Списък на студентитестраница1/5
Дата24.07.2016
Размер1.33 Mb.
  1   2   3   4   5
Списък на студентите
1. Класирани по успех в студентско общежитие бл.3 на ул.“Брегалница“ за учебната 2015/2016 г., считано от 14.09.2015 г. до 07.07.2016 г.:Име

Фак. №

Курс

Специалност

Стая

Блок

1

Хълмие Бейрямова Чаушева

37013018

3

Акушерка

102

3 блок

2

Айля Айдън Мехмед

37013010

3

Акушерка

102

3 блок

3

Фатме Талят Мехмед

21013059

3

Дентална медицина

103

3 блок

4

Изел Мустафа Садък

21014009

2

Дентална медицина

103

3 блок

5

Йоанна Миленова Александрова

58013010

3

Медицински козметик

104

3 блок

6

Ани Калинова Иванова

58013011

3

Медицински козметик

105

3 блок

7

Памела Пламенова Пеньовска

31014006

2

Здравен мениджмънт - бакалавър

106

3 блок

8

Сибел Билхан Ибраим

11011127

5

Медицина

108

3 блок

9

Генчо Бориславов Генчев

21013027

3

Дентална медицина

110

3 блок

10

Виждан Кемал Талиб

11011111

5

Медицина

111

3 блок

11

Марина Колева Йорданова

21012022

4

Дентална медицина

113

3 блок

12

Георги Стоянов Стоянов

11011027

5

Медицина

114

3 блок

13

Тургай Тургай Калинов

11011073

5

Медицина

201

3 блок

14

Окан Феим Мурад

11011024

5

Медицина

201

3 блок

15

Ивелина Стефанова Борисова

31015006

1

Здравен мениджмънт - бакалавър

202

3 блок

16

Криста Илиева Терзиева

11015118

1

Медицина

202

3 блок

17

Михрибан Метинова Рашидова

36013045

3

Медицинска сестра

203

3 блок

18

Сехер Изет Ебазер

36013039

3

Медицинска сестра

203

3 блок

19

Константина Славчева Великова

11013059

3

Медицина

206

3 блок

20

Йоана Милкова Христова

11012034

4

Медицина

206

3 блок

21

Дойчин Георгиев Николов

11011070

5

Медицина

207

3 блок

22

Бернар Зияев Мустафов

11013061

3

Медицина

211

3 блок

23

Десислава Колчева Пейкова

11011008

5

Медицина

212

3 блок

24

Анна Тодорова Върбанова

37013022

3

Акушерка

213

3 блок

25

Ренгюл Айдън Аптурахим

37013007

3

Акушерка

214

3 блок

26

Елис Давудова Ибрахимова

11014123

2

Медицина

214

3 блок

27

Симеон Здравков Чоканов

21011011

5

Дентална медицина

215

3 блок

28

Елиф Севгин Ариф

36013021

3

Медицинска сестра

304

3 блок

29

Назмие Ридван Сали

36013022

3

Медицинска сестра

304

3 блок

30

Зехра Севджанова Реджебова

11010107

5

Медицина

305

3 блок

31

Ивелина Николаева Методиева

11011089

5

Медицина

305

3 блок

32

Емине Местанова Ахмедова

11011133

5

Медицина

308

3 блок

33

Анифе Мехмедова Салиева

36013041

3

Медицинска сестра

308

3 блок

34

Радина Георгиева Георгиева

54014017

2

Медицински лаборант

310

3 блок

35

Людмила Атанасова Лазарова

52014014

2

Зъботехник

311

3 блок

36

Нурхан Неджати Фехим

57014002

2

Инспектор по обществено здраве

312

3 блок

37

Ахмед Хаккъ Ахмед

51014028

2

Помощник фармацевт

312

3 блок

38

Елис Ибрям Чавдар

56013018

3

Рехабилитатор

313

3 блок

39

Кристина Илкова Андонова

54014003

2

Медицински лаборант

313

3 блок

40

Шермин Ербин Шукри

11011012

5

Медицина

314

3 блок

41

Милена Вилиянова Георгиева

11014154

2

Медицина

314

3 блок

42

Светослава Николаева Николова

21011038

5

Дентална медицина

315

3 блок

43

Даяна Ленкова Георгиева

56013036

3

Рехабилитатор

319

3 блок

44

Драгостина Цветанова Цочева

11011057

5

Медицина

321

3 блок

45

Анифе Хюсеин Исмаил

36013040

3

Медицинска сестра

402

3 блок

46

Георги Велев Велев

21013048

3

Дентална медицина

405

3 блок

47

Димитър Емилов Нейков

11013138

3

Медицина

405

3 блок

48

Даяна Миленова Костова

56013026

3

Рехабилитатор

406

3 блок

49

Емилия Кръстева Николова

36013042

3

Медицинска сестра

406

3 блок

50

Огняна Светославова Попова

36013016

3

Медицинска сестра

408

3 блок

51

Диана Петрова Николова

11013155

3

Медицина

410

3 блок

52

Памела Найденова Бонева

51013014

3

Помощник фармацевт

411

3 блок

53

Ивелина Диянова Иванова

51013002

3

Помощник фармацевт

411

3 блок

54

Таня Георгиева Андонова

11011102

5

Медицина

412

3 блок

55

Айше Мехмедова Мехмедова

11011049

5

Медицина

412

3 блок

56

Мелек Мусин Ибрям

11013044

3

Медицина

413

3 блок

57

Мевсим Мусин Ибрям

11011094

5

Медицина

413

3 блок

58

Ипек Метин Хасан

59014002

2

Медицински оптик

414

3 блок

59

Айнур Иляз Мехмед

36014012

2

Медицинска сестра

414

3 блок

60

Васил Георгиев Василев

11012068

4

Медицина

419

3 блок

61

Йоан Стефанов Панайотов

11014040

2

Медицина

501

3 блок

62

Владислав Красимиров Великов

11014030

2

Медицина

501

3 блок

63

Мария Иванова Ненчева

58015002

1

Медицински козметик

502

3 блок

64

Десислава Димитрова Личева

21015012

1

Дентална медицина

502

3 блок

65

Семра Еролова Хилмиева

56013008

3

Рехабилитатор

504

3 блок

66

Шюкрие Решад Илияз

56013022

3

Рехабилитатор

505

3 блок

67

Айше Мустафа Исмаил

36013015

3

Медицинска сестра

505

3 блок

68

Христина Райкова Стоянова

36012030

3

Медицинска сестра

506

3 блок

69

Мадлен Валентинова Минчева

31013003

3

Здравен мениджмънт - бакалавър

508

3 блок

70

Мерин Илмаз Сар

54015020

1

Медицински лаборант

510

3 блок

71

Севджан Хикмет Кючук

55015014

1

Рентгенов лаборант

510

3 блок

72

Михаела Христова Първанова

55015012

1

Рентгенов лаборант

511

3 блок

73

Мариела Георгиева Георгиева

11015067

1

Медицина

511

3 блок

74

Женя Йорданова Стоянова

58014008

2

Медицински козметик

512

3 блок

75

Лили Гошева Кехайова

51013049

3

Помощник фармацевт

513

3 блок

76

Зорница Здравкова Илиева

51014019

2

Помощник фармацевт

513

3 блок

77

Павел Пламенов Джуров

11012106

4

Медицина

519

3 блок

78

Айлин Айдънова Алиева

36014042

2

Медицинска сестра

604

3 блок

79

Гюляй Ешрефова Илязова

37014012

2

Акушерка

606

3 блок

80

Гюлсевер Бехчетова Исмаилова

37013015

3

Акушерка

606

3 блок

81

Надежда Любенова Асенова

11011116

5

Медицина

607

3 блок

82

Маргарита Иванова Николова

11011099

5

Медицина

609

3 блок

83

Мартин Славов Цветанов

56014005

2

Рехабилитатор

610

3 блок

84

Калин Красимиров Йовев

52013017

3

Зъботехник

610

3 блок

85

Мария Драгомирова Стоева

52013019

3

Зъботехник

611

3 блок

86

Йоанна Цанкова Цанкова

52013010

3

Зъботехник

611

3 блок

87

Габриела Красимирова Киришева

11011129

5

Медицина

612

3 блок

88

Вяра Георгиева Георгиева

11011091

5

Медицина

613

3 блок

89

Сибила Людмилова Димова

11011106

5

Медицина

613

3 блок

90

Христина Добринова Иванова

56013016

3

Рехабилитатор

614

3 блок

91

Веселина Валентинова Бояджиева

54013024

3

Медицински лаборант

614

3 блок

92

Ели Наскова Червенкова

41012026

4

Фармация

615

3 блок

93

Реджеб Ахмедов Реджепов

21014029

2

Дентална медицина

701

3 блок

94

Ивелин Пламенов Иванов

52014004

2

Зъботехник

703

3 блок

95

Фирдевс Юксел Мюмюн

51015009

1

Помощник фармацевт

704

3 блок

96

Ивона Драгомирова Чолакова

11014097

2

Медицина

705

3 блок

97

Светлозар Иванов Замфиров

11013005

3

Медицина

706

3 блок

98

Катерина Атанасова Широкова

11011006

5

Медицина

707

3 блок

99

Йордан Христов Йорданов

52013007

3

Зъботехник

708

3 блок

100

Иван Николаев Андреев

11011061

5

Медицина

709

3 блок

101

Калинка Павлинова Данкова

58014003

2

Медицински козметик

710

3 блок

102

Айшегюл Нихат Садък

58013002

3

Медицински козметик

710

3 блок

103

Енис Ирфан Мехмед

41012017

4

Фармация

711

3 блок

104

Лора Юриева Иванова

52014012

2

Зъботехник

712

3 блок

105

Даниела Венциславова Деведжиева

52014018

2

Зъботехник

712

3 блок

106

Десислава Деянова Димитрова

31014012

2

Здравен мениджмънт - бакалавър

713

3 блок

107

Мария Недялкова Чингълова

11014094

2

Медицина

713

3 блок

108

Атила Зюлкяр Испир

21014024

2

Дентална медицина

714

3 блок

109

Ива Филипова Иванова

11011031

5

Медицина

719

3 блок

110

Данчо Иванов Николов

11013046

3

Медицина

801

3 блок

111

Антония Николаева Бакалова

51013018

3

Помощник фармацевт

802

3 блок

112

Александър Емилов Тупанков

52014015

2

Зъботехник

803

3 блок

113

Месут Сезгин Мехмед

52014029

2

Зъботехник

803

3 блок

114

Кристина Антонова Георгиева

51014023

2

Помощник фармацевт

804

3 блок

115

Мария Стилиянова Маринова

52013006

3

Зъботехник

805

3 блок

116

Тюляй Метин Ибраим

58013006

3

Медицински козметик

806

3 блок

117

Елис Джахит Махмуд

58013013

3

Медицински козметик

806

3 блок

118

Иванина Андонова Арабаджиева

11011083

5

Медицина

808

3 блок

119

Теодора Росенова Карамфилова

11011114

5

Медицина

808

3 блок

120

Радослав Цветанов Рачев

52014039

2

Зъботехник

810

3 блок

121

Георги Маринов Петров

52013003

3

Зъботехник

810

3 блок

122

Мелиз Гюрсел Азис

11014122

2

Медицина

811

3 блок

123

Кадер Невенова Ханджиева

57014012

2

Инспектор по обществено здраве

812

3 блок

124

Ася Пламенова Радева

57014010

2

Инспектор по обществено здраве

812

3 блок

125

Теодора Пламенова Русанова

52014027

2

Зъботехник

813

3 блок

126

Гергана Янчева Георгиева

55014002

2

Рентгенов лаборант

813

3 блок

127

Зейнеб Мехмедова Мехмедова

51014007

2

Помощник фармацевт

814

3 блок

128

Весиле Ибрямова Феимова

51014034

2

Помощник фармацевт

814

3 блок

129

Веселина Иванова Желева

41015021

1

Фармация

821

3 блок

130

Ваня Тихомирова Асеникова

31012005

4

Здравен мениджмънт - бакалавър

916

3 блок

Каталог: Students -> Documents
Documents -> С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник
Documents -> Medical terminology / latin in medicine examination syllabus
Documents -> Обща микробиология
Documents -> С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник
Documents -> Стипендиите ще бъдат преведени по сметките на 28. 04. 2015 год за месеците март и април
Documents -> Medical university
Documents -> Програма специалност "здравен мениджмънт"
Documents -> Катедра по физиология и патофизиология
Documents -> За семестриален изпит по педиатрия V медицински курс катедра по педиатрия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница