Средно училище „христо ботев село ветрино, община ветрино, област варнаPdf просмотр
страница1/10
Дата20.07.2023
Размер0.5 Mb.
#118323
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1
Свързани:
117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en, avarien plan-chl35 ot zzb


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА
Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org
УТВЪРЖАДАВАМ:
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЯ
ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ,
КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

с. Ветрино, 2017 година


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА
Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.orgСъдържание:
ПЛАН .......................................................................................................................................................................... 1
ЗА ДЕЙСТВИЯ ........................................................................................................................................................... 1
ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ................................................................................... 1
ЧАСТ ПЪРВА ............................................................................................................................................................. 4
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................. 4 1. Характеристика на района: ................................................................................................................................ 4
Релеф, води, климат ......................................................................................................................................... 4
ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО: ...................................................................................................................... 5
ІІ. ЦЕЛИ НА ПЛАНА .............................................................................................................................................. 6
ІІІ. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ ТЯХ. ..................................................................................................................................................................... 6
ІV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ ............................ 6
V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАКП .......................................................... 8
VІ. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ........................................................................................... 11
VІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ ................................................. 11
VІІІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО ..................... 11
ІХ. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ................................................................................................................. 12
Х. КАРТА ................................................................................................................................................................. 12
ХІ. СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО .................................................................................................................................. 13
ЧАСТ ВТОРА ........................................................................................................................................................... 13
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ .............................................................................................. 13
ЧАСТ ТРЕТА ............................................................................................................................................................ 14
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ ......................................................... 14
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ..................................................................................................................................................... 14
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА
ХОРАТА................................................................................................................................................................... 14
ЧАСТ ПЕТА .............................................................................................................................................................. 16
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ....................................................................... 16


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА
Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org
ЧАСТ ШЕСТА ........................................................................................................................................................... 16
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ .............................................................................................................. 16
ЧАСТ СЕДМА .......................................................................................................................................................... 17
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ ............ 17
ЧАСТ ОСМА ........................................................................................................................................................... 18
ДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ .................................................................................... 18
І. Тероризъм има винаги когато: ......................................................................................................................... 18
ІІ. Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от терористична група при извършване на терористичен акт: ....................................................................................................................... 19
ІІІ. Специфични особености на обстановката и заплахите за средата в която се изпълняват задачите: ..... 19
IV. Задължителни условия за изпълнение които се спазват при въвеждането на плана в действие. .......... 20
V. ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА .................................................................................................................. 20
V. ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙСТВИЯ. .......................................................................................... 20
VІ. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ. .......................................................................................................... 21


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница