В землището на с. Бърложница


В землището на с.Повалиръжстраница5/5
Дата20.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5

В землището на с.Повалиръж:

56914.2.1 - пасище, мера с площ 4,233 дка; м.“Орловица“, VІІІ категория

56914.3.19 - пасище, мера с площ 2,958 дка; м.“Пазареница“, VІІІ категория

56914.4.3 - пасище, мера с площ 32,142 дка; м.“Орловица“, VІІІ категория

56914.9.2 - пасище, мера с площ 4,982 дка; м.“Росуля“, Х категория

56914.9.4 - пасище, мера с площ 3,842 дка; м.“Росуля“, Х категория

56914.9.8 - пасище, мера с площ 82,508 дка; м.“Росуля“, Х категория

56914.10.6 - пасище, мера с площ 67,981 дка; м.“Росуля“, Х категория

56914.13.1 - пасище, мера с площ 4,826 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.13.6 - пасище, мера с площ 3,772 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.15.10 - пасище, мера с площ 4,535 дка; м.“Лазарова нива“, Х категория

56914.15.11 - пасище, мера с площ 6,785 дка; м.“Лазарова нива“, Х категория

56914.15.12 - пасище, мера с площ 5,845 дка; м.“Брежине“, Х категория

56914.17.3 - пасище, мера с площ 2,413 дка; м.“Орловица“, VІІІ категория

56914.18.9 - пасище, мера с площ 7,980 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.18.11 - пасище, мера с площ 1,613 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.18.18 - пасище, мера с площ 1,345 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.18.38 - пасище, мера с площ 1,192 дка; м.“Лука“, Х категория

56914.18.42 - пасище, мера с площ 127,698 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.18.43 - пасище, мера с площ 25,025 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.19.7 - пасище, мера с площ 2,220 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.19.8 - пасище, мера с площ 1,985 дка; м.“Орловица“, VІІІ категория

56914.19.14 - пасище, мера с площ 3,869 дка; м.“Разкръсие“, Х категория

56914.19.15 - пасище, мера с площ 4,863 дка; м.“Разкръсие“, Х категория

56914.19.17 - пасище, мера с площ 5,628 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.19.27 - пасище, мера с площ 14,463 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.19.42 - пасище, мера с площ 3,356 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.19.64 - пасище, мера с площ 8,533 дка; м.“Орловица“, VІІІ категория

56914.19.65 - пасище, мера с площ 3,531 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.19.72 - пасище, мера с площ 87,268 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.20.1 - пасище, мера с площ 45,441 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.20.2 - пасище, мера с площ 16,616 дка; м.“Брежине“, Х категория

56914.21.14 - пасище, мера с площ 17,247 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.21.17 - пасище, мера с площ 33,448 дка; м.“Гарваница“, Х категория

56914.21.18 - пасище, мера с площ 38,972 дка; м.“Брежине“, Х категория

56914.21.19 - пасище, мера с площ 14,639 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.21.22 - пасище, мера с площ 2,465 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.21.24 - пасище, мера с площ 4,194 дка; м.“Кандил дол“, Х категория

56914.21.27 - пасище, мера с площ 4,300 дка; м.“Маркова касапница“, Х категория

56914.21.31 - пасище, мера с площ 0,952 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.21.35 - пасище, мера с площ 1,767 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.21.40 - пасище, мера с площ 4,582 дка; м.“Гарваница“, Х категория

56914.21.47 - пасище, мера с площ 7,035 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.21.72 - пасище, мера с площ 3,102 дка; м.“Гарваница“, Х категория

56914.21.73 - пасище, мера с площ 6,337 дка; м.“Гарваница“, Х категория

56914.21.95 - пасище, мера с площ 4,011 дка; м.“Спасевски кръст“, Х категория

56914.21.97 - пасище, мера с площ 5,223 дка; м.“Меджак“, Х категория

56914.21.100 - пасище, мера с площ 1,103 дка; м.“Меджак“, Х категория

56914.21.102 - пасище, мера с площ 9,869 дка; м.“Красовска бара“, Х категория

56914.21.103 - пасище, мера с площ 6,096 дка; м.“Красовска бара“, Х категория

56914.21.105 - пасище, мера с площ 5,160 дка; м.“Голи рид“, Х категория

56914.21.111 - пасище, мера с площ 6,322 дка; м.“Голи рид“, Х категория

56914.21.117 - пасище, мера с площ 3,853 дка; м.“Спасевски кръст“, Х категория

56914.21.118 - пасище, мера с площ 3,924 дка; м.“Спасевски кръст“, Х категория

56914.21.119 - пасище, мера с площ 3,510 дка; м.“Спасевски кръст“, Х категория

56914.21.142 - пасище, мера с площ 9,030 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.22.15 - пасище, мера с площ 6,422 дка; м.“Красовска бара“, Х категория

56914.22.17 - пасище, мера с площ 3,694 дка; м.“Красовска бара“, Х категория

56914.22.18 - пасище, мера с площ 11,805 дка; м.“Красовска бара“, Х категория

56914.23.71 - пасище, мера с площ 6,844 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.25.26 - пасище, мера с площ 1,172 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.25.28 - пасище, мера с площ 0,473 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.26.7 - пасище, мера с площ 2,863 дка; м.“Орниче“, VІІІ категория

56914.26.27 - пасище, мера с площ 9,545 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.26.32 - пасище, мера с площ 0,880 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.30.5 - пасище, мера с площ 0,393 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.30.9 - пасище, мера с площ 1,400 дка; м.“Долът“, Х категория

56914.30.12 - пасище, мера с площ 9,432 дка; м.“Под спасевски кръст“, Х категория

56914.32.1 - пасище, мера с площ 26,130 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.19.78 – ливада с площ 0,144 дка; м.“Ровина“, ІV категория

56914.1.3 – ливада с площ 6,191 дка; м.“Орловица“, VІІІ категория

56914.13.12 – ливада с площ 2,465 дка; м.“Орловица“, VІ категория

56914.17.01 – ливада с площ 31,767 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.18.10 – ливада с площ 3,412 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.18.32 – ливада с площ 5,155 дка; м.“Кошарите“, Х категория

56914.19.45 – ливада с площ 3,863 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.20.3 – ливада с площ 2,944 дка; м.“Орловица“, Х категория

56914.21.21 – ливада с площ 2,105 дка; м.“Орловица“, VІ категория

56914.21.36 – ливада с площ 0,438 дка; м.“Орловица“, ІV категория

56914.21.51 – ливада с площ 2,262 дка; м.“Гарваница“, ІV категория

56914.21.85 – ливада с площ 10,350 дка; м.“Орловица“, ІV категория

56914.23.1 – ливада с площ 7,399 дка; м.“Орловица“, ІV категория

56914.23.68 – ливада с площ 1,845 дка; м.“Цренъц“, VІІІ категория

56914.26.9 – ливада с площ 2,220 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.26.10 – ливада с площ 1,454 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.26.13 – ливада с площ 0,833 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.26.25 – ливада с площ 5,237 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.26.35 – ливада с площ 11,172 дка; м.“Орловица“, V категория

56914.26.46 – ливада с площ 5,385 дка; м.“Голема ливада“, V категория

56914.29.14 – ливада с площ 3,605 дка; м.“Бранище“, V категория

56914.29.26 – ливада с площ 1,158 дка.; м.“Орловица“, V категория

56914.19.76 – пасище, мера с площ 6,862 дка, м.Орловица, Х категория

56914.10.104 – пасище, мера с площ 15,169 дка, м. Красавска бара, Х категория

56914.19.16 - пасище, мера с площ 5,093 дка, м. Попова падина, Х категория

56914.20.4 – ливада с площ 7,576 дка, м.Орловица, Х категория

56914.20.5 – ливада с площ 4,560 дка, м.Орловица, Х категория

56914.22.7 – ливада с площ 2,307 дка, м.Гарваница, Х категория

56914.210.104 – пасище, мера с площ 15,169 дка, м.Красовска бара, Х категория


В землището на с.Извор:

32411.14.5-ливада с площ 3,343 дка., м.“Кошарище“, Х категория

32411.14.9-ливада с площ 1,866 дка., м.“Кошарище“, Х категория

32411.14.28-ливада с площ 9,126 дка., м.“Забел-лице“, Х категория

32411.14.70-ливада с площ 2,416 дка., м.“Забел“, Х категория

32411.14.73-ливада с площ 1,469 дка., м.“Савина падина“, Х категория

32411.14.100-ливада с площ 0,414 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.101-ливада с площ 1,392 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.105-ливада с площ 1,980 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.108-ливада с площ 1,205 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.109-ливада с площ 4,300 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.111-ливада с площ 5,001 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.112-ливада с площ 8,446 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.113-ливада с площ 2,098 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.14.114-ливада с площ 3,583 дка., м.“Под забел“, Х категория

32411.014.115-ливада с площ 1,703 дка., м.“Забел“, Х категория

32411.14.118-ливада с площ 3,854 дка., м.“Забел“, Х категория

32411.14.132-ливада с площ 0,800 дка., м.“Забел“, Х категория

32411.14.133-ливада с площ 0,588 дка., м.“Забел“, Х категория

32411.14.135-ливада с площ 3,289 дка., м.“Забел“, Х категория

32411.14.138-ливада с площ 5,064 дка., м.“Гъргурица“, Х категория

32411.15.5-ливада с площ 6,701 дка., м.“Шилегарник“, Х категория

32411.16.1-ливада с площ 0,715 дка., м.“Класилов връх“, Х категория

32411.16.2-ливада с площ 0,764 дка., м.“Класилов връх“, Х категория

32411.16.3-ливада с площ 2,871 дка., м.“Класилов връх“, Х категория

32411.16.17-ливада с площ 2,683 дка., м.“Димина ливада“, Х категория

32411.16.58-ливада с площ 1,934 дка., м.“Конярник“, VІ категория

32411.23.26-ливада с площ 1,716 дка., м.“Падина“, V категория

32411.23.28-ливада с площ 1,771 дка., м.“Падина“, V категория

32411.23.30-ливада с площ 0,538 дка., м.“Конопнище“, V категория

32411.23.31-ливада с площ 1,453 дка., м.“Конопнище“, V категория

32411.52.13-ливада с площ 1,926 дка., м.“Маерица“, V категория

32411.52.25-ливада с площ 1,797 дка., м.“Стубел“, ІV категория

32411.52.38-ливада с площ 3,783 дка., м.“Стубел“, ІV категория

32411.61.16-ливада с площ 3,651 дка., м.“Долни вирове“, V категория

32411.79.18-ливада с площ 2,262 дка., м.“Тотманица“, V категория

32411.79.19-ливада с площ 1,636 дка., м.“Тотманица“, V категория

32411.79.26-ливада с площ 1,960 дка., м.“Тотманица“, V категория

32411.100.40-ливада с площ 2,674 дка., м.“Лалинци“, Х категория

32411.100.41-ливада с площ 2,325 дка., м.“Лалинци“, Х категория

32411.100.43-ливада с площ 3,683 дка., м.“Лалинци“, Х категория

32411.101.41 –ливада с площ 6,458 дка, м.Русалийски гробища, Х категория

32411.103.40-ливада с площ 0,324 дка., м.“Лалинци“, V категория

32411.105.11-ливада с площ 0,191 дка., м.“Бутовица“, V категория

32411.127.1-ливада с площ 12,126 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.2-ливада с площ 7,145 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.3-ливада с площ 9,108 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.4-ливада с площ 2,090 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.6-ливада с площ 2,175 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.9-ливада с площ 14,346 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.12-ливада с площ 1,575 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.13-ливада с площ 7,860 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.15-ливада с площ 0,990 дка., м.“Старо село“, Х категория

32411.127.20-ливада с площ 2,841 дка., м.“Старо село“, V категория

32411.127.23-ливада с площ 0,825 дка., м.“Старо село“, V категория

32411.127.36-ливада с площ 2,218 дка., м.“Табан“, V категория

32411.127.37-ливада с площ 15,343 дка., м.“Табан“, Х категория

32411.127.40-ливада с площ 3,562 дка., м.“Табан“, Х категория

32411.127.41-ливада с площ 1,526 дка., м.“Табан“, Х категория

32411.127.101-ливада с площ 0,564 дка., м.“Долна чешма“, Х категория

32411.127.103-ливада с площ 0,439 дка., м.“Долна чешма“, Х категория

32411.127.106-ливада с площ 1,006 дка., м.“Войнишки рид“, Х категория

32411.127.109-ливада с площ 2,463 дка., м.“Войнишки рид“, Х категория

32411.127.110-ливада с площ 2,922 дка., м.“Войнишки рид“, Х категория

32411.127.112-ливада с площ 4,536 дка., м.“Войнишки рид“, Х категория

32411.127.113-ливада с площ 4,389 дка., м.“Войнишки рид“, Х категория

32411.127.122-ливада с площ 3,867 дка., м.“Бахалин“, Х категория

32411.127.124-ливада с площ 8,139 дка., м.“Бахалин“, Х категория

32411.127.128-ливада с площ 4,703 дка., м.“Бахалин“, Х категория

32411.127.131-ливада с площ 4,257 дка., м.“Бахалин“, Х категория

32411.127.135-ливада с площ 7,004 дка., м.“Табан“, Х категория

32411.127.136-ливада с площ 2,002 дка., м.“Табан“, Х категория

32411.19.5 - ливада с площ 0,266 дка., м.Селище V категория

32411.14.149 - ливада с площ 10,668 дка., м.Забел Х категория

32411.14.145 - ливада с площ 0,951 дка., м.Забел Х категория

32411.14.147 - ливада с площ 0,605 дка., м.Забел Х категория32411.14.151 - ливада с площ 1,311 дка., м.Шилегарник Х категория

32411.43.15 - ливада с площ 0,925 дка., м.Говедарник, VI категория
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница