Тема 2: Среди за програмиране Алгоритмично направление: Уводна общаДата22.01.2019
Размер39.5 Kb.

Тема 2: Среди за програмиране

Алгоритмично направление: Уводна обща тема.

Брой часове: 2

Цели:


 1. Осмисляне и разбиране на логиката и структурата на една среда за програмиране, връзката й с различните етапи при решаване на задача за програмиране.

 2. Добиване на представа за отделните компоненти на среда за програмиране и техните функции: текстов редактор, транслатор (разликата между интерпретатор и компилатор), дебъгери, библиотеки приложни програми (функции), свързващ редактор, меню за изпълнение на програми, помощна информация.

 3. Запознаване със средата за програмиране Codeblocks. Запозване и придобиване на начални умения за: стартиране на средата, работния екран, текстовия редактор, изпълнението на програми, файлове, създавани от средата (с разширения CPP и EXE), проследяване изпълнението на програма.

 4. Създаване на умения за въвеждане на готова програма, извършване на корекции в нея, записването й, проверката й за грешки, изпълнението й и връщане обратно в средата.

Учебно съдържание:


Основни понятия: програмиране, среда за програмиране, текстов редактор, транслатор, компилатор, интерпретатор, дебъгер, приложни програми, свързващ редактор, интегрираща обвивка, средата Codeblocks, компилиране.

Структура на учебното съдържание:

 1. Що е програмиране?

 2. Елементи на средите за програмиране.

 • Текстов редактор;

 • Транслатори: компилатори и интерпретатори;

 • Дебъгери (Debuger);

 • Библиотеки приложни програми (функции);

 • Свързващ редактор;

 • Интегрираща обвивка;

 • Помощна информация.

 1. Средата за програмиране codeblocks.

 • Инсталация на средата.

 • Стартиране;

 • Основен прозорец: лента с менюта, ленти с инструменти, работна област, прозорец за съобщения, прозорец за оргонизация на работата на програмата;

 • Създаване на cpp-файл.

 • Текстов редактор и основни дейности, свързани с текстовия редактор – въвеждане на текст, редактиране, маркиране, копиране и др.

 • Компилиране и изпълнение на програми (менюто Build) – бутони за компилиране и изпълнение на програми;

 • Файлове, създавани от средата;

Въпроси и задачи за самоподготовка, контрол и самокнтрол:


Зад. 1. Напишете текста на следната програма на С++ в средата за програмиране codeblocks

#includeusing namespace std;

int main()

{

cout<<”Това е първата”;cout<<”програма, която пиша на С++”;

cout<<”Успех!Чао\n”;

}

Зад. 2. Запишете програмата под име Р1 със следната команда File\Save as\R1.cpp.

Зад. 3. Компилирайте програмата (проверка за грешки и превод без да се стартира – с клавишната комбинация F9).

Зад. 4. Ако компилирането завърши с грешки, поправете ги и съхранете промените с клавишната комбинация Ctrl+S.

Зад. 5. Изпълнете програмата с помощта на клавиша F9.

Зад. 6. Създайте нов файл и въведете следната програма на С++:

#includeusing namespace std;

int main()

{

cout<<”Аз се казвам ХХХ.\n”;cout<<”Здравей ХХХ”;

cout<<”Приятен ден!”;

}

Изпълнете програмата.Зад. 7. Променете втория ред на програмата на cout<<“\n\n Здравей ХХХ!”; , съхранете я и отново я изпълнете.

Първата част на темата, подобно на предходната е тежка за възприемане от учениците, поради нейната обобщеност и абстрактност. За малките ученици все още е трудно да осмислят процеса на програмиране и различните етапи на създаване и изпълнение на програмата. Това може да се постигне само с разглеждане и реализация на конкретни програми в конкретната среда за програмиране. За препоръчване е след като се обяснят (това може да стане с разказ на учителя) елементите на средата за програмиране, веднага да се премине към илюстрация с конкретната среда. Тъй като учениците имат умения за работа с различни приложни програми (това е основно изискване, за да бъдат включени в обучението по програмиране), не е трудно да се ориентират в средата и работата с основните й компоненти – особено с текстовия редактор. Едно от основните предимства на средата за програмиране Dev C++ е семплата му реализация и познатия интерфейс на Windows – приложение. Изборът на програмата, използвана за илюстрация има значение дотолкова, че тя трябва да има забавно за обучаваните действие (например, да ги поздравява, че са добри програмисти). Тя трябва да е кратка, с цел да не се губи много време за писане и да се рискува да се получи асинхрон при работата на учениците, а от там и нарушаване на дисциплината и хода на работата.Много важен момент при усвояване на работата по компилиране и изпълнение на програмата, е анализа на резултата от тези действия. Отново предимство на средата е, че тя създава изпълним файл в папката, в която е съхранен СРР - файлът и той носи същото име. Наложително е да се обърне вниманието на учениците върху този факт, като първо се подканят да съхранят програмата си на точно определено място, а след първото компилиране и изпълнение, да проследят появата на изпълнимия файл в своята папка. След това, този файл тряба да бъде изпълнен, за да се уверят всички, че създадената от средата изпълнима програма извършва точно това, което и програмата, стартирана от средата, т.е. става дума за една и съща програма.

За учениците е много забавно и полезно да въведат няколко различни програми, независимо от това, че не всичко в тях им е познато – чрез експерименти, те могат да разберат действията на дадена програма. Като примерни програми за въвеждане могат да се използват програмите, илюстриращи алгоритмите от първия урок.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница