Наименование на проекта: „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”Дата23.10.2018
Размер109 Kb.
#93703

Наименование на проекта: „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”

Регистрационен номер:  DIR-5113325-17-115

Категория: Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв..

Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.

Национално съфинансиране: 52 935.00лв.

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Враца
Година на приключване на проекта: 2014

Проектът се изпълнява в резерват “Врачански карст”
Област: Враца
Община: Враца

Цел на проекта
Опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст"

Дейности


  1. Маркиране на терен на границите на резерват „Врачански карст".

  2. Ремонт на Опознавателен маршрут „Воеводин дол-Скакля".

  3. Обозначаване подходите с табели, изработка и поставяне на информационни табла, изграждане на кътове за отдих и подновяване на маркировката по маршрути „Бистрец-Леденика" с изходен пункт" кв.Бистрец, маршрут „Ботев път" с изходен пункт местността „Кръстиля" и маршрут „Кривите" с изходен пункт кв. „Медковец".

  4. Закупуване и поставяне на интерактивна информационна табела на подходящо централно място в града с информация за маршрутите и режимите в резервата по повод отбелязване на 30 годишнината от обявяването му.

  5. Издаване на информационни материали за резерват „Врачански карст". Повишаване на познанията в областта на защитените територии и биоразнообразието и екологичната култура на учащи, чрез преминаване по опознавателен маршрут в резерват „Врачански карст".

  6. Оборудване на информационен и посетителски център в съществуващо помещение.


Контакти:

РИОСВ – Враца, гр. Враца 3000, ул. „Екз. Йосиф” №81

тел. 096 / 300963,

Електронна поща: riosv_vr@m-rel.net

Интернет страница: www.vracakarst.com


Проекта се финансира от Европейският фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република Българиячрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”Каталог: user pic
user pic -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
user pic -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
user pic -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
user pic -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
user pic -> Музите в италия 4 8 април 2011 г., Италия – римини п р о г р а м а
user pic -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница