С т а т у т на национален литературен конкурсДата16.08.2017
Размер43.31 Kb.
#27935
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ”

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - ВАРНА


 
С Т А Т У Т
НА
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ

НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”


посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов,

дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – Варна


 1. Организатори и съорганизатори

 2. Право на участие

 3. Категории

 4. Цели

 5. Тема

 6. Жанрове

 7. Срокове

 8. Условия за участие

 9. Организационен комитет

 10. Класиране

 11. Награди


ОРГАНИЗАТОР: Първа езикова гимназия Варна
СЪОРГАНИЗАТОРИ: МОН, Oбщина Варна и Фондация Българска памет”
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Македония и Сърбия.
КАТЕГОРИИ: Първа категория: Авторски текст на английски език

Втора категория: Авторски текст на немски език
ЦЕЛИ:

 • Откриване и стимулиране на таланта на учениците от посочените училищни степени и възрастови групи.

 • Активно овладяване и използване на надкомуникативно ниво на конкурсните езици.

 • Създаване на усещане у младите българи от диаспората за единение с българското общество и за съпричастност към интеграционните процеси в Европа.


ТЕМА: СВОБОДНА

С решение на Организационния комитет може да бъде определена тема на конкурса за съответната година или за друг конкретен период.


ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе и поезия
СРОКОВЕ: Конкурсът е ежегоден. Обявява се НЕ ПО-КЪСНО от края на втората седмица на м.януари, а срокът за представяне на конкурсните материали е:

 • краен срок на изпращане – 7 май на съответната година /важи датата на пощенското клеймо/

 • краен срок на получаване – 10 май на съответната година


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Конкурсът е индивидуален и има задочен характер.

 • Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски произведения. Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител.

 • Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола /8 страници/, формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 12. Всеки ученик може да участва с един или няколко текста, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници.

 • Конкурсните материали не се редактират от друг, освен от автора им.

 • Конкурсът е анонимен. Материалите се представят в два екземпляра в голям плик, в който се поставя запечатан малък плик с попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване. Участниците прилагат в малкия плик своята творба на електронен носител (CD).

 • Конкурсните материали се изпращат по пощата на адреса на организатора – Първа езикова гимназия - Варна, а възпитаниците на Първа езикова гимназия ги предават лично в канцеларията на гимназията. Участниците се задължават стриктно да спазват изискването за анонимност.

 • Материали, върху които е отбелязано име или друг идентификационен знак, както и представени на езици, различни от обявените, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И НЕ СЕ ВРЪЩАТ.

 • Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите http://1eg.eu/.

 • Обявените от журито резултати са окончателни и не подлежат на промяна. При възникване на спорни въпроси от какъвто и да е характер се изключва тяхното решаване по съдебен път.

 • Конкурсните материали НЕ се връщат.

 • С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани в сайта на Първа езикова гимназия - Варна, в сайта на конкурса или в специален сборник.

 • Наградените творби нямат право да участват в други национални и международни конкурси.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Конкурсът се администрира от Организационен комитет в състав от 5 души, състоящ се от Председател и членове.
КЛАСИРАНЕ: Представените разработки се журират от специалисти в областта на немския и английския език и литература, определяни ежегодно с консенсус от членовете на Организационния комитет. Журито във всяка категория е 3-членно – по двама проверители и арбитър. Засекретяването и разсекретяването на конкурсните материали става от независима комисия.
НАГРАДИ:

 • Наградите са по 3 за всяка от категориите /немски и английски/: първа , втора и трета награда.

 • Наградите са Диплом и парична сума.

 • Могат да бъдат присъждани и до максимум по 3 поощрения за всяка от категориите.

 • При недостатъчно качество на представените материали наградите могат да са и по-малко на брой.

 • Журито и Организационният комитет на конкурса си запазват правото да присъждат и специални награди. Тези отличия са извън посочения брой награди.

 • Фондация „Българска памет” присъжда своя специална награда.

 • Връчването на наградите се извършва ежегодно до средата на м. юни на съответната година на специална церемония, на която присъстват авторите на отличените творби. Датата, мястото, протоколите с решенията на журито и имената на участниците се обявяват минимум 7 календарни дни преди награждаването на сайта на Първа езикова гимназия – Варна.

 • Наградените участници пътуват за церемонията по награждаване за собствена сметка.

 • Грамоти за участие не се присъждат.

*Размерът на паричните суми за наградите се определя за всяко издание на конкурса от Организационния комитет.*Настоящият статут e отворена система и би могъл да бъде коригиран не по-късно от датата на обявяване на конкурса за съответната календарна година.
Промените в Статутa са приети на заседание на Организационния комитет на 30 май 2016 г. Te са одобрени от съорганизаторите на конкурса – Община Варна и Фондация “Българска памет”.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница