Списък на фондовете от бившия партиен архив на бкпстраница1/11
Дата26.07.2017
Размер1.57 Mb.
#26541
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ ОТ БИВШИЯ ПАРТИЕН АРХИВ НА БКПФонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

Ф. 1Б

Областен комитет на БКП - Благоевград

1945 - 1948

98

Ф. 2Б

Окръжен комитет на БКП - Благоевград

1949 - 1987

1504

Ф. 3Б

Околийски комитет на БКП - Благоевград

1947 - 1959

80

Ф. 4Б

Околийски комитет на БКП - Разлог

1944 - 1958

378

Ф. 5Б

Околийски комитет на БКП – Гоце Делчев

1944 - 1958

256

Ф. 6Б

Околийски комитет на БКП - Сандански

1947 - 1958

41

Ф. 7Б

Околийски комитет на БКП - Петрич

1947 - 1958

110

Ф. 8Б

Общински партиен комитет на БКП – с. Падеж, Благоевградско

1959 - 1978

32

Ф. 9Б

Първична партийна организация на БКП – с. Падеж, Благоевградско

1945 - 1987

109

Ф. 10Б

Първична партийна организация на БКП – с. Лешко, Благоевградско

1944 - 1963

109

Ф. 11Б

Първична партийна организация на БКП – с. Габрово, Благоевградско

1945 - 1963

63

Ф. 12Б

Първична партийна организация на БКП – с. Дъбочица, Благоевградско

1947 - 1963

61

Ф. 13Б

Общински комитет на БКП – с. Селище, Благоевградско

1958 - 1978

37

Ф. 14Б

Първична партийна организация на БКП – с. Селище, Благоевградско

1944 - 1987

77

Ф. 15Б

Първична партийна организация на БКП – с. Дреново, Благоевградско

1945 - 1963

56

Ф. 16Б

Първична партийна организация на БКП – с. Обел, Благоевградско

1945 - 1963

54

Ф. 17Б

Първична партийна организация на БКП – с. Лисия, Благоевградско

1948 - 1961

50

Ф. 18Б

Първична партийна организация на БКП – с. Българчево, Благоевградско

1948 - 1963

57

Ф. 19Б

Първична партийна организация на БКП – с. Зелен дол, Благоевградско

1948 - 1963

50

Ф. 20Б

Първична партийна организация на БКП – с. Станке Лисичково, Благоевградско

1944 - 1984

112

Ф. 21Б

Първична партийна организация на БКП – с. Клисура, Благоевградско

1946 – 1963 г.

32

Ф. 22Б

Първична партийна организация на БКП – с. Бучино, Благоевградско

1948 - 1963

46

Ф. 23Б

Градски комитет на БКП - Симитли

1959 - 1986

86

Ф. 24Б

Първична партийна организация на БКП при Селкооп „Македония” - Симитли

1956 - 1986

12

Ф. 25Б

Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация (ТПК) „Първи май” - Симитли

1957 - 1963

11

Ф. 26Б

Първична партийна организация на БКП при Общински партиен комитет - Симитли

1959 - 1961

3

Ф. 27Б

Първична партийна организация на БКП – с. Ораново, Благоевградско

1944 - 1963

46

Ф. 28Б

Първична партийна организация на БКП – с. Докатичево, Благоевградско

1947 - 1963

60

Ф. 29К

Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие (ДИП) „Места” – Симитли

1948 - 1969

67

Ф. 30Б

Първична партийна организация на БКП при Средно политехническо училище „Кирил и Методий” – Симитли

1957 - 1986

35

Ф. 31Б

Първична партийна организация на БКП при жп гара – Симитли

1948 - 1963

52

Ф. 32Б

Първична партийна организация на БКП – с. Долно Осеново, Благоевградско

1953 - 1963

76

Ф. 33Б

Първична партийна организация на БКП – с. Сухострел, Благоевградско

1947 - 1963

67

Ф. 34Б

Първична партийна организация на БКП – с. Железница, Благоевградско

1946 - 1963

48

Ф. 35Б

Териториална Първична партийна организация на БКП - Симитли

1944 - 1973

101

Ф. 36Б

Първична партийна организация на БКП при Трудово-кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) - Симитли

1950 - 1986

79

Ф. 37Б

Първична партийна организация на БКП – с. Брестово, Благоевградско

1948 - 1963

42

Ф. 38Б

Първична партийна организация на БКП – с. Тросково, Благоевградско

1946 - 1963

69

Ф. 39Б

Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство - Симитли

1951 - 1963

41

Ф. 40Б

Първична партийна организация на БКП – с. Горно Осеново, Благоевградско

1953 - 1963

48

Ф. 41Б

Първична партийна организация на БКП – с. Градево, Благоевградско

1949 - 1963

67

Ф. 43Б

Общински партиен комитет на БКП – с. Крупник, Благоевградско

1961 - 1978

28

Ф. 44Б

Първична партийна организация на БКП – с. Крупник, Благоевградско

1947 - 1986

148

Ф. 45Б

Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Крупник, Благоевградско

1951 - 1963

22

Ф. 46Б

Първична партийна организация на БКП при Каменни кариери „Ливадево” – с. Крупник, Благоевградско

1961 - 1963

3

Ф. 47Б

Първична партийна организация на БКП – с. Черниче, Благоевградско

1960 - 1963

4

Ф. 48Б

Първична партийна организация на БКП при Основно училище – с. Крупник, Благоевградско

1957 - 1963

7

Ф. 49Б

Първична партийна организация на БКП – с. Горна Сушица, Благоевградско

1947 - 1963

49

Ф. 50Б

Първична партийна организация на БКП при Държавно горско промишлено стопанство – с. Горна Сушица, Благоевградско

1955 - 1963

18

Ф. 51Б

Първична партийна организация на БКП – с. Долна Сушица, Благоевградско

1948 - 1963

41

Ф. 52Б

Общински комитет на БКП – с. Брежани, Благоевградско

1961 - 1978

31

Ф. 53Б

Териториална първична партийна организация на БКП – с. Брежани, Благоевградско

1947 - 1963

52

Ф. 54Б

Териториална първична партийна организация на БКП – с. Сенокос, Благоевградско

1947 - 1963

55

Ф. 55Б

Първична партийна организация на БКП – с. Мечкул, Благоевградско

1948 - 1963

43

Ф. 56Б

Първична партийна организация на БКП – с. Полето, Благоевградско

1957 - 1963

9

Ф. 57Б

Минен комитет на БКП при мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1952 - 1986

91

Ф. 58Б

Първична партийна организация на БКП при администрацията на мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1960 - 1986

27

Ф. 59Б

Първична партийна организация на БКП при обект „Повърхността” на мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1952 - 1961

32

Ф. 60Б

Първична партийна организация на БКП при рудник ниво 543 на мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1953 - 1964

35

Ф. 61Б

Първична партийна организация на БКП при рудник ниво 370 на мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1954 - 1986

47

Ф. 62Б

Първична партийна организация на БКП при обект „Орловец” на мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1944 - 1963

38

Ф. 63Б

Първична партийна организация на БКП при обект „Кариерите” на мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1952 - 1960

26

Ф. 64Б

Първична партийна организация на БКП при мина „Пирин” – с. Брежани, Благоевградско

1944 - 1958

49

Ф. 65Б

Общински комитет на БКП – с. Гара Пирин, Благоевградско

1959 - 1986

56

Ф. 66Б

Териториална първична партийна организация на БКП – с. Гара Пирин, Благоевградско

1944 - 1986

61

Ф. 67Б

Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Гара Пирин, Благоевградско

1951 - 1986

51

Ф. 68Б

Първична партийна организация на БКП – с. Горна Брезница, Благоевградско

1944 - 1986

75

Ф. 69Б

Първична партийна организация на БКП – с. Будилци, Благоевградско

1944 - 1963

32

Ф. 70Б

Първична партийна организация на БКП – с. Влахи, Благоевградско

1945 - 1963

44

Ф. 71Б

Първична партийна организация на БКП – с. Горна Градешница, Благоевградско

1946 - 1955

38

Ф. 72Б

Първична партийна организация на БКП – с. Долна Градешница, Благоевградско

1944 - 1963

27

Ф. 73Б

Първична партийна организация на БКП – с. Стара Кресна, Благоевградско

1944 - 1963

31

Ф. 74Б

Първична партийна организация на БКП – с. Моравска, Благоевградско

1945 - 1959

25

Ф. 75Б

Първична партийна организация на БКП – с. Ощава, Благоевградско

1944 - 1963

29

Ф. 76Б

Първична партийна организация на БКП – с. Сливница, Благоевградско

1944 - 1963

34

Ф. 77Б

Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Гара Пирин, Благоевградско

1950 - 1963

23

Ф. 78Б

Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство „Синаница” – с. Гара Пирин, Благоевградско

1949 - 1963

14

Ф. 79Б

Общински комитет на БКП – с. Огражден, Благоевградско

1959 - 1986

62

Ф. 80Б

Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Огражден, Благоевградско

1944 - 1986

70

Ф. 81Б

Първична партийна организация на БКП – с. Велюшец, Благоевградско

1947 - 1963

19

Ф. 82Б

Първична партийна организация на БКП – с. Горна Крушица, Благоевградско

1944 - 1963

38

Ф. 83Б

Първична партийна организация на БКП – с. Игралище, Благоевградско

1946 - 1963

21

Ф. 84Б

Първична партийна организация на БКП – с. Илинденци, Благоевградско

1944 - 1986

71

Ф. 85Б

Първична партийна организация на БКП при Основно училище – с. Илинденци, Благоевградско

1959 - 1962

4

Ф. 86Б

Първична партийна организация на БКП – с. Каменица, Благоевградско

1947 - 1963

22

Ф. 87Б

Първична партийна организация на БКП – с. Махалата, Благоевградско

1950 - 1962

7

Ф. 88Б

Първична партийна организация на БКП – с. Кърпелево, Благоевградско

1944 - 1962

28

Ф. 89Б

Първична партийна организация на БКП – с. Микрево, Благоевградско

1945 - 1962

23

Ф. 90Б

Първична партийна организация на БКП при Основно училище – с. Микрево, Благоевградско

1961 – 1963

3

Ф. 91Б

Първична партийна организация на БКП – с. Никудин, Благоевградско

1947 - 1978

29

Ф. 92Б

Първична партийна организация на БКП – с. Палат, Благоевградско

1945 - 1963

13

Ф. 93Б

Първична партийна организация на БКП – с. Драката, Благоевградско

1945 - 1962

14

Ф. 94Б

Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Огражден, Благоевградско

1946 - 1963

17

Ф. 95Б

Общински партиен комитет на БКП – с. Цапарево, Благоевградско

1959 - 1978

35

Ф. 96Б

Първична партийна организация на БКП – с. Вракуповица, Благоевградско

1947 - 1963

32

Ф. 97Б

Първична партийна организация на БКП – с. Гореме, Благоевградско

1945 - 1978

46

Ф. 98Б

Първична партийна организация на БКП – с. Горна Рибница, Благоевградско

1945 - 1963

20

Ф. 99Б

Първична партийна организация на БКП – с. Добри лаки, Благоевградско

1948 - 1963

18Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница