Теми и герои в разказа. Художествени похвати и изразни средства. Докажете, че „По жътва” е разказ! Кои са основните теми в разказа?Дата20.08.2018
Размер45 Kb.
#81019
По жътва” Елин Пелин

Теми и герои в разказа. Художествени похвати и изразни средства.
Докажете, че „По жътва” е разказ!

Кои са основните теми в разказа?

- темата за ролята на труда в живота на човека;

- темата за любовта;

- темата за човешкото нещастие;


Коя е основната случка в разказа? – слънчев удар убива обичлива селска девойка сред нивата в разгара на жътвата. Проста и покъртителна случка. С нея сякаш писателят ни казва, че това често се случва „по жътва”
С каква картина започва разказът? – описание на жътвата в равното Софийско поле
Какво настроение създава началната картина? – тягостно настроение, което идва от усещането за напрегнат, задъхан труд, за безкрайност. Безкрайно е пространството:”От край до край, докъде ти око види, се люлеят златни ниви”- метафора

Внушено е предчувствието за нещо страшно, което неизбежно ще се случи: горите и планините „сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар”.

С какво се отличава композицията на разказа „По жътва”? – два композиционни центъра: за непосилния труд и за покрусата от замрелия живот
Кой от двата композиционни центъра е по- подробно представен в разказа? – за непосилния труд, тежката, но неуморна работа под жарките лъчи на слънцето; хората изпитват удовлетворение от своята работа

Кой е по-въздействащ? – човешката покруса, че трудът е взел толкова скъпа жертва
Как Елин Пелин рисува селяните, които работят? – трескав ритъм на трудово ежедневие, жънат неуморно и трупат златни снопи, пот се сипе от челата, душата без сила остава, но няма време за почивка, защото узрялото жито не чака.
Какво изживяват селяните? Откъде разбирате това?- песните и възгласите

Човек и природа са в хармония и равновесие. Жътвата е истински празник за селянина. Молитвената благодарност в труда превръща жътвата в свещенодействие. Картината се изпълва със звуци.
Кои са героите в разказа?- малко на брой и сякаш съзнателно писателят едва е щрихирал техните портрети.

Опишете Никола! – левент, юнак, хубавец;

Сестра му- дяволита, схваща вълнението на брат си и шеговито го задява,

Какви са взаимоотношенията на героите в разказа? – топли, сърдечни, взаимно доверие, доброта и съдречност.

Докажете! – Никола не се обижда от закачката на сестра си, а я използва като повод да съобщи на майка си с шега нещо много важно – обича Пенка и тя ще й стане снаха

- Никола кара майка си да си почине и да послуша песните на момите; Разтълкувайте думите му! – нежна деликатна грижа за майката, почит и уважение към нея, затова оставя съдбата и майчината воля да решат дали Пенка ще стане негова невяста- старата му майка - „усмихва му се с любов”; отдавна е доловила чувствата на своя син и знае, че той със сърцето си ще разпознае любимия глас

Между обикновените селски хора не е прието направо да се говори за интимни чувства.
Разтълкувайте думите й: „Ако ти не мож й позна гласа, та аз ли ща, бре синко?” – намек, че сам трябва да вземе важното решение; нарушават се патриархалните традиции, според които родителите решават съдбата на децата си.
Какво е настроението им? – весело

Докажете в текста! – всички се усмихват
Удивителна е дарбата на Елин Пелин с няколко само детайла да изгражда художествено пълноценни образи. Опишете Никола, който трепетно очаква да долови любимия глас. - оставя снопа и пресва възторжено с ръце, когато чува гласа й – „отнякъде далеч се поде самичък глас – висок, звънлив и треперещ. Той се емна леко и тихо, па полека-лека засили и се залюля на мощни вълни над полето”. После дълго се ослушва. Не изтърпява и се провиква. От гърдите му се изтръгва възторжения възглас „Еее-ех!”, който красноречиво разкрива чувствата му към Пенка.

Селяните с радост и разбиране споделят чувствата му.”Екливи и ободрителни гласове” му отговарят от околните нивя. На село няма тайни- и радостта, и скръбта се преживяват заедно. Човек винаги усеща подкрепата или неодобрението на съселяните си.

Кой нарушава тази хармония и убива радостта на селяните? – едно босоного хлапе, което дотичва от отдалеченото краище и уплашено съобщава, че Пенка примряла от жега.
Как Елин Пелин нарича вестта за Пенкината смърт? – грозна вест, която се разнася от уста на уста из цялото поле.

Защо е„грозна вест”?- много беди преживява селянинът, но смъртта на „обичливото селско дете” е по-страшна от природна стихия, от бедствие
Но? – неочаквано
Как Елин Пелин е изразил болката и покрусата на селяните? – с накъсани, кратки, задъхани изречения
Защо казва”Град да бе паднал, не би тъй убил сърцата.”?
Поразени от божията немилост, селяните се обръщат пак към небето: „Боже, дано лъжа бъде!”
Как и с какво чувство писателят е нарисувал портрета на Пенка?- образът на Пенка е сред най-пленителните женски образи в нашата литература.

Какъв художествен похват е използван?- портретна и пряка характеристика, побрана в няколко думи
Опишете Пенка в този момент! – смъртта не е погубила хубостта на момичето
Какво виждате най-ярко?- едната й ръка още държи острия сърп, а другата грижливо стиска ръкойка класове.
Какви качества разкрива характеристиката й? – трудолюбие, скромност,
Защо писателят подбира този детайл?- символ на труда, неотменима съдба на селянина
Посочете думите, с които Елин Пелин разкрива състоянието на Никола. – изумен, отчаян , разбит

Вникнете в сподавения му вик:”Пенке, моя радост, моя песен!”- тя е смисълът на неговия живот

Какви чувства се разкриват?- огромна мъка, с Пенка умира и желанието му за живот
Защо именно Пенка – тази чиста, красива, обичлива селска девойка- писателят е избрал за жертва на убийствения, примитивен земеделски труд? – за жертва се принася най-свидното. В разказа Бог сам взема жертвата- „селско дете обичливо”. Това е страшният откуп за добрата реколта, за добруването на селото. може би затова на Пенкиното лице не е изписан ужасът от смъртта.
С каква картина завършва разказът? – слънчева, но тъжна картина
Защо полето празнува тъжен празник? - празно
„По жътва”

Елин Пелин

1.Теми:

а) ролята на труда в живота на селянина;б) любовта;

в) човешкото нещастие.


2.Героите в разказа:

а) Никола, сестра му и старата му майка;

б) Пенка;

в) събирателният образ на отрудените селяни.


Домашна работа!!!! Трансформиращ преразказ - стр. 154 /7

Каква е ролята на песента в произведението?


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница