Символични дирекциистраница1/5
Дата20.06.2017
Размер1.07 Mb.
#23985
  1   2   3   4   5
РАБОТЕН

СИМВОЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ

М. Левин, Т. Митяева, В.Тищенко

Как да се работи с тази книга?

Символичните дирекции са практически метод, който дава възможност да се правят много конкретни прогнози. Не е лесно да се усвои този метод, затова е важно не да се запомни, а да се разбере. Освен разбиране е нужна голяма практика.

Четете разделите последователно, не избързвайте напред, внимателно вниквайте във всеки един от тях. Непременно прочетете примерите, приведени в разделите и ги разберете. Ако ви се стори, че сте разбрали темата и примерите не са ви нужни, все пак ги прочетете, за да видите правилно ли сте разбрали темата. Много е важно да се отбележи, че в примерите и заданията е заложена информация, която липсва в теоретичната част. Примерите и заданията са взети от практиката.

Правете контролните задания веднага след като прочетете и изучите раздела, не ги оставяйте за после, в противен случай трудностите ще се натрупват.

Ако не сте успели да отговорите на някой въпрос или у вас възникнат съмнения, четете следващите раздели и изпълнявайте следващите задания. След това, когато разберете материала по-добре, можете да се върнете назад и да отговорите на трудните въпроси. Правейки заданията, ще видите, доколко сте разбрали основите на астрологията.

Освен контролните задания в книгата са дадени също и задания за самостоятелна работа. Необходимо е тези задания да се изпълнят, ако искате да разберете астрологията! Стабилното знание по астрология се държи на четири опори:

Първа опора – традиция, колективен опит, знания, получени от книги и лекции;

Втора опора – вашият опит от астрологическото изучаване на другите хора, решение на практически задачи по астрология, което ще ви даде знание за формите, в които се проявяват астрологическите закони;

Трета опора – вашата интуиция, тя постепенно се развива в процеса на постоянните занимания с астрология;

Четвърта опора – вашият опит от астрологическото изучаване на себе си и на своя живот, което ще ви научи да разбирате и да чувствате вътрешното действие на астрологическите закони, както и тяхното съдържание.

Нито една от тези опори не бива да се изключва, иначе ще се разклати цялото здание. Затова ви се предлагат задания за самостоятелна работа. Постарайте се да не правите тази работа набързо, намерете за нея свободно време. Нека не ви мързи да записвате резултатите. Вземете за целта отделна чиста тетрадка и в нея запишете най-важните събития от вашия живот, разлагайки ги на “астрологични етапи”.

Съкращения, използвани в текста:

СД – символични дирекции

СД Планета – символично дирекционна планета

Д – астрологичен дом (или просто дом)

У – управител на дома

С – сигнификатор на дома

К – куспида, или връх на дома

Р – радикс (натално положение)

Например:

СД Уран – символично дирекционен Уран,

Р Сатурн – радикален (натален) Сатурн

Д1 – първи дом

У1 – управител на първи дом

С1 - сигнификатор на първи дом

К1 – куспида на първия дом (Асцендент)Какво е това символични дирекции?


Дирекция в астрологията е прието да се нарича голяма група от методи за прогноза, сходни помежду си по техника на изчисление. Всичките дирекции са устроени по следния начин:

 1. астрологът избира някаква точка от наталната карта (планета, възел, връх на дом и т.н.) и започва да я движи – тази точка по-натам ще се нарича промисор;

 2. астрологът движи тази точка (промисор) по зодиака (понякога по екватора) с дължина на дъгата равна на възрастта на човека, за която се прави прогнозата;

 3. изчислявайки положението на промисора, което съответства на времето за прогноза, астрологът разглежда промисора спрямо наталната карта: определя в кой дом се намира промисора, изчислява неговите аспекти към наталните точки и т.н.

От всички дирекции, символичните дирекции са най-простия метод по техника на изчисление и един от най-надеждните. Затова този метод благодарение на неговата простота и обективност се счита за един от основните методи за прогнозиране.

Принципът на символичните дирекции е 10 = 1 година


ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОМИСОРА В СИМВОЛИЧНИТЕ ДИРЕКЦИИ
В символичните дирекции промисорът винаги се премества по зодиака, т.е. по зодиакалната дължина. Избираме промисор (натални планети, възли, върхове на домове) и прибавяме към неговата зодиакална координата толкова градуса, колкото години са минали от раждането до датата на прогнозиране.

Пример за изчисление: особеност на метода на СД се явява това, че всички планети, върхове на домове и други точки се преместват с еднаква скорост – 10 за 1 година. Правейки карта на дирекциите за съответната година, астрологът увеличава всички координати на наталната карта с толкова градуса, колкото е цифрата на годините, минало от датата на раждане на рожденика.


В хороскопа на Димитър (рис.1)  се намира на 27013` в . Искаме да направим прогноза за неговите 18 години от живота. За целта прибавяме към положението на  18 градуса:

27013`  +180 = 15013`

По такъв начин, по СД Слънцето на Димитър на 18 години ще се намира в 150 13` .

В този хороскоп ASC се намира в 13047` .. На 22 години ASC по СД (т.е. СД ASC) ще се намира в: 13047` + 22 = 5047`,, а  в наталната карта на Димитър се намира на 6036`.. Значи, СД ASC на 22 години ще бъде близо до наталния .. На 23 години СД ASC ще бъде в 6047` ,, т.е. вече ще е минал съвпад с наталния  . От това може да се направи извод, че между 22 и 23 година от живота на Димитър ще настъпи събитие, свързано с неговата личност (това е ASC), темата психология, разсеяност, интуиция, въображение, лъжи и т.н.) и темата на 6 дом (Д6), т.к. в радикса  управлява 6 дом. Значенията на 6 дом са: изпълняване на задължения, дълг, производствени отношения, обучение, дисциплина, подчинение или ръководство. Може да се направи следния извод: ”предстоят промени в учението или на работа, които в първия момент ще са предизвикани от промяна на личностните качества и ще се отразят на психическото състояние на рожденика.” Може да се предположи, че ще настъпят промени в отношенията с близки хора, възможно е, Димитър да обикне някой, защото ще бъде докоснат и Десцендента: СД ASC съвпада с наталния Нептун, което значи, че СД DSC ще направи опозиция към наталния Нептун.

Символичните дирекции са чисто символичен метод, той не е свързан с реалното движение на планетите. СД е метод за прогнозиране, основан на въртенето на всяка точка от хороскопа (МС, ASC, връх на дом, “арабски” части и др.) със скорост градус за година. В този случай точката, която местим (промисора), всяка година се премества с 10. Пълното завъртане по зодиака завършва за 360 години, а това означава, че всички събития на този цикъл са уникални, доколкото обикновено човешкия живот се вмества в една четвърт от този цикъл. От астрологична гледна точка, бавно движещите се точки управляват дълбоките процеси. Колкото по-бавно се движи промисорът, толкова по дълбок слой от живота описва той. Затова СД са свързани с дълбочинните процеси в човека.
Пример за изчисляване на дирекции

Дирекционното положение на промисора изчисляваме на три етапа: 1. привеждаме началните координати на промисора в абсолютни градуси;

 2. прибавяме към тях дължината на дъгата на дирекцията;

 3. полученият резултат привеждаме обратно в знак и градус.

Пример:

В картата на Димитър ще изчислим положението на СД Слънце за 15 години: 1. наталното положение е 27013` Близнаци и равно на 87013` в абсолютни градуси (отчита се от 00 Овен);

 2. 87013`+150 = 102013`;

 3. 102013` съответства на 12013` Рак.

И така, символично директираното Слънце ще има координата 12013` в Рак.

Но може да се изчисли и по-просто:

27013` +150 = 42013`  = 12013`

Въпреки че да се запише 42013` Близнаци не е съвсем коректно – в знака на зодиака се съдържат само 300 – но този метод ни помага бързо да изчисляваме търсената позиция.


Изчисляване на дирекции за промеждутъчни дати

Цялото число години съответства на цяло число градуси. Затова, ако сме прибавили точно 15 години = 150 или точно 46 години = 460, то точната дата, за която е направена прогнозата – това е рождения ден на Родения на 15 или на 46 години съответно. А ако искаме да направим прогноза не за рождения ден, а за някоя друга дата? Например за 20.09.2000 година. Димитър се е родил на 18.06.1960 година. От момента на раждане до 20.09.2000 ще изминат пълни 40 години и още 94 дни. Годината има около 365 дни, градуса има 60 минути, значи в символичните дирекции:

1 ден = 60`:365 = 0,1643`

Умножаваме 94 дни по 0,1643`.

94 х 0,1643` = 15`44``

т.е. пълната дължина на дъгата на дирекцията ще бъде:

400 + 15`44`` = 40015`44``

Прибавяйки тази дъга към положението на рожденото Слънце ще получим:

27013`  + 40015`44`` = 67028`44`` = 7029`
И така, ако към датата на прогнозата Роденият навършва n пълни години и m дни, то дъгата на дирекцията ще бъде равна на:

n0 + m х 60` : 365


С каква точност да се изчислява?

Трябва да се изчислява с точност до минута. По-висока точност не е нужна и е вредна! Положението на планетите ни е известно с точност до една минута. И освен това, с помощта на СД не е нужно да се определи точната дата на събитието, а само интервала от време, когато ще настъпи това събитие. За точни изчисления трябва да се използват транзитите. И така, изчислявайте с точност до десети от минутата и резултата го закръгляйте до цели минути.

А ако наталната планета е ретроградна? В СД това няма значение. Към наталното положение на планетата винаги се прибавя положително число, независимо от това, статична, директна или ретроградна е планетата.

Какво да се анализира в Символичните дирекции?

В СД събитията на Роденият са свързани с два астрологически фактора – с аспекта и ингресията. Ние даваме списък на най-важните астрологически събития в СД от най-важните към по-маловажните:


 1. Аспекти на СД планети и СД възли към куспидите на наталните домове;

 2. Аспекти на СД куспиди на домове към натални планети и лунни възли;

 3. Ингресия на СД куспиди на домове;

 4. Обратни ингресии на СД куспиди на домове;

 5. Аспекти на СД планети към натални планети;

 6. Ингресия на СД планети.При това по сила на влияние т.1 =т.2 , а т.3= т.4 (т – означава точка)

Какво е това обратни ингресии на дирекциите на куспидите на домовете?

В СД “се движи” целия зодиак, т.е., “движат се” и всички знаци на Зодиака. При това границата на знака “догонва” куспидата на дома и куспидата на дома извършва ингресия в предишния знак. Това движение е еквивалентно на движението на куспидата на дома в обратна посока.

Обратните ингресии на СД на куспидите на домовете работят също като директните и в заданията трябва да ги отчитаме. А обратните ингресии на СД планети работят слабо, и затова не е нужно да се разглеждат (в краен случай, това може да се прави в последна сметка) и не бива да се отчитат в заданията.


Изчисляване времето на събитието

За да се получат точните дати на аспектите, трябва да изчислим положението на планетите с точност до десети от минутата, а не до минута, иначе може да сбъркаме с една седмица. Американските таблици на Майкелсон дават такава точност.

В картата на Димитър Сатурн се намира на 16027`9`` Козирог, следователно точката 16027`9`` Скорпион прави секстил към Р Сатурн. Р Нептун е на 6035`8`` Скорпион, т.е. когато СД Нептун се окаже на 16027`9`` Скорпион, той ще направи точен секстил с Р Сатурн.

Кога ще стане това? Ние вече умеем да изчисляваме положението на СД планети за определена дата или година от живота. Сега ще решим обратната задача – ще изчислим датата по дирекционното положение.

1. Изчисляваме какво разстояние ще измине СД Нептун до 16027`9`` Скорпион: 16027`9``  - 6035`8``  = 9052`1``

2. Привеждаме разстоянието в години и дни: 9052`1`` - това са 9 пълни години и още известно количество дни. Колко?

10 = 1 год., т.е. 60` = 365 дни

52`1`` = 365 х 52`1`` : 60 = 317 дни

Забележка: Ако отчитахме положението на планетите до минути, ще получим 316 дни, т.е. бихме сбъркали с дни. А продължителността на годината няма да повлияе. Ако считаме, че годината има 365,25 дни, то все едно ще получим 317 дни – можете да проверите сами.

Следователно, когато СД Нептун ще направи секстил с Р Сатурн, Димитър ще навърши 9 години и 317 дни.

И така, ако към момента на събитието СД точка е минала n0 m`, то рожденика ще навърши n пълни години и 365 х m : 60 дни.

3. Прибавяме получената възраст на Рожденика към датата на раждане 18 юни 1960 г. + 9 години 317 дни = 18 юни 1969 г.+317 дни = ?


Как може бързо да се изчисляват дните?
В таблицата (рис.2)

МЕСЕЦ

Обикновена година

Високосна година

Януари

0

0

Февруари

31

31

Март

59

60

Април

90

91

Май

120

121

Юни

151

152

Юли

181

182

Август

212

213

Септември

243

244

Октомври

273

274

Ноември

304

305

Декември

334

335

Януари

365

366

Рис.2. Количество дни от началото на годината до началото на всеки месец
Пример: Кой ден по ред е в годината 12.01? От началото на годината до началото на януари са изминали 0 дни, следователно 12.01=0+12=12-ия ден в годината

Ами 26.11? До началото на ноември 304 дни + 26 = 330-ия ден.

При високосна година трябва да се гледа 3-та колона: 17.09 = 244 +17 = 261-ия ден.

И обратно, по номера на деня ще определим датата: 314-ия ден – какво е това число? Намираме във втората колона (обикновена година) най-близкото число, по-малко от 314. Това е 304 – ноември. Значи, 314 ден в годината = 314 – 304 = 10-и ноември.

212-тия ден = 212 – 181 = 31-и юли. При тези изчисления трябва да се взима най-малкото число. Ако в последния пример извадим 212 (август), то ще получим 0-и август.

Сега ние имаме инструмент за бързо изчисляване на дати: 1969 година – е обикновена. Значи, 18 юни = 18 + 151 = 169-и ден.

169 + 317 = 486-и ден на 1969 година = 486 – 365 = 121-и ден на 1970 година = 121 – 120 = 1 май 1970 година (1970 година е обикновена).

Да се изчисли времето на ингресията е много по-лесно, отколкото времето на аспекта, а да се изчислят обратните ингресии е още по-лесно, отколкото директните. Ако куспидата на дома се намира в 11027` Телец, то първа ще бъде обратната ингресия в Овен на възраст 11 години и 27х365:60 дена. А следващата ще бъде обратна ингресия в Риби, точно 30 години по-късно.

Първата директна ингресия ще стане в Близнаци на възраст = 30 години минус възрастта на първата обратна ингресия.

Или по друг начин: 300 - 110 27` = 18033`. Т.е. първата директна ингресия ще бъде на възраст 18 години и 33х365:60 дни.


Какво трябва да се избира в качеството на промисор?

Както вече казахме по-горе, промисор може да бъде всяка точка на картата, но най-добре е да се работи с СД върхове на домовете, планетите и лунните възли. Имено те трябва да се избират в качеството на промисор.

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница