Садките ще бъдат разположени на дълбочина от 4 до 6 мДата18.10.2017
Размер28.28 Kb.
#32663
СЪОБЩЕНИЕ

Заместник – министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.2 от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Огоста” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Дейността предвижда интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в акваторията на язовир „Огоста”, в землището на гр.Монтана, ЕКАТТЕ 48489 , община Монтана, област Монтана.

Садковата база ще се състои от 100 броя плаващи мрежени клетки (садки) – кръгли с вътрешен диаметър Ø 12 м, разположени върху три понтонни линии (две линии с по 33 бр. садки и една линия с по 34 бр. садки) от полиетиленови тръби и връзки – PE – 100, метални и други елементи. Предвижда се разстоянието между понтоните да бъде 16м. Понтоните ще бъдат с дължина 260 м и широчина 2м.

Към всяка понтонна линия се предвиждат също по два броя транспортни и технологични садки, с размери съответно Ø 8 м и Ø 6 м .

Садките ще бъдат разположени на дълбочина от 4 до 6 м.

Проектни параметри на ползването: чиста производствена площ на садките 11 300 кв.м и необходима площ за промяна местоположението на техническите съоръжения, през определен период от време, в размер общо на 284 160 кв.м, с координати на върховете (географски координати в система WGS-84 на граничните точки), както следва:

т.10. 43°23’49,6” N и 23°11’32,4” E; т.11. 43°23’50,5” N и 23°11’35,8” E; т.12. 43°23’50,1” N и 23°11’40,0” E; т.13. 43°23’52,6” N и 23°11’42,4” E; т.14. 43°23’54,4” N и 23°11’46,2” E; т.15. 43°23’54,8” N и 23°11’49,0” E; т.16. 43°23’54,8” N и 23°11’50,5” E; т.17. 43°23’55,6” N и 23°11’53,2” E; т.18. 43°23’55,8” N и 23°11’55,4” E; т.19. 43°23’35,0” N и 23°11’55,4” E и т.20. 43°23’35,0” N и 23°11’32,4” E;

В случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до рязко понижаване нивото в язовирното езеро, изградените съоръжения за аквакултури да бъдат преместени в участък с координати:

т.А. 43°22’55,9” N и 23°11’52,8” E; т.В. 43°23’07,8” N и 23°12’13,8” E; т.C. 43°22’59,3” N и 23°12’16,9” E и т.D. 43°22’47,4” N и 23°11’55,8” E;

Лимит на производство до 700 т/ годишно.

Условия, при които ще се разреши ползването на водния обект: За предотвратяване на негативен ефект върху качеството на водата в язовира, титулярът на разрешителното ще бъде задължен да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване – в обхвата на садковата база, като четири пъти годишно, ще се вземат водни проби за анализ по показатели, които ще бъдат указани в самото разрешително.

Пункта за собствен мониторинг ще бъде трайно сигнализиран и съгласуван с Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен.

Всички крайни точки на съоръжението ще бъдат обозначении с трайни плаващи знаци.

В 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Монтана и поставянето му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени възражения или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.
ивелина василева

заместик-министър на околната среда и водите
Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Water -> Povarhnostnivodi
Povarhnostnivodi -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2013 г
Povarhnostnivodi -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец декември 2013 г
Water -> Подход за определяне/актуализиране на зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите
Povarhnostnivodi -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец май 2013 г
Povarhnostnivodi -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница