. 26 – 31.
40.Телевизията като фактор за формиране на обществена насоченост у децата от 5 – 7 год. възраст/ Лучия Ангелова, Божидар Ангелов // Формиране на ценностни ориентации и социално развитие на личността . – Благоевград, 1982, с. 176 – 181.
41. Социално – психологически аспекти на взаимоотношението между децата от предучилищна възраст с телевизията : доклад на ІІ конгрес на психолозите . – София, 1982
42.Към проблемите на взаимоотношението между масовите комуникации, телевизията и децата от 3 до 7 години// Проблеми на развитието на подрастващите : науч. Конференция – 1300 годишнината на българската държава . – Благоевград, 1983, с. 328 – 331.
43. Възпитаване звукова култура на речта [при обучението по роден език в детската градина]// Предуч. възп., 1983, № 7, с. 18 – 20.
44. Методологически въпроси при възпитаване звуковата култура на речта [при децата от детската градина] Предуч. възп., 1983, № 10, с. 6 – 9.
45.Критически анализ на подходите при изследванията телевизия – деца : студия .// Год. ВПИ . – Благоевград, Т. 2, 1985, с. 34 – 60.
46.Граматически правилна реч и подготовка на децата за училище [доклад] : науч. конференция Подготовката на децата за училище. – София, 1986.
47.Игра и иновация. // 40 години образование в НРБ. – Благоевград, 1986, с. 52 – 55.
49.Проблеми на общуване на децата с телевизията : [Студия] // Изкуството и човешкото общуване . – София : БАН, 1986, с. 231 – 238.
50. Взаимодействието между изкуството и масовите комуникации за формиране на активна жизнена позиция у децата от предучилищна възраст [науч. съобщение] / Божидар Ангелов и др. // Формиране на предпоставки за активна жизнена позиция у децата от предучилищна възраст . – Пазарджик, 1986.
51.Изкуството и масовите комуникации за формирането на подрастващите / Лучия Ангелова, Божидар Ангелов. // Предуч. възп.,1987, № 2, с. 22 – 23.
52.Телевизията и възпитанието на децата в мир // Децата и мирът. – София : МНП, ОМЕП, 1987, с. 179 – 183.
53.Актуални постановки на проблема за приемствеността между детската градина и І – ІІІ клас на ЕСПУ : Изказване на семинар – дискусия.// Предуч. възп., 1988, № 4, с. 17-18.
54.Още веднъж за играта [в предучилищна възраст] / Божидар Ангелов, Лучия Ангелова. // Предуч. възп., 1989, №3, с. 8- 12.
55.Овладяване общите свойства на речта за развитие на речевите способности на децата от предучилищна възраст [доклад на НПК] // Интензификация на учебно – възпитателния процес в условията на на научно – техническата революция и развитие на способностите на учещите се . – Велико Търново – 6-7 октомври, 1989, с. 62
56. Методологически проблеми на приемственоста в обучението по роден език в детската градина и началното училище // Взаимодействие между детската градина и І – ІІІ клас. – София : ЦИУУРК, 1989, с. 49
57.Проект на тема : Идейни проекти Детски свят / Божидар Ангелов и др. // Идейни проекти Детски свят за предучилищно възпитание : конкурс 90 . – София : МНП, 1990, с. 108 – 116.
58.Развитието на детската реч – състояние и проблеми в детската градина. // Предуч. възп., 1990, № 6, с. 16-20.
59.Физическото възпитание и развитие на речта/Божидар Ангелов// Теория и методика на физическото възпитание. – София , 1990, с. 58 – 61.
60. Овладяване на общите свойства на речта за развитие на речевите способности на децата от предучилищна възраст// Развиващи функции на учебния процес в детската градина : сб. Материали НПК, Велико Търново – 31 май, 1992, с. 66 - 69
61.Свойства на езика – условие за развитие на устната реч при децата в предучилищна възраст. // Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., 83, 1992, с. 89-104.
62.Синкретизъм и творчество – детето в света на книгата и телевизията// Педагогически условия за детско творчество : НПК – Велико Търново – 4 декември 1992. – Велико Търново, 1992, с. 76 – 77.
63.Детето и светът – насоки за възпитателна работа в детската градина/ Божидар Ангелов и др.// Образованието и личността : науч. конференция 1100 годишнината от Великия преславски събор – 15 – 16 май 1993, Шумен, 1993, с. 3-4.
64. Децата и телевизията : Изследване социализиращото влияние на телевизията върху децата от предуч. възраст (3-7 г.). // Год., СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. нач. и предуч. педагогика, 85, 1993, с. 171 –197.
65. Децата и телевизията// Хуманизиране на педагогическия процес – МНК – 200 г. от рождението на Неофит Рилски – 14 – 15 май. – Благоевград, 1993, с. 102
66. Социално – педагогически функции на изкуството в контекста на масовата и художествената комуникация / Божидар Ангелов, Лучия Малинова// Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 83, 1994, с. 89-104.
67.Ролята на изкуството и езика при преодоляване на познавателния егоцентризъм/ Божидар Ангелов, Лучия Малинова // Жан Пиаже и българската хуманитаристика : науч. семинар 20 – 22 септември . – София, 1996.
68.Децата и телевизията – аспекти на социализацията //Дом, дете, детска градина, 1997, № 6, с. 6 – 11.
69.Модели на образователни стратегии за чуждоезиково обучение в предучилищна възраст/ Божидар Ангелов и др.// // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 91, 1998, с. 151 – 205.
70.Масови комуникации и образование. // Образованието днес – образование за утре : Българо – италиански симпозиум 6 -7 октомври 1998, София, Унив. изд. СУ “Св. Кл. Охридски”, 1999, с. 43 – 46.
71.Андерсен в условията на масовата комуникация – езикът и фантазията на децата// Приказките на Андерсен и съвременното възпитание : Българо – датски семинар Андерсеновата приказна традиция и приложението й в детската градина и началното училище – май 1995, София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000, с. 109 – 112.
72.Мултимедията, играта и играчките в социокултурната среда на децата. // Предуч. възп., 2001, № 6, с. 3 - 4.
73.Ролята на изкуството и езика при преодоляване на познавателния егоцентризъм / Божидар Ангелов, Лучия Малинова//Дом, дете, детска градина, 2001, № 2, с. 8 – 12.
74.Овладяването на езика – между индивидуалността и билингвизма. // Предуч. възп., 2001, № 1, с. 16 - 21.
75.Образование и социокултурна среда // Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст : първа българо – американска конференция – 100 годишен юбилей на Пенка Касабова 19 – 20 октомври,София, 2001, с.51 – 54.
76.Детско общество,творчество,Интернет общество:Критически анализ и опит за оценка / Божидар Ангелов, М.Миленова, Вл.Стойчев. // Предучилищно възпитание, 2003, № 6-7, с. 5-8.
77.Овладяване на езика и развитие на речта в предучилищна възраст. //Предуч. възп., 2004, № 1, с. 3-6.
78.Приказно пътуване към буквите, [в подготвителната група]./, Божидар Ангелов, Татяна Борисова. // Предуч. възп., 2004, № 7, с. 23 - 26.
79.Културни и педагогически аспекти на съвременните информационни технологии. / Божидар Ангелов и др. // Обучение и възпитание в нач. училища, детските градини и спец. училищни заведения : Втора есенна науч. конференция на ФНПП- Китен 20 – 25 септември 2004, София : Веда Словена – ЖГ, 2004, с. 249 – 252.
80.Детско общество – интернет общество(Критичен анализ и опит за оценка)/Божидар Ангелов и др.// 120 години предучилищно възпитание : юбилеен сборник, Велико Търново : Слово, 2004, с. 241 – 246.
81.За някои идеи , заложени в помагалото за задължителна подготвителна група “Приказно пътуване към буквите”/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова. // Съвременни предизвикателства на прага на детска градина – училище, Велико Търново, 2004, с. 103 – 112.
82.Висшето образование на студентите педагози – проблеми, постижения и тенденции за развитие. //Предуч. възп., 2005, № 1,

с. 3 – 9.


83.Качеството на образование – практическа реализация на идеи. / Божидар Ангелов и др. // Осигуряване и оценяване качеството на обучение : Трета есенна науч. конференция на ФНПП – Китен 19-24 септември 2005, София, Веда Словена – ЖГ, 2005, с. 25 – 29.
84.Висшето образование на студентите – педагози – проблеми, постижения и тенденции за развитие. // Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции : Науч. конференция 20 години ФНПП – София 23 – 24 ноември 2004, София, Фабер, 2005, с. 22 – 29.
85. Аспекти на педагогическата компетентност. // Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция : Четвърта есенна науч. конференция на ФНПП – Китен 18 – 22 септември 2006, София, Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 74 – 78.
86. Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация / Лучия Малинова, Божидар Ангелов // 200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество – София – 8 април, 2006, с. 19 – 23.
87. Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение / Божидар Ангелов. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 168 с.

88.Проблеми на педагогическата компетентност. – Предучилищно възпитание, 2007, № 3, с. 23-26.


89.125 години предучилищно образование – състояние, тенденции, предизвикателства и промени// Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България. Пета есенна науч. конф. ФНПП, Китен, 5-8 септември 2007. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 21 – 31.
90.120 години висше педагогическо образование. Проблеми, постижения и тенденции за развитие по оста”минало-настояще” // 120 години СУ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука. Докл. на шеста есенна науч. конф. ФНПП 21-22 ноември 2008.- София: Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 17 – 24.
91. Television et l`education des enfants dans un esprit de paix //Les enfants et la paix : colloque international de l`organisation mondiale pour l`education prescolaire – OMEP-mai 1986. – Sofia, 1987, p.159 – 162.
92. Art and television : socializing influence on children of prescool age [ 3 – 7 years old]/ B. Angelov, L. Angelova// Setting in Interaction ; Research and Implications, Goteborgq Sweden – 1 – 3 september, 1994.
93.Педагогика на масовата комуникация като професионална компететност// юбилейна научна конференция „25 години Педагогически факултет” на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий// пленарен доклад, ноември 2009.


ЦИТАТИ :
1.Даскалова, Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина. – Пловдив : Макрос 2000, 1994./ с. 177
2.Димитров,Д. Предучилищна педагогика : Ч. 1. – Благоевград,1994./ с. 6-7, с. 296
3.Колева,И и кол. Концепция за социализация на деца от ромски произход в неравностойно социално положение . – София : Макра, 1994./ с. 35, с. 41, с. 71
4.Кючуков, Хр. И. Колева.Обучаващи игри за деца – билингви.- София : Ефир, 1994 ./ с. 7, с. 28, с. 12 – 13, с. 17
5. Димова, Е. Отново за магията на кукления театър// Предуч. възп., 1998, № 10./ с. 35
6.Иванова, В., М. Тимчев. Пространствено ориентиране в когнитивен и физически аспект// Предуч. възп., 1998, № 10./ с. 35
7.Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс. Развитие на словесно – творческа дейност в детската градина

– София : Образование, 1999./ с. 83


8.Владимирова, А., Л. Тодорова. Стресовите и фрустрационните състояния и влиянието на музиката// Предуч. възп., 1999, № 5./ с. 46

9.Въчева,Сн. Характеристика на програмната документация за детските градини. – Шумен : Алтос, 1999/ с. 83


10.Захариева, Р., К. Гетова. Тестове за диагностика на психичното развитие на детето. – ЦИУУ: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999 / с. 101
11.Натина, М. Осъзнаване на езика от детето . – София : Даниела Убенова, 1999./ с. 74
12.Делчева, Т. Технологичен модел на педагогическо взаимодействие в учебна ситуация // Предуч. възп., 2000, № 7 - 8./ с. 30
13.Колева, И. Етнопсихопедагогика на говора. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000./ с. 242
14.Вълков, Ив. Ситуациите по моделиране – средство за развитие на въображението// Предуч. възп., 2001, № 9./ с. 36
15.Гюлчев, Н. Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика// Предуч. възп., 2001, № 10./ с. 18
16.Дамянова, М., В. Маринова. Подвижни игри и математика // Предуч. възп., 2001, № 4./ с. 28
17.Дончева, Ю. Пространствено ориентиране// Предуч. възп., 2001, № 4./ с. 15
18.Костадинова, К. За изобразителната грамотност и детската естетическа изразителност// Предуч. възп., 2001, № 5./ с. 20
19.Наскова, В. Детето и християнската песен // Предуч. възп., 2001, № 7 - 8./ с. 50
20.Недева, Е., Д. Градинарова. Една гледна точка към чуждоезиковото обучение// Предуч. възп., 2001, № 3./ с. 27

21.Петрова,Е. /ред./. Предучилищна педагогика: учебник за висшите учебни заведения . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001./ с. 327, с. 360


22.Легкоступ, П., Л. Малинова. Проблеми при разработването на учебници и книги за деца // Предуч. възп., 2002, № 10./ с. 31
23.Мирова, Р. Двигателно – сетивно развитие на детето// Предуч. възп., 2002, № 6 - 7./ с. 58
24.Панайотова, Я. Физическата култура в разновъзрастовата група // Предуч. възп., 2002, № 2./ с. 40
25.Пенев, Р. Педагогическо образование на родителите. – София : Даниела Убенова, 2002/ с. 114, 154
26.Спасова, М. Развитие на речта в смесената възрастова група // Предуч. възп., 2002, № 2./ с. 35
27.Георгиева, Е. Актуални проблеми на предучилищната подготовка. – Бургас, 2003/ с. 22, 27, 35, 47, 137
28.Колева, И. Билингвална технология. Рефлексивният подход за обучение на деца от ромски произход. – София: Гея – Либрис, 2003/ с. 40, 80, 122, 128, 140, 146, 169, 242
29.Пехливанова, П. Когнитивно развитие в чуждия език. Психолингвистични и методически аспекти на обучението по чужд език на деца . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003./ с. 133, с. 39
30. Пехливанова, П. Лингвистични особености при усвояването на чужд език в детската градина . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003./ с. 140, с. 115
31.Чичикова, Кр. Децата преразказват…За преразказването и преразказите в годините преди училище. – Пловдив : Сема 2001, 2003./с. 37, 114
32.Чичикова, Кр., Т. Делчева. Тестове и тестови задачи за диагностика на детската реч. – Пловдив : Сема 2001, 2003./ с. 159
33. Любенова, И. Възможности на ранното чуждоезиково обучение [английски и руски]. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004./с. 13, 132
34. Филев, Ф. Структура на заниманията с физически упражнения // Предуч. възп., 2004, № 7./ с. 11
35.Алексиева, Р. Ситуации с екологично съдържание за подготвителната група// Предуч. възп., 2005, № 5./ с. 16
36.Ангелова,Л. П. Легкоступ. Децата и изкуството. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2005./ с. 185, с. 227
37.Горетова,Я. Стимулиране на словесното творчество на децата//Предуч. възп., 2005, № 6./ с. 12
38. Желева, В. Програмите за развитие на когнитивните операции // Предуч. възп., 2005, № 7./ с. 9
39.Легкоступ,П. и кол. Възприемане на природните обектии изобразяването им в реални и фантазни образи//Предуч. възп., 2005, № 10./ с. 4
40.Милкова,М. Междуличностните отношения на децата от смесена група // Предуч. възп., 2005, № 10./ с. 16
41. Вълканова, В. Социализацията на децата в технологична среда . – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2006./ с. 64, с. 88, с. 185
42. Димитрова, М. За правата на детето в детската градина//Предуч. възп., 2006, № 4./ с. 33
43. Дяков, Т. Форми на масовата култура . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2006./ с. 13, с. 14
44. Иванова, Л. Игровата култура и самооценката у 5-6 годишното дете//Дом,дете,детска градина, 2006, № 3/ с. 48
45. Легкоступ, П. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006./ с. 11, с. 203


РЕЦЕНЗИИ :
1.Даскалова, Ф. Психолингвистични проблеми на ранното детство . – Благоевград, 1984., 237 с.
2.Даскалова, Ф. И. Колева. Тетрадка по роден език в детската градина № 1. – София : Просвета, 1991., 40 с.
3.Даскалова, Ф. И. Колева. Тетрадка по роден език в детската градина № 2. – София : Просвета, 1991., 39 с.
4.Даскалова,Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина . – София : Просвета, 1991., 263 с.
5.Спасова, М. Авторът, творбата и детето . – Стара Загора, 1992., 76 с.
6.Петрова, В. Родна реч в детската градина. Книга за учителя . – велико Търново : Слово, 2002, 79 с.
7.Петрова, В. Моливко. Родна реч 4 -5 год. : кн. 2. – Велико Търново: Слово, 2002.
8.Петрова, В. Моливко. Родна реч 5 – 6 год. : кн. 3. – Велико Търново : Слово, 2002
9.Петрова, В. Моливко. Родна реч 6 – 7 год. : кн. 4. – Велико Търново : Слово, 2002
10.Въчева, С. Елка Петрова – теоретик на предучилищното възпитание. – Шумен : Унив. изд. Епископ К. Преславски, 2006, с.84.


РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ :

1. сп. Предучилищно възпитание / ред. колегия/


2. сп. Специална педагогика / ред. колегия/

РЕЦЕНЗИИ НА ДОКТОРАНТИ :

1. Галина Хайдар


2. Маргарита Миленова
3. Розалина Енгелс
4. Чавдар Сотиров
5. Веселка Иванова

РЕЦЕНЗИИ ЗА ДОЦЕНТИ :
1. Иван Миленски
2. Кристина Чичикова
3. Маргарита Терзиева
4. Пенка Пехливанова
5. Снежана Въчева
6. Вероника Вълканова


РЕЦЕНЗИИ ЗА ПРОФЕСОРИ :
1.Елка Янакиева
2.Весела Гюрова
3.Любомир Попов
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА

ДОКТОРАНТИ :
1. Стефан Желязков


ИНТЕРВЮТА :

1. Ангелов, Божидар. Предучилищната подготвителна група е успешен преход към началното училище : Божидар Ангелов, декан на Факултета по нач. и предучилищна педагогика / Интервю на Таня Леонидова. // У ч и т. д е л о, XCVII, N 7, 23 февр. 2004, с. 8
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница