Стопански факултет специалност “икономика на публичната сфера”страница2/4
Дата21.06.2022
Размер198 Kb.
#114683
1   2   3   4
upravlenie-na-publichni-proekti Василена Стоянова Колева
2. Информация за проекта

Процедура: BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие


Номер от ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0022-C06


Наименование на проекта: Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград


Бенефициент: 000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси


Дата на сключване на договора/заповедта: 30.06.2016 г.

Дата на стартиране: 14.07.2016 г.


Дата на приключване: 31.12.2022 г.


Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)Местонахождение

  • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Благоевград3. Предназначение и цели на проекта

"Организация и управление на проекта" е да се осигурят условия за ефективно и качествено управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проекта. Чрез дейността ще се гарантира постигането на целите и планираните резултати по проекта, съответстващи на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Дейността включва формиране на екип за организация и управление на проекта, който задължително включва ръководител, координатор, счетоводител, двама технически сътрудници. За постигане на максимална ефективност на работата на екипа за организация и управление на проекта задължително ще се провеждат регулярни работни срещи на екипа. На тях ще бъдат разпределяни оперативните задачи между членовете на екипа, ще се определя ролята, мястото и отговорностите на всеки един от тях. Също така ангажимент на членовете на екипа ще бъде: спазването на графика за изпълнение на дейностите по проекта, както и неговото актуализиране в случай на нужда; идентифициране и прогнозиране на възможни рискове при изпълнението на проекта, които биха се отразили на спазването на предвидените срокове и постигане на заложените резултати и набелязване на възможности за тяхното преодоляване; Дейността включва и изготвянето на необходимите технически и финансови отчети, справки и други отчетни документи по проекта, включително счетоводна отчетност и вътрешен финансов контрол.
Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница