Устройство за принудени вертикални колебания на корабни модели на тиха водаДата22.10.2018
Размер75.5 Kb.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г.


УСТРОЙСТВО ЗА ПРИНУДЕНИ ВЕРТИКАЛНИ КОЛЕБАНИЯ НА КОРАБНИ МОДЕЛИ НА ТИХА ВОДА

Стойко Петков Горанов*

*Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” № 1

Резюме. В доклада се предлага схема и устройство за създаване на вертикални и килеви колебания на корабни модели. Устройството се намира в модела

Ключови думи: Вертикални колебания, килеви колебания, вибратор с определена честота

УВОД

В настоящия момент хидродинамичните коефициенти при вертикално колебание както на модели, така и на действиелни кораби се определят след обработка на записите на затихващите колебания на тиха вода. Определените по този начин коефициенти се използват за изчисляване на вертикалното колебание. Такъв подход, независимо че е много разпространен, е неправилен и не отразява истинския характер на съпротивлението при колебание на вълнение.

Колебанията на кораба, извършвани на тиха вода вследствие начално смущение се наричат свободни, за разлика от принудените, извършвани под непрекъснато действие на смущаващи сили. На тиха вода могат да се наблюдават само основните видове колебания – бордово, килево и вертикално. По долу се разглеждат по-подробно свободни вертикални колебания на кораба на тиха вода. Диферинциалното уравнение за този вид колебание има вида:

(1)

където:

D- тегловно водоизместване на корабаλ33- коефициент на присъединената маса

μ33- коефициент на демпфиране

А- площ на товарната водолиния

АxF- статичен момент на площта на товарната водолиния

хF- разстояние от центъра на тежестта на площта на товарната водолиния до центъра на тежест на кораба

ζg- координата на центъра на тежест на кораба

За опростяване на анализите се приема, че не се отчита съпротивлението и асиметрията спрямо равнината на мидела. При направените предположения,може да се запише:

(2)

Необходимото условие да съществува вертикално колебание на тиха вода самостоятелно е центъра на тежестта на кораба да лежи на една вертикала с центъра на тежестта на площта на товарната водолиния и на тази вертикала трябва да се намира центъра на инерция на присъединената маса вода. Това условие се изпълнява в случай на симетрия на кораба спрямо координатната равнина yGz, което е възможно в редки случаи, поради което верикалните колебания се съпровождат обикновено с килеви.

За решението на (2) можем да запишем:

(3)

Разделяйки (2) на коефициентите пред вората производна, се въвежда понятието честота на свободните верикални колебания:

(4)

Периодът на тези колебания е:

(5)

Безспорно достойнство на хидродинамичната теория за изучаване на колебанията на кораба е доказването първо на зависимостта на хидродинамичните характеристики (присъединени маси и коефициенти на демпфиране) от честотата на колебание и второ, че корабите на вълнение се намират непрекъснато под действието на смущаващия момент и следователно изпитват принудени колебания. При обработването на записите от затихващите колебания съществува непрекъснато намаляване на амплитудите и не е определено кое от отклонението трябва да се приеме за разчетно. Следователно е по-правилно да се изследват принудените колебания на тиха вода, а след това да се премине към изследване на колебанията на вълнение. Моделните експирименти за оценка на хидродинамичните характеристики при колебания на кораба се извършват или при въздействие върху модела на произведени от вълнопродуктор вълни, или на тиха вода с помощта на разклащащи устройства, които могат да бъдат разположени както извън модела така и на самия модел. В практиката на опитните басейни съществуват различни устройства- възбудители на принудени колебания. Устройството за принудени вертикални колебания на корабни модели, монтажната схема на който е показана на фиг.1, се отнася към устройствата, разположени в модела и се премества заедно с него.

Фигура 1. Устройство за принудени вертикални колебания,

1- корпус, 2-електродвигател, 3- вал, 4- ексцентрици

2. Реализация на експеримента

При пускане в действие на двигателя 2, посредством вала 3, се придава въртеливо движение на ексцентриците 4, чрез което се възбуждат вертикални колебания на модела. За да се предадат те на модела, възбудителят на колебания се закрепва неподвижно за корабния модел на една вертикала с ЦТ на площта на водолинията.

При разнопосочно закрепване на ексцентриците и същата схема на действие, ще се възбудят килеви колебания на модела, кaкато е показано на фиг.2.

Условието, което е необходимо за да се извършат необходимите принудени колебания, е силата Р която се прилага върху корабния модел, посредством възбудителя, да е по-голяма от поддържащата сила на водата γА (фиг.3).

Необходимата сила Р може да се намери по следния начин:

Амплитудата F на циклична сила от двата маховика е равна на:

(6) [кгс]

където:


ω- ъглова скорост [rad/s]

(7) [rad/s],

където обороти на двигателя.

Така видяхме че амплитудата F може да си изчисли по зададени обороти и скорост на движение.

От друга страна ако мощността е равна на:

(8)

то тя може да се представи като произведение на F.v, където:

(9)

откъдето може да се опредлели ексцентрицитета е на маховизите.

Тази сила се придава динамично на модела, която при коефициент на ритмичност к = 2,5

(10)

фиг.2 Устройство за принудени килеви колебанияфиг.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показаният възбудител за принудени колебания има проста кинематична схема и се използва много лесно и удобно. Той е много полезен и за изследване на влиянието на клатенето върху различни мореходни качества както на тиха вода, така и на вълнение за самоходни модели. Експериментите с такова устройство не се явяват общоприети, но имат определени преимущества, обусловени от сравнително свободните премествания на моделите.ЛИТЕРАТУРА

[1] Коларов,Т., Лефтерова, М. Динамика и управляемост на кораба , 1988,

[2] Коларов,Т и др. Динамика и управляемост на кораба Ръководство за лабораторни упражнения, 1989
Каталог: tu-varnascience -> images -> stories -> studentska sesiq
studentska sesiq -> Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
studentska sesiq -> Приложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
studentska sesiq -> Биодизелът в българия и европа
studentska sesiq -> Автоматични предавателни кутии тип cvt – класификация, описание
studentska sesiq -> Blu-ray disc наследникът на dvd
studentska sesiq -> Система за микроконтролерно управление на линеен оптичен сензор tsl1406R
studentska sesiq -> Устройства за изследване на променливотокова верига с последователно и паралелно свързани резистор, бобина и кондензатор
studentska sesiq -> Електронно управление на дизеловия двигател


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница