Процедури с цел избягване на сработване наДата08.09.2017
Размер31.82 Kb.БЮЛЕТИН ПО

БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ

Контролен No:01/2011

Дата: 29.03.2011

ТЕМА: ПРОЦЕДУРИ С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА СРАБОТВАНЕ НА TA/RA НА СИСТЕМАТА TCAS НА ВС В РАЙОНА НА ПОДХОДА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС, регистрирани в Р. България

Област на приложение:

Настоящият документ е задължителен за всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС, регистрирани в Р. България.

Настоящият Бюлетин по безопасност на полетите (ББП) No 01/2011 е публикуван с цел повишаване на безопасността на полетите на ВС.

Причина за издаване:

Причината за издаване на този ББП е зачестилото сработване на TA/RA на системите TCAS на ВС, намиращи се в района на зоната на подхода на летище София. Разследването на причините за сработването на TA/RA на системите TCAS доведе до извода, че причините често не са наличие на реален трафик, а сигнали, излъчвани от ВС при наземни функционални тестове NAV/АТС системите на ВС.

Поради сериозността на последствията, до които може да доведе подобно сработване на TA/RA на системите TCAS (прекратяване на захода, аварийно кацане и т.н.), ГД „ГВА” издава този бюлетин с цел да повиши вниманието на организациите за техническо обслужване на ВС, които извършват дейности по наземни функционални тестове NAV/АТC системите на ВС.

Нормативно основание:

1) Закон за гражданското въздухоплаване, последно изменение и допълнение, чл. 16б), т.3 и Устройствен правилник на ГД „ГВА”, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ;Действия, които трябва да бъдат предприети:


  1. При работи, които биха могли да доведат до появата на сигнализация TA или RA на екрана на системата TCAS на ВС в района на подхода на летище София или на вторичния радар на РВД, наземният технически състав да спазва стриктно тестовите процедури;

  2. Във всеки случай, когато се изисква извършването на такива наземни функционални тестове, ОТО процедурно да уведомява РВД за начало и край на проверката;

  3. Във всеки случай, когато се изисква извършването на такива наземни функционални тестове, персонала на ОТО да вписва в техническия борден дневник на ВС същността, началото и края на проверката;

  4. Ръководителите на ОТО да идентифицират еднозначно според типа ВС функционалните тестове, които биха могли да предизвикат сработване на TA или RA на системата TCAS, като създадат специфична процедура за уведомяване на РВД при извършването на такива тестове;

  5. Ръководителите на ОТО да организират обучение на техническия състав по горната процедура и да следят за спазването й;

  6. Ръководителите на ОТО да докладват в ГД «ГВА», отдел «Летателна госдност», в срок от един месец от издаването на този бюлетин, изпълнението на т. 4) и 5);

  7. В случай, че подобна процедура е вече налична и съставът на ОТО е запознат с нея, същото да се докладва в ГД «ГВА», отдел «Летателна госдност», в срок от един месец от издаването на този бюлетин.Отговорни за изпълнение на бюлетина:
Ръководителите на ОТО, одобрени съгласно Реглемент 2042/2003, Приложение II (Част 145), обслужващи ВС, регистрирани в Р. България.
Срок на изпълнение:
Изпълнението на този ББП 01/2011 да се докладва в ГД „ГВА” срок от един месец от издаването му.
Изпълнението на този бюлетин да бъде докладвано на:
ГД „ГВА” – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

София 1000, ул. „Дякон Игнатий” 9; тел. : + 359 2 937 1047; факс: + 359 2 948 8053
и на електронни адреси:

airworthiness@caa.bg; astankov@caa.bg .

Издаден от: ГД „ГВА” – Отдел „Летателна годност’

За ГД „ГВА”, Минчо Цветков – директор Дирекция „Авиационна безопасност”

Дата: 29.03.2011

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница