Татьяны Николаевны Микушиной доктрина на високата нравственост от 25 до 27 юли 2014 г. Т. Н. Микушина участва в разширено заседаниеДата26.05.2018
Размер163.71 Kb.
#69596
ТипЗаседание

Нет религии выше Истины
Выпуск №1(1320) Август, 2014 годОфициальное издание Посланника Великого Белого

Братства Татьяны Николаевны Микушиной

ДОКТРИНА

НА ВИСОКАТА НРАВСТВЕНОСТОт 25 до 27 юли 2014 г. Т.Н.Микушина участва в разширено заседание на Управителния съвет на Международното Обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“, което се проведе в околностите на град Омск.

Един от най-важните резултати от заседанието беше разработването и утвърждаването на Доктрина на Високата Нравственост.

Този документ, заедно със съпроводително писмо, е изпратен на политическото ръководство на Русия.

По-долу привеждаме текста на съпроводителното писмо и самата Доктрина.Съпроводително писмо
До:

Президента на Руската Федерация В.В.Путин

Председателя на ФС на Федералното Събрание на РФ Матвиенко В.И.

Председателя на Държавната Дума на Федералното Събрание на РФ Наришкин С.Е.

Председателя на партия „Единна Русия“ Медведев Д.А.

Председателя на ЦК на КПРФ Зюганов Г.А.

Председателя на партия „Справедлива Русия“ Миронов С.М.

Председателя на ЛДП на Русия Жириновски В.В.


Към вас се обръщат участниците в Международното Обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“. Нашата обществена организация наброява повече от 2200 участници от 44 страни в света. Седалището на Движението се намира в Москва. В съотвествие с Устава ние не преследваме търговски и политически цели.

Обръщаме се към вас, защото не можем да наблюдаваме равнодушно протичащите негативни събития в света.

Според нас икономическите и политичските процеси в целия свят са в състояние на глобална криза. Назрява сериозно противопоставяне с прилагане на сила и оръжие. Това противопоставяне според нас е между различните възгледи за устройство на света. При това повсеместно се наблюдават симптоми на морална деградация.

Какви ще бъдат последствията? Многочислени жертви, тотална разруха, хаос и безпорядък. В името на какво ще умират хората? За какви идеали ще тръгнат да се сражават?

По наше дълбоко убеждение има възможност да се окаже съществено влияние върху негативния сценарий на развитие, така че да се сведат до минимум разрушителните последствия.

Като изход от създалата се ситуация ние предлагаме една универсална, стара като света, но забравена държавна идеология, построена върху идеалите на нравствеността. Нравствените основи са едни и същи за всички нации и народи - от аборигените до съвременните икономически развити държави. Нравствените закони са известни на човечеството от хилядолетия – в различните епохи и в различните страни.

На нас ни е известно, че понятието нравственост е конституционна ценност на Русия. Ние виждаме, че висшето ръководство на Руската Федерация начело с Президента провеждат честна и открита международна политика, основаваща се на уважението към партньорите, и се придържа към нравствените принципи при реализирането на вътрешната политика. Но това не е достатъчно. Ние смятаме, че е крайно необходимо идеологията за нравствеността да се провъзгласи за официална национална идеология, или национална идея, или национална мечта, или висша ценност на държавата.

Всички теоретици по държавно устройство прекрасно разбират, че без идеология няма системност в държавното управление, а без системност в управлението няма ефективна политика. А в Русия към сегашния момент няма ясно формулирана идеология.

Според нас, при реализирането на руската идеология не си струва да се говори за месианство на Русия, за специално предназначение или богоизбраност. Подобни твърдения съзнателно водят до противопоставяне на другите страни и култури. Струва ни се също така, че е безперспекивно да се поставя за основа на изграждането на държавата православната религия. Това също отрежда второстепенно място на представителите на другите религиозни традиции. Да се построи общество на истински равноправни граждани е възможно само върху основата на единните нравствени закони. И ако все пак някои държавни лидери имат мисионерски амбиции, те могат да бъдат реализирани по единствения правилен начин – опирайки се върху тезиса „най-добрата проповед е личния пример“.

Държави, които са имали ясно формулирана идеология винаги са доминирали в света, независимо от това, дали са били заложени тоталитарни или демократични принципи в тяхната идеология. Също така е очевидно, че държава, изградена върху нравствените принципи ще има социално, икономическо и политическо предимство, което ще доведе до нейното процъфтяване и ръст на благосъстоянието на хората.

Ние сме дълбоко убедени, че идеите за морала и нравствността ще намерят широк отклик в сърцата на гражданите на Русия и това ще способства за укрепването на държавността и сплотяването на народа около властта. Дори опозиционните политици, ориентирани към западните ценности едва ли ще могат да опонират на концепцията за нравствено развитие. Още повече, че в основата на тази концепция е правилото „започни от себе си“.

Концепцията за нравствеността ще бъде разбираема за гражданите на всяка държава, независимо от манипулацията на масовото съзнание, което ще помогне да се промени отношението им към войнствената риторика на техните национални политически лидери.

Нашето движение не притежава материални, административни и политически ресурси. Ние не се занимаваме с политика! Ние не се стремим към власт! Ние предлагаме на политиците и на властта да приемат на въоръжение идеологията за Нравствеността и да я внедряват в живота!

Вземайки предвид изложеното, молим Ви да изучите внимателно нашето предложение и да окажете помощ на нашето Движение при разпространението на идеите за нравствеността в съвременния свят. По този въпрос може да разчитате на нас. Ние сме готови да провеждаме лекции, семинари и различни обществени слушания, да тиражираме идеята по всички достъпни начини, да реализираме програми за повсеместна социална реклама. Смятаме за важно в тези мероприятия да се задействат всички големи средства за масова информация, което ще повлияе по съществен начин на съзнанието на гражданите.

С дълбоко уважение,

с надежда за разбиране и по-нататъшно взаимодействие,

Президент на Международното Обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“

А.В.Бичков


ДОКТРИНА

НА ВИСОКАТА НРАВСТВЕНОСТ
Настоящата Доктрина представлява поглед върху причините за съвременното състояние на обществото, определя основните ценностни ориентири, дава определени базисни понятия, предлага път за излизане от идеологическата криза.

Доктрината съдържа концепция за идеология на високонравственото общество, която може да послужи като основа за:  • формиране на държавна политика;

  • усъвършенстване на правото;

  • разработване на целеви програми за повишаване на нравствеността.  1. Причини за съвременното състояние на обществото.

Съвременното общество се намира в глобална криза. Тя се проявява във всички сфери на живота – политиката, селското стопанство, здравеопазването, семейството, човешките взаимоотношения и в други области на живота. Основна причина за всяка криза е спадането или липсата на нравственост, както в отделните членове на обществото, така и в обществото като цяло.

При това, нравственият аспект е заложен в Конституциите практически на всички страни, нравствените основи присъстват във всяко философско учение, във всяка водеща световна религия. Обаче между „теорията“ и „практиката“ съществува огромна пропаст.

В какво се състои причината? Според нас, в липсата на елементарни знания за Законите на мирозданието и, в резултат на невежеството, в подмяната на базисните понятия, лежащи в основата на изграждането на всяко еволюиращо общество.

Съвременното общество не толкова еволюира(в отделни области), колкото деградира като цяло. Това е общество на потреблението, в което се раздуват прекомерни желания предимно в областта на материалните блага и жаждата за удоволствия. Главен приоритет на хората става печалбарството, а елементарните понятия се изопачават.

Една съпоставка между разбирането на основните понятия в обществото на потреблението и във високонравственото общество ще помогне да се види изхода от глобалната световна криза, която е обхванала всички страни в света.

  1. Базови понятия, съществуващи в обществото на потреблението и във високонравственото общество.


Понятието „Бог“. В обществото на потреблението това понятие се използва за управление и манипулация на народните маси чрез институцията на религията. Често поклонението към Бога носи формален характер, свързан само със съблюдаването на ритуалите.

Обективно Бог – това е Висшият Закон, който управлява Вселената. Всичко се подчинява на този Закон. Следването му позволява на индивида да се развива в духовен и нравствен план.

Въпросът за съществуването на Бога постепенно преминава от областта на религиозно-философските разсъждения в областта на научните изследвания.

Така, в света съществуват много на брой фундаментални физически константи (гравитация, електромагнитна сила, ядрено взаимодействие, отношението на радиуса на Земята към разстоянието до Слънцето и други). Резултатите от изследванията на математиците, физиците и астрофизиците от различни страни на света – В.А.Никитин, С.Вайнберг, Р.Бройер, Ф.Дайсон, Д.Полкинхорн, Гершел, Д.Джин и други – свидетелстват, че най-малката промяна на всяка от тях би довела до разрушаването на Вселената. Научните изследвания в тази област позволиха на учените да направят извода за наличието на Свръхразум, управляващ Вселената.

Най-големия физик на 20-ти век Артур Комптон, лауреат на Нобелова премия, казва: „Вярата започва със знанието на това, че Висш Разум е създал Вселената и човека. На мен ми е лесно да вярвам в това, защото фактът, че е налице план и следователно на Разум, е неопровержим. Порядъкът във Вселената, който се разгръща пред нашия взор сам свидетелства за истинността на най-великото и възвишено твърдение: „В началото бе Бог“.

Подобни твърдения по различно време са изказвали Алберт Айнщайн, Чарлз Радви, Д. Уотсон и Ф.Крик, руският професор П.П.Гаряев и много други учени по света.
Понятието „Физически свят“. В съвременния свят съществува представата, че има само физически свят, който може да се види, да се пипне, да се изучи, да се разложи на съставните му части, затова цялата дейност се ограничава до този свят.

Но учените доказаха, че физическият свят е само „надводната част на айсберга“. Лауреатът на Нобелова премия, италианският физик К. Рубиа твърди, че видимата материя е само една милиардна част от цялата Вселена. Вселената е много по-голяма и учените привеждат доказателства за нови нива на съществуване на живот в нея. Откриването от руския физик С.В.Зенин на информационно-фазовото състояние на материята, развитието на теорията за холографичността на Вселената от английския физик Д. Бом, откритията на руските учени Г.И.Шипов и А.Е.Акимов в областта на теорията на физическия вакуум и торсионните полета свидетелстват за многопластовост и съществуване на разумно управление на Вселената.


Понятието „Човек“. В потребителското общество човекът се разглежда като част от материалния свят. Той има „начало“(раждане) и „край“(смърт) – точно както има свое раждане и смърт всеки предмет или процес във физическия свят. И тъй като, според представите на повечето хора, човек живее само веднъж, той трябва да изживее своя единствен живот в наслаждение от всичките му блага. За един живот е невъзможно да се постигне съвършенство, затова няма смисъл от стремеж към висока нравственост, предвиждаща вътрешни ограничения и самодисциплина.

Обаче, ако се вземе под внимание, че Вселената е най-сложната многопластова система, в която същестуват различни планове на битието, следва, че такъв сложен жив организъм като човека, е също многомерен. Технологиите на компютърната ГРВ- графия, разработени от К.Г.Коротков и основаващи се на ефекта на Кирлиан, нагледно показват наличието у човека на енергийна съставяща – биополе, което отразява неговите мисли и чувства.Освен смъртна част, човекът има още и безсмъртна част, която еволюира в продължение на много въплъщения. В продължение на много свои животи човекът натрупва опит, развива своите най-добри качества и съгласно причинно-следствената връзка, жъне последствията от своите постъки, извършени не само в този живот, но и във всички предишни съществувания. Ако човекът знаеше, че не живее само веднъж, той дълбоко би се замислил, преди да извърши безнравствена постъпка. Той би разбрал, че ако е обидил и унижил, излъгал или убил някого в предишно въплъщение, то в следващото си въплъщение ще бъде обиден, унижен, измамен и убит.

Развиващият се от 1960 г. научен подход в изучаването на въпросите на реинкарнацията, организирането през 1980 г. на Международна Асоциация по терапия и изследвания на „минали“ животи, в която влизат учени от Великобритания, Германия, САЩ, Русия и други страни, позволиха документално да се потвърдят хиляди случаи на спомени от минали животи. Например, американският лекар, професор И.Стивенсон в продължение на 40 години изследвал 3000 случая на спомени на деца за минали животи.

Преподаването в детските градини и училищата само на два Закона на мирозданието – за причинно-следствените връзки и за прераждането на бесмъртната част на човека – за едно две поколения би изменило из основи обществото и би го насочило по нравствения път.

За нагледност и краткост на изложението поместваме в таблица всички останали основни понятия (заедно с първите три, които разгледахме подробно).
Идеология на потребителското общество

Идеология на нравственото общество

Бог

Това понятие се използва за управление и манипулация на народните маси чрез институцията на религията. Често поклонението към Бога носи формален характер, свързан само със съблюдаване на ритуалите.

Висшият закон, управляващ Вселената. Всичко се подчинява на него. Следването му позволява на индивида да се развива в духовен и нравствен план.

Физически свят

Има само физически свят и цялата дейност на обществото е ограничена в него.

Физическият свят е „надводната част на айсберга“. Цялата Вселена е много по-голяма.

Човек

Смъртен. Разглежда се като биоробот, основен трудов ресурс, „винт” в държавната система.

Освен физическо тяло има и безсмъртна част, която еволюира в течение на много въплъщения.

Общество

Предполага расово, имуществено, религиозно и друго неравенство.

Разглежда човечеството като братство между различните народи.

Свобода

Проявява се в неспазването на Висшия Закон. Слободия, злоупотреби с цел удовлетворяване на желанията и получаване на удоволствия.

Осъзната необходимост да се следва Висшия Закон, съществуващ във вселената. Неограничена свобода на действие в рамките на този Закон.

Власт

Държи народните маси в подчинение, следва политическата конюктура, поражда корупция и борба за власт. Длъжностите във властта се купуват.

Властта е почетно задължение. Най-добрите представители на обществото заемат ръководните длъжности в съответствие с моралните им качества.

Финанси

Явяват се като средство за управление, манипулиране, контрол, заробване.

Финансите са временно явление на определен этап от развитието на обществото (като еквивалент на размяната, средство за водене на отчетност и разпределение).

Труд

Начин за печелене на пари.


Трудът е висша радост, начин за творческа самореализация на човека.

Войни

Средство на борбата за власт, контрол, за богатство и природни ресурси.

Свят без войни. Реализация на принципа за ненасилие в отношенията между народите, обществата и хората.

Медицина, здравеопазване

Лечението и лекарствата се използват като средство за обогатяване. Липсва заинтересованост човекът да бъде здрав.

Основна цел – здравето на всеки човек. Предпоставка за здравето на човека е хармонията с Природата.

Образование и възпитание

Средство за възпроизводство на работна сила и възпитаване в гражданите на качества необходими на държавата.

Всеки човек трябва да получи максимално разностранно образование, като средство за разкриване на вътрешния потенциал на личността.

Медии

Източник на манипулиране на масовото съзнание. Изпълняват социалната поръчка на властимащите. Способстват за оглупяване на населението.

Спомагат за разширяването на кръгозора на всеки член от обществото. Разширяват и задълбочават знанията.

Изкуство

Отразява безнравствеността на обществото.


Предлага образци на висок морал и нравственост, повишава съзнанието на хората.

Наука

Обслужва интересите на финансовите елити. Научните открития се използват за извличане на печалба и за военни цели.

Изучава законите за строежа на вселената и помага на човека да ги следва. Всички научни постижения и разработки са насочени към подобряване живота на човека.

Семейство

Израждане на семейството - еднополови бракове, непълни семейства, сексуални извращения.

Опора на обществото и държавата.

Свободно време

Използва се за удоволствия и развлечения.

Използва се за образование и самоусъвършенстване.
  1. Пътища за излизане от нравствената криза на обществото.

Държавите, построени върху нравствения принцип, винаги са имали социално, икономическо и политическо преимущество, което от своя страна е довеждало до разцвет и ръст на благосъстоянието. Затова единствения начин за изход от която и да е криза е повишаване на нравственото състояние на народа. Когато човек става по-нравствен той сам автоматически започва да се отказва от това, което е безнравствено.

Сега съвременните средства за масова информация се нагласят към най-низшите желания на хората, пропагандирайки неправилни образци на поведение такива като грубиянство, пушене, насилие, сексуални злоупотреби и извращения и др. Обаче държавата намери начин на най-високо ниво да започне кампания против пушенето и алкохолизацията на населението. Следващата крачка трябва да бъде появяването по екраните на телевизорите, в радиото, на страниците на изданията на по-високи, по-нравствени, прекрасни образци на изкуството и културата, които постепенно трябва да изместят (не чрез забраната) пошлостта, грубиянството и насилието от съзнанието на народа, а следователно и от всички области в живота на държавата.

Необходимо е да се посее в съзнанието на народа разбирането за Бога като висш нравствен закон, който съществува във Вселената. Възраждането на нравствеността трябва да стане национална програма, национална идеология, да се пропагандира на всички нива, по всички възможни начини.

Външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

Необходимо е на държавно ниво да се пропагандират нравствените понятия, такива като чест, искреност, добро, скромност, доброжелателност и други. Необходимо е на държавно ниво да се казва: „Вие сте нравствени хора, вие трябва да се стремите към благост и добро. Всичко около вас трябва да се преобразува благодарение на вашето усъвършенстване!” И след няколко години ситуацията ще започне да се променя.

Програмата може да бъде и най-обикновена: „ Аз съм за нравствеността!”, „Аз живея по съвест!”.

Русия трябва да стане опора на нравствеността в света!

Нека с общи усилия да направим така, че нравствеността да стане първооснова в живота ни!
Бичков А.В., президент на Международното Обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕННОСТ!”

Микушина Т.Н., обществен деeц

Скуратовска М.Л., доктор на педагогическите науки, профессор

Илина Е.Ю., писател
Татяна Николаевна участва активно във всички обсъждания по време на заседанието на Управителния съвет на МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТ!»Ето линк към 2-минутен филм от това заседание:

https://www.youtube.com/watch?v=m9HLSeS5Qm8

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница