Урок за затвърдяване Цели на урока: ОбразователниДата10.06.2023
Размер51 Kb.
#118004
ТипУрок
План-конспект по матем. 2 клас-затвърд

Уч.предмет: Математика за 2 клас
Издателство: ,,Просвета“


  1. Тема на урока: Умножение и деление

  2. Тип на урока: Урок за затвърдяване

  3. Цели на урока:

  • Образователни цели – затвърдяване на изучените случаи от умножение и деление;затвърдяване на знанията за ред на действията;затвърдяване на уменията за работа с текстови задачи.

  • Развиващи- развиване на уменията за решаване на логически задачи;

  • Възпитателни- възпитание за работа в екип;уважение към официалните празници и обичаи.

  1. Методи:

  • Практически метод - работа с учебника и учебната тетрадка-самостоятелна работа, работа по групи, упражнения;устна и писмена проверка.

  • Нагледен метод – наблюдение, демонстрация, сравнение;

  • Словесен метод – обяснение, беседа, дискусия.


5. Очаквани резултати:
-Познава таблицата за умножение и деление с числота до 7;
-Прави проверка на делението с умножение;
- Спазва реда на действията при пресмятане на стойността на числов израз;
- Разбира отношенията „пъти повече”, „пъти по-малко”;
-Решава и съставя задачи от умножение и деление с две пресмятания.
-Съставя текстова задача по съкратен запис.
6. Нагледни средства и материали: Учебник, е-учебник, учебна тетрадка, табло за умножение и деление, образователен сайт Уча.се

Ход на урока:Структура:

Дейности:

Методи:

Организация на класа за работа

У: Здравейте, ученици!
Този час ще работим заедно.
Д: Здравейте, г-жо!
У: Всички ли имате приготвени учебници и учебни тетрадки?
Д: Да
Актуализация и мотивирано представяне на тема

Затвърждаване на новите знанияУ: Нека си припомним какво научихме предния час. Да направим бърз преговор на таблиците за умножение и деление с числота до 7.
Кой от вас ще ми каже колко е:

4*7=32 14:7=2


3*5=24 9:3=3
2*6=16 18:6=3
5*7=40 48:6=8
7*4=56 56:7=8

Д: Децата дават отговори на посочените примери.


У: Браво, ученици! Днес ще продължим да работим с с таблиците за умножение и деление до7.
Ще използваме Уча.се, за да актуализираме знанията си за действията умножение и деление, делимо, делител,частно.
След актуализацията:
У: Следете внимателно условието на задача 1 във вашия учебник. Дете чете задачата.
Учителката обяснява какво е дадено.От децата се изисква да наблюдават картинките и като използват броя на изобразените на тях неща, да съставят текстови задачи от умножение и деление. Тъй като задачите ще са прости текстови задачи, учителят може да постави и допълнителни условия към тях – например да ги решат устно.
След това преминаваме към първата допълнителна задача от електронния учебник. Отново се работи колективно и задачата може да се изпълни, като едно дете, посочено от учителя, изказва устно първата задача. Например така: „Умножих число със седем и получих трийсет и пет. Кое число съм умножил със седем?“.
Детето посочва друго дете, което отговаря. При верен отговор второто дете формулира по подобен начин следващата задача и посочва кой ще я реши, и т.н.
След тази игра е подходящо да се продължи със задача 2 от учебника. Откриват се грешките и поправените задачи се записват в тетрадките. Използването на тетрадките може да продължи със самостоятелна работа над задача 3 от учебника.Използва се сайта Уча.се за да се припомни редът на действията при решаване на числов израз.
Тъй като примерите в нея са доста, може да се постави изискването всяко дете да пресметне задачите от две или три колонки по избор, а останалите да направи в следобедните занятия.
Урокът продължава с работа над текстовите задачи, предложени в учебника и в учебната тетрадка.
Кои задачи ще се работят и как, учителят трябва да прецени според възможностите на децата и според времето, което му остава.
И в учебника, и в тетрадката има от т.нар. логически задачи. И двете са интересни, без да са особено трудни, и в даден момент може да бъдат предоставени за работа от децата. Допълнителната втора задача от електронния учебник – пъзелът, е подходяща като разтоварваща дейност в следобедните часове.Устна проверка

Самостоятелна работа


Демонстрация
на съкратен запис

Обобщение

У: Този час затвърдихме знанията за действията умножение и деление с числата до 7,редът на действията при решаване на числов израз и приложихме знаният врешаване на текстови задачи.
Домашна работа

У: За домашна работа запишете: Учебник стр. 98 /зад. 3 последните три колонки и в учебната тетрадка останалите задачи.


Оценка на работата

У: Работихте отлично, бяхте активни. Надявам се и следващия път да продължавате да взимате участие по същия начин и да покажете дали сте запомнили таблиците за умножение и деление до 7.Някои от вас работиха по-бързо и правилно решиха всички задачи,затова получават печатче „Отличен“.Надявам се следващият час да има повече такива печатчета.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница