Тест „Електронни таблици” – 7 класДата28.02.2022
Размер103 Kb.
#113394
ТипПрограма
elektronni tablici
Свързани:
Football

ТЕСТ „Електронни таблици” – 7 клас

Име на ученика ______________________________________________________ № ______


1. Електронна таблица наричаме:
а) програма за създаване, редактиране и отпечатване на текст;
б) програма за създаване, редактиране и отпечатване на графични изображения;
в) програма за създаване, редактиране и отпечатване на таблици;
г) програма за създаване и редактиране на презентационни материали.


2. Какъв тип данни можете да въвеждате в една клетка?
а) текст и числа; в) текст, числа, валута, дата, време;
б) текст, числа и време; г) дата и време.  1. Коя е командата, която обединява клетките в една електронна таблица?

а) Wrap text; б) Merge cells; в) Shrink to fit; г) Sheet.


4. Кои са основните операции с клетки в една електронна таблица?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Insert'>5. За създаване на диаграма се маркира областта от таблицата с данните и се избира:
а) от меню Insert команда Chart; в) от меню Format команда Cells;
б) от меню Insert команда Cells; г) от меню Data команда Sort.
6. Кой от посочените видове диаграми показва отношението между отделните елементи в едно цяло?
а) линейна; б) колонна; в) кръгова; г) площна.
7. В полето Chart title се въвежда:
а) позицията на легендата ; в) наименование на серията;
б) заглавие на диаграмата; г) цвят на серията.
8. Легендата може да бъде разположена:
а) само вдясно ; в) само отдолу;
б) само вляво; г) на избрано от потребителя място.


9. Sheet1 е име на:
а) работна книга; б) работен лист; в) колона; г) ред.


10 . Какво разширение има файл, създаден с Microsoft Excel?
а) doc; б) txt; в) xls; г) bmp.


11. За сортиране на списък се избира произволен елемент от него и се задава:
а) от меню Data команда Filter; в) от меню Format команда Cells;
б) от меню Data команда Sort; г) от меню Insert команда Rows.  1. Ако в клетката А1 е записано числото 10, в клетката В2 – числото 12, а в клетката С3 – числото 2, тогава какъв ще бъде резултата от следната формула: = (А1+В2)/С3 – А1*С3

а) 4; б) -4; в) 9; г) -9.


13. Функцията SUM(A1:A5) пресмята:
а) A1+A5; б) A1/A5; в) A1.A5; г) A1+A2+A3+A4+A5.
14. Разгледайте прозореца на командата Page Setup и отговорете на въпросите:

Каква е големината на листа /неговият размер/? - ______________
Каква е ориентацията на листа? - ____________________________


15. Коя от следните формули трябва да се изпише в клетката Н5 (аналогично за Н6 и Н7), за да се пресметне средния успех?

а) =AVERAGE(C5:F5); б) =AVERAGE(C5:C7); в) =AVERAGE(C5:F7); г) =AVERAGE(F5:F7).
Задача: Да се състави електронна таблица, която изчислява месечното възнаграждение на служителите от дадена фирма (по показания модел), като данните в колони F и H да бъдат изчислени, чрез съответните формули. Да се състави линейна диаграма.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница