Същност на инфлациятаДата22.01.2019
Размер76 Kb.
#111295

Същност на инфлацията


Инфлацията се дефинира по различен начин. Понятието инфлация произхожда от лат. inflatio, и означава „раздуване”. Тя се характеризира с всеобщо покачване на цените на стоките и услугите, което води до обезценяване на парите и намаляване на тяхната покупателна способност.

Разновидности на инфлацията


Видовете инфлация се определят в зависимост от следните критерии:

 1. според темпа на годишното покачване на цените

 • умерена инфлация – измерва се с двуцифрено число;

 • галопираща инфлация – измерва се с двуцифрени и трицифрени числа;

 • хиперинфлация – измерва се с многоцифрени числа.

 1. според формата на проявление

 • открита инфлация – цените се повишават явно;

 • скрита инфлация – налице са ограничения в повишаването на цените и интензивни операции на черния пазар.

 1. според предвидимостта

 1. според последиците за развитието на икономиката

 • балансирана инфлация – цените се покачват пропорционално;

 • небалансирана инфлация – цените се покачват непропорционално.

 1. според причините, които я предизвикват

 • инерционна;

 • предизвикана от търсенето;

 • предизвикана от разходите;

 • предизвикана от печалбите;

 • предизвикана от вътрешни причини;

 • предизвикана от външни причини и др.

Причини за инфлацията


Към основните причини за инфлацията спадат:

 1. Голямата диспропорция между наличните стоки в обръщението и парите за тяхното обръщение.

 2. Икономическа криза и пускане на книжни пари за покриване на големите дефицити.

 3. Спекулативни механизми на пазарната икономика, позволяващи повишаването на цените и при налични стоки.

 4. Грешна финансова политика на държавата и финансовите институции.

Основни процеси, свързани с инфлацията


С инфлацията са свързани следните процеси:

 1. Нулификация – обявяване на старите парични знаци за недействителни.

 2. Девалвация – официално намаляване курса (цената) на националната валута по отношение курса на валутите на другите страни.

 3. Ревалвация – повишаване курса на националната валута по отношение курса на другите валути.

Обратна на инфлацията е дефлацията т.е. намаляването на общото, средно равнище на цените в страната.

Съществува тясна връзка между инфлацията и платежоспособното търсене на населението. Платежоспособното търсене зависи както от изменението на цените, така и от изменението на доходите.Разграничават се два вида доходи:

 • номинален доходколичество пари, което човек получава във вид на работна заплата, печалба, лихва или рента;

 • реален доход – количество стоки и услуги, което човек може да купи с номиналния доход.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница