Тема Производство. Производствен и технологическиPdf просмотр
страница5/6
Дата02.08.2022
Размер419.41 Kb.
#114876
1   2   3   4   5   6
Производство
Спомагателен ход е завършена част от технологичния преход, извършвана при еднократно, еднопосочно преместване на инструмента (инструментите - при едновременно обработване с няколко инструмента) спрямо обработваната заготовка, без да се въздейства върху качествените й показатели.
Похват – определено завършено действие на работника, необходимо за изпълнение на дадена операция или на нейната подготовка. Похватите са спомагателни ръчни действия на работника – поставяне и снемане на детайла, пускане и спиране на машината, подвеждане и отвеждане на инструмента и др.
Елемент на похвата е най-малката по време част от похвата, която може да бъде измерена, и представлява отделно и завършено движение на работника (манипулатора, робота).
Реализирането на ефективен технологичен процес е свързано с използването на два взаимно допълващи се подхода:
- Структурна оптимизация на елементите на технологичния процес – операции, установки, позиции, преходи, проходи;
- Параметрична оптимизация на режимните параметри на използваните процеси – оптимални режими на рязане, вид и геометрия на инструментите и т.н.
Последното обаче е немислимо без повече или по – малко детайлизиране на елементите на технологичния процес.
4. Технологична система
.[1, 2]
Технологичната система в машиностроителното производство включва следните елементи:
- Машината, върху която се извършва конкретната обработка;
- Използваните приспособления за установяване на заготовката върху машината;
- Инструмента (инструментите), чрез които се извършва обработката;
- Заготовката, която се обработва.
Технологичната система е реалната среда, в която се извършва конкретната операция, установка, преход, поради което от нея зависят в голяма степен качеството на обработените повърхнини и производителността на процеса като цяло, тъй – като последните са свързани основно със:
- Стабилността на технологичната система и нейните елементи – дори и един от елементите да е недостатъчно стабилен, това води до рязко падане на общата стабилност, а от там и производителността и качеството на процеса.
- Видът на материала на режещият ръб, геометричните параметри и състоянието на целия режещ инструмент оказват влияние върху силите на рязане и характерът на процеса рязане като цяло. С нарастването на силите на рязане в технологичната система, пада общата й стабилност, а от там и качеството и производителността.

доц. Д. Неделчев кат. ТМММ
6
- Състоянието на използваната машина, нейните точностни характеристики и тяхното изменение при различни режими също оказват пряко влияние върху постиганите резултати.
Аналогично е положението с използваните закрепващи приспособления и стабилността на обработваемия детайл.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница