Семестриални такси на студентите : специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт”Дата13.03.2017
Размер127.22 Kb.
ВНИМАНИЕ !

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Е ПО ПРИЛОЖЕН ГРАФИК.

НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ НА СТУДЕНТИТЕ :
СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
Обществено здраве и здравен мениджмънт „бакалавър” редовно обучение – 332лв.

Обществено здраве и здравен мениджмънт „бакалавър” задочно обучение – 175лв.

Обществено здраве и здравен мениджмънт „магистър” – държавна поръчка – 332лв.

Обществено здраве и здравен мениджмънт „магистър след бакалавър” - платено обучение 600лв.

Обществено здраве и здравен мениджмънт „втора магистратура” – платено обучение – 700 лв.

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”
Управление на здравните грижи „бакалавър” редовно обучение – 332лв.

Управление на здравните грижи „бакалавър” задочно обучение – 175лв

Управление на здравните грижи „магистър след бакалавър” – 600лв.

Управление на здравните грижи „магистър” след „бакалавър” по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” и „Здравен мениджмънт” ( ПМС 215 ) – 600лв.

Управление на здравните грижи „втора магистратура” - 700лв

СПЕЦИАЛНОСТ „ТРУДОВА МЕДИЦИНА”Трудова медицина „магистър след бакалавър” – 400лв.
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ
IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ - ГРАДМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
I КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 13.02.2012г. - 25.05.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В V КЛАСНА ЗАЛА НА ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ ОТ 09.00Ч.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ ОТ 13 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2012г., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 332 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД
IІ КУРС ІVСЕМЕСТЪР 13.02.2012г. - 25.05.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ІV АУДИТОРИЯ НА УЛ. ЗДРАВЕ №2 от 13.00ч.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ ОТ 13 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2012г., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 332 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД
ІІІ КУРС VІ СЕМЕСТЪР 13.02.2012г. - 25.05.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В АУДИТОРИЯ «ДЕТСКА КЛИНИКА» НА УМБАЛ «АЛЕКСАНДРОВСКА» УЛ. Г. СОФИЙСКИ №1 ОТ 13.00Ч.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ ОТ 13 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2012г., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 332 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД
ІV КУРС VІІІ СЕМЕСТЪР 13.02.2012г.- 25.05.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В V КЛАСНА ЗАЛА НА ВМА ОТ 13.00ч.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ ОТ 13 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2012г., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 332 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД
ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 28.05.2012г. - 29.06.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 10.09.2012г. – 21.09.2012г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ" СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
I КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 13. 02. 2012 г. - 24. 02. 2012 г.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 13 ФЕВРУАРИ 2012г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД клон СОФИЯ – ГРАД
IІ КУРС ІV СЕМЕСТЪР 27. 02. 2012 г. - 09. 03. 2012г.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 27 ФЕВРУАРИ 2012г. ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД клон СОФИЯ - ГРАД
IІІ КУРС VІ СЕМЕСТЪР 12. 03. 2012 г. - 23. 03. 2012 г.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 12 МАРТ 2012Г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF EUROBANK EFG СОФИЯ – ГРАД ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
ІV КУРС VІІІ СЕМЕСТЪР 26. 03. 2012 г. - 06. 04. 2012 г.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 26 МАРТ 2012Г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД клон СОФИЯ – ГРАД
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА от 9.00ч. в зала №8 на УМБАЛ «Царица Йоанна»
ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 10.09.2012г. – 14.09.2012г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - „МАГИСТЪР” СЛЕД „БАКАЛАВЪР”
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 05. 03. 2012 г. - 16. 03. 2012 г.
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В АУЛАТА НА ВМА ОТ 14.00 ЧАСА
ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.
СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.


ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 5 до7 МАРТ 2012Г. ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ КЛОН София град

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ -

( ВТОРА МАГИСТРАТУРА )
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 19. 03. 2012 - 30. 03. 2012 г.
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В АУЛАТА НА ВМА ОТ 14.00 ЧАСА
ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 19 до 21 МАРТ 2012Г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ КЛОН СОФИЯ ГРАД

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - „МАГИСТЪР” СЛЕД „БАКАЛАВЪР”
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – 90 ДНИ от 13. 02. 2012г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
ЗА ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ДО 18. 05. 2012 г.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 25. 06 до 29. 06. 2012 г.
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ от 03. 09. до 10. 09. 2012 г.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 01. 10. до 05. 10. 2012 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
I КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 13.02.2012г. - 25.05.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В УЧЕБНА ЗАЛА НА КЛИНИКАТА ПО ИЗГАРЯНИЯ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ НА УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” - БУЛ. „ ТОТЛЕБЕН № 21„ от 14.00ч.

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 28.05.2012г. - 29.06.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 10.09.2012г. – 21.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА СЕ ИЗВЪРШВА В ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ОТ 13.02 ДО 17.02.2012Г., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА .ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 332 ЛЕВА СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА - IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАДМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

IІ КУРС ІV СЕМЕСТЪР 13.02.2012г. - 25.05.2012г.
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В УЧЕБНА ЗАЛА НА МИ - МВР - БУЛ. „Скобелев №79„ от 14.00ч.

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 28.05.2012г. - 29.06.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 10.09.2012г. – 21.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА СЕ ИЗВЪРШВА В КАБИНЕТ №52 НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ОТ 13.02 ДО 17.02.2012Г., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА . ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 332 ЛВ. СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА - IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ - ГРАДМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА


І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 17.04.2012г. - 27.04.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА от 9.00ч. в зала №8 НА МБАЛ «ЦАРИЦА ЙОАННА»
ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 10.09.2012г. – 14.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА СЕ ИЗВЪРШВА В ФAКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА 17.04.2012г. от 9-13 ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛЕВА СА ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ – ГРАД


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ІІ КУРС ІV СЕМЕСТЪР 07.05.2012г. - 18.05.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА от 9.00ч. в зала №8 НА МБАЛ «ЦАРИЦА ЙОАННА»

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 10.09.2012г. – 14.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г СЕ ИЗВЪРШВА В ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА 07. 05. 2011г. ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛЕВА СА ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF EUROBANK EFG СОФИЯ – ГРАД ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АДМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ІІІ КУРС VІ СЕМЕСТЪР ДЪРЖАВЕН СТАЖ 13.02.2012г. - 30.03.2012г.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.

ВНИМАНИЕ!
ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА СЕ ИЗВЪРШВА В КАБИНЕТ № 52 НА ФОЗ НА 13 ФЕВРУАРИ 2012г. ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА. ТАКСАТА В РАЗМЕР НА 175 ЛЕВА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

МАГИСТЪР” СЛЕД „БАКАЛАВЪР”


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 20.02.2012 - 02.03.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В VI КЛАСНА ЗАЛА НА В М А ОТ 14.00 Ч.

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 20 ФЕВРУАРИ 2012Г. ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC BPBIBGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ КЛОН София град
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

( ВТОРА МАГИСТРАТУРА )
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 12.03.2012 - 23.03.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В VІI ЗАЛА НА УМБАЛ «Царица Йоанна»ОТ 14:00ч.

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.
ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 12 МАРТ 2012Г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF EUROBANK EFG СОФИЯ – ГРАД ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД


.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011 / 2012 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – 90 ДНИ от от 13. 02. 2012 г.
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

ЗА ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ДО 18. 05. 2012 г.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 25. 06 до 29. 06. 2012 г.
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ от 03. 09. до 10. 09. 2012 г.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 01. 10. до 05. 10. 2012 г.


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД «БАКАЛАВЪР» ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ИЛИ ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ( ПМС 215 )
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 13.02.2012 - 24.02.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В АУЛАТА НА В М А ОТ 14.00 ЧАСА

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.
ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 13 ФЕВРУАРИ 2012Г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF EUROBANK EFG СОФИЯ – ГРАД ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД «БАКАЛАВЪР» ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ИЛИ ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ( ПМС 215 )

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – 90 ДНИ от 13. 02. 2012 г.
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

ЗА ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ДО 18. 05. 2012 г.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 25. 06 до 29. 06. 2012 г.
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ от 03. 09. до 10. 09. 2012 г.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 01. 10. до 05. 10. 2012 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР 26.03.2012 - 06.04.2012г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В VІI ЗАЛА НА УМБАЛ «Царица Йоанна»ОТ 14:00ч.

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 04.06.2012г. - 06.07.2012г.
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.08.2012г. - 07.09.2012г.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СЕ ИЗВЪРШВА В ДЕКАНАТА НА ФОЗ НА 26 МАРТ 2012Г.ОТ 9-13Ч., СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА И БОРДЕРО ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПО БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 47BPBI 79403163982101 BIC: BPBIBGSF EUROBANK EFG СОФИЯ – ГРАД ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница