Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспззДата10.10.2018
Размер442 Kb.

СПОРАЗУМЕНИЕ на масиви за ползване на земеделски земи по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ

за стопанската 2014/2015 година

за землище на с. С.РАДИЛОВО, ЕКАТТЕ 61371, община ПЕЩЕРА, област ПАЗАРДЖИШКА

Ползвател: ЛИДЕР АГРО РСК ООД, И.Н.202863032

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 50|050064|.........| 0.900| 0.900 | 0.000 | 0.00| СТОЯН НИКОЛОВ ЛИЧЕВ |

| 53|053020|.........| 19.803| 0.000 | 19.803 | 331.50| МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЦИРКОВА |

| 53|053023|.........| 1.357| 1.357 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ |

| | | | | | | | МУСТАФА СУНАЙ КАРААСАН |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 63|063081|.........| 1.169| 0.000 | 1.169 | 19.57| ЕТ"ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" |

| 63|063120|.........| 2.238| 2.238 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАЧКОВ |

| 67|067035|.........| 0.900| 0.000 | 0.900 | 15.07| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ |

| 67|067068|.........| 1.799| 1.799 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ |

| | | | | | | | МУСТАФА СУНАЙ КАРААСАН |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 106|106042|.........| 1.350| 0.000 | 1.350 | 22.60| КИРИЛ ТОДОРОВ ТАШЕВ |

| 106|106048|.........| 1.801| 1.801 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАЧКОВ |

| 118|118031|.........| 7.648| 0.000 | 7.648 | 128.03| ИВАН ТОДОРОВ АНГЕЛИЕВ |

| 118|118034|.........| 0.450| 0.000 | 0.450 | 7.53| ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАЧКОВ |

| 118|118035|.........| 0.541| 0.000 | 0.541 | 9.06| ИЛИНКА АНГЕЛОВА ЛУПАНОВА |

| 118|118036|.........| 0.540| 0.000 | 0.540 | 9.04| БЛАГОЯ И ГОСПОДИНА ИВАНОВИ САРАФОВИ|

| 118|118037|.........| 0.541| 0.000 | 0.541 | 9.06| БОРИС ГЕОРГИЕВ РАБАДЖИЕВ |

| 118|118038|.........| 0.630| 0.000 | 0.630 | 10.55| ПЕТЪР ИВАНОВ ТОТИН |

| 118|118039|.........| 0.631| 0.000 | 0.631 | 10.56| ТЕМЕЛКО НИКОЛОВ АНГЕЛЧОВ |

| 118|118055|.........| 0.901| 0.901 | 0.000 | 0.00| ТЕМЕЛКО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ |

| | | | | | | | МУСТАФА СУНАЙ КАРААСАН |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 119|119021|.........| 2.252| 2.252 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИЛИЕВ ПЕНЕВ |

| 119|119052|.........| 1.351| 0.000 | 1.351 | 22.62| СТОЯН НИКОЛОВ ЛИЧЕВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 46.802 11.248 35.554 595.17

Ползвател: АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ, ЕГН4508213440

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 50|050044|.........| 1.801| 1.801 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИЛИЕВ КУЗМАНОВ |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 64|064004|.........| 1.799| 1.799 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА МАДИНА |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 106|106058|.........| 0.810| 0.810 | 0.000 | 0.00| ПЕНКА ДИМИТРОВА ШКОДРОВА |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 114|114028|.........| 0.450| 0.450 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА МАДИНА |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 114|114042|.........| 5.941| 0.000 | 5.941 | 99.45| АТАНАС ИВАНОВ ЯНУШЕВ |

| | | | | | | | ЕТ"ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 10.801 4.860 5.941 99.45

Ползвател: НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ, ЕГН7102143603

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 43|043007|.........| 0.900| 0.900 | 0.000 | 0.00| НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 43|043008|.........| 3.601| 3.601 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТЯНЕВ |

| 43|043025|.........| 1.306| 1.306 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ САРАФОВ |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 43|043043|.........| 2.160| 0.000 | 2.160 | 36.16| ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОТИНА |

| 43|043066|.........| 0.901| 0.000 | 0.901 | 15.08| СТОЯН НИКОЛОВ ЛИЧЕВ |

| 50|050011|.........| 2.701| 0.000 | 2.701 | 45.21| НИКОЛА ПАУНОВ НАЧКОВ |

| 50|050013|.........| 1.801| 0.000 | 1.801 | 30.15| "ОМЕГА АГРО" ЕООД |

| 50|050017|.........| 0.901| 0.000 | 0.901 | 15.08| ТОДОР НИКОЛОВ САРАФОВ |

| 50|050020|.........| 1.171| 0.000 | 1.171 | 19.60| "ОМЕГА АГРО" ЕООД |

| 50|050028|.........| 1.801| 0.000 | 1.801 | 30.15| АТАНАС КОСТАДИНОВ МИШЕВ |

| 50|050033|.........| 0.900| 0.000 | 0.900 | 15.07| ГЕОРГИ ИЛИЕВ КЪНЕВ |

| 50|050035|.........| 0.540| 0.000 | 0.540 | 9.04| АТАНАС ПАВЛОВ ВОЙНИКОВ |

| 50|050045|.........| 2.251| 0.000 | 2.251 | 37.68| ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЗАЙЧЕВА |

| 50|050057|.........| 2.248| 2.248 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ САРАФОВ |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 50|050058|.........| 1.800| 1.800 | 0.000 | 0.00| ИЛИНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА |

| | | | | | | | МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕХЛИВАНОВА |

| 50|050060|.........| 0.362| 0.362 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ БЛАГОЕВ ЛУПАНОВ |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 58|058013|.........| 3.601| 3.601 | 0.000 | 0.00| НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 58|058015|.........| 2.249| 0.000 | 2.249 | 37.65| КИРИЛ ТОДОРОВ ТАШЕВ |

| 63|063020|.........| 1.530| 1.530 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ К МИТКОВ |

| 63|063110|.........| 0.905| 0.905 | 0.000 | 0.00| НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 64|064026|.........| 2.699| 0.000 | 2.699 | 45.18| ЕТ"ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" |

| 64|064029|.........| 1.800| 1.800 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 66|066009|.........| 1.349| 0.000 | 1.349 | 22.58| КИРИЛ ТОДОРОВ ТАШЕВ |

| 66|066048|.........| 1.800| 1.800 | 0.000 | 0.00| НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| 67|067022|.........| 0.895| 0.895 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 103|103012|.........| 3.598| 3.598 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТЯНЕВ |

| 103|103040|.........| 1.800| 1.800 | 0.000 | 0.00| АТАНАСКА АТАНАСОВА РЯДКОВА |

| 103|103045|.........| 1.350| 0.000 | 1.350 | 22.60| КИРИЛ ТОДОРОВ ТАШЕВ |

| 106|106072|.........| 1.080| 1.080 | 0.000 | 0.00| ИЛИНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА |

| | | | | | | | МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕХЛИВАНОВА |

| 106|106076|.........| 1.168| 1.168 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ РАДИН |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 118|118008|.........| 0.450| 0.450 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ БЛАГОЕВ ЛУПАНОВ |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 118|118052|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ САРАФОВ |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 119|119007|.........| 0.450| 0.450 | 0.000 | 0.00| ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| | | | | | | | АТАНАС ГЕОРГИЕВ РАДИН |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 53.018 30.244 22.774 381.24ВСИЧКО за споразумението 110.621 46.352 64.269 1075.86
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница