Висше училище по сигурност и икономика


Казус :ЕТ”ДЕНИ-Денислав Димитров“страница2/4
Дата28.07.2022
Размер40.63 Kb.
#114854
1   2   3   4
Бояна Георгиева - КАЗУС
Казус :ЕТ”ДЕНИ-Денислав Димитров“
Денислав Вангелов Димитров е регистриран като едноличен търговец (ЕТ) „ДЕНИ - Денислав Димитров” (Едноличния търговец или Фирмата) с решение от 07.01.2000 г., постановено по фирмено дело №21/2000 г. на Хасковски Окръжен Съд. С договор от 06.06.2002 г. същият прехвърля на Иван Димитров Иванов предприятието си, в едно с фирмата му, като съвкупност от права, задължения и фактически задължения. Фирмата променя наименованието си и съгласно актуалното състояние то е ЕТ „ДЕНИ - Денислав Димитров- Иванов”.
Ръководството на Фирмата познава спецификата на дейността, осъзнава проблемите и особеностите на пазарната ниша, в която оперира фирмата и не на последно място има изготвена стратегия за реализирането й. Реалното управление на Фирмата е поверено на Димитър Иванов– баща на собственика на ЕТ –Иван Иванов.
Димитър Иванов завършва висшето си образование – технология на машиностроенето в Русия през 1976 година. В периода 1983 – 1991 година е научен сътрудник І–ва степен в научно – изследователския институт в Стара Загора. От 1992 година започва частен бизнес, като става собственик на компания за производство на мляко и млечни продукти Брягово. Такъв е до 2000 година, когато е назначен за управител на Фирмата – ЕТ „ДЕНИ - Денислав Димитров- Иванов” , където отговаря предимно за организацията на производствения процес. В началото на 2004 година изцяло поема управлението на мандрата и реализацията на продукцията.

Процесът на производство се организира и ръководи от инженер технолог по “Технология на млякото и млечните продукти”, Иван Змияров, завършил “Висш институт по хранителна и вкусова промишленост”, гр. Пловдив, специалност “Технология на микробиологичните и ферментационни продукти”. От 01.08.1994 г. г-н Змияров работи по специалността като главен технолог в мандрата на фирма Брягово. От 10.04.2000 г. г-н Змияров изпълнява длъжността главен технолог в ЕТ „ДЕНИ - Денислав Димитров –Иванов”. Умелото управление на г-н Иванов, в едно с богатият опит на технолога и доброто познаване на специфичните особености на млекопроизводството, е направило от мандрата действащо и печелившо предприятие. Персоналът на ЕТ”Дени” наброява 12 души, от които 10 са заети в основната дейност. През първата година на проекта се назначават още четири души – двама за производството на сирене и двама за производството на кисело мляко.

През периода на съществуването си фирмата се е занимавала с различни видове дейности, като основните от тях са производство и търговия с хранителни продукти. Към настоящият момент основната дейност е производството на млечни продукти /кашкавал, масло, извара/ и търговия с тези продукти и други хранителни продукти /риба и рибни продукти, маслини и др./ Производството на млечни продукти фирмата организира в мандрата в с. Брягово, Първомайско, което ползва срещу наем съгласно договор, сключен със собственика и Петър Илчев Янчев, от гр. Хасково. Търговия с хранителни продукти фирмата осъществява в регионите на гр. Хасково, Димитровград, Кърджали, Пловдив и София директно от складовете, намиращи се в мандрата и в гр. Хасково, а също така и чрез хранителния магазин в гр. Хасково.
Пазарният дял на Фирмата в момента е в размер на 8% от общото производство на млечни продукти за Южна България. След реализация на инвестицията, се очаква достигане на производство от над 2 400 т./годишно през третата прогнозна година (за сравнение производството за 2002 г. е 330 т.).

Дългосрочни цели на фирмата са:


• разработване на допълнителни пазарни сегменти: Софийски регион, Бургас, Варна;
• активизиране мотивацията на млекопроизводителите чрез прилагане на стимулиращи договори за изкупуване на мляко;
• въздействие върху потребителското търсене, чрез реклама относно качеството и конкурентните цени на произвежданите от предприятието млечни продукти;
• утвърждаване на дългосрочните търговски отношения с досегашните контрагенти и търсене на нови перспективни възможности;
Сред планове на Фирмата е получаването на лиценз за износ в Европейския съюз.
В тенденциите по отношение на пазара на мляко и млечни продукти на първо място стои необходимостта от хармонизиране на производството и качеството на продукцията с нормите и стандартите на Европейския съюз. Не всяко млекопреработвателно предприятие ще успее да се модернизира и броят на производителите ще намалее. Фирмите, работещи в сферата на “сивата” икономика ще бъдат засегнати най-силно.
Като цяло вътрешното потребление на млечни продукти е постоянна величина. През последните две години в страната то бе по-ниско от средните величини в следствие на намаленото предлагане на млечна суровина. Прогнозите са за ръст в потреблението в размер на 12 - 14%.
При избора на асортимент, Фирмата залага на консервативността на българина и предпочитанието му към храни произведени по традиционен начин. Предвижданите промени са насочени главно към начина, по който продуктите се предлагат на потребителя. Насищането на пазара в момента налага гъвкавост и индивидуален подход към всеки отделен клиент. Въвеждането на нови опаковки с различна големина, задоволяването на специфичните изисквания на отделните клиенти, както и по-добрият търговски вид са някои от приоритетите в стремежа за задоволяване изискванията на пазара.
Фирмата планира обогатяване на досегашната си продуктова листа, чрез въвеждането на два нови продукта – сирене и кисело мляко.
През последните години се наблюдава тенденция и в увеличение на износа на мляко и млечни продукти. Нарасналият интерес към българските млечни продукти е продиктуван и от факта, че у нас няма регистрирани случаи на болестта “луда крава”, което ги прави предпочитани, тъй като много потребители в чужбина, поради сигурността заместиха месото с млечни продукти. През 2001 и 2002 бе реализиран ръст в потреблението на млечни продукти в размер 18 – 20% (за всяка година), в които най-голям е делът на кашкавала – в размер на 90%.
Двата извоювани нови пазари на Фирмата са в Гърция и Турция. Тези страни са увеличили вноса си с над 60%. Преди 10 години Гърция произвеждаше три пъти повече мляко отколкото сега. По данни на гръцката статистика, приблизително половината от млечните крави се отглеждат в индивидуални, а 48% - средни и големи фирми. Гръцкият млечен сектор има много проблеми за решаване: липса на генетичен потенциал в животните; липса на достатъчно познания в областта на развъждането за получаване на по-голяма млечност; малко ферми имат квалифицирани специалисти; липса на инвестиции в сектора и др. Липсата на инвестиции в сектора довежда до нарастване на вноса на сирене, кашкавал и масло. За тези продукти е сключил договори с фирмата.

КОНКУРЕНЦИЯ


Конкуренцията на пазара на суровината прясно мляко се проявява главно чрез индикаторите:
• брой на млекопреработвателите;
• цена на единица суровина;
• качество на продукта
През последните две години броят на млечните продуктивни животни значително е намалял. В следствие предлагането на суровото мляко е по-малко от търсенето. Най-слабо засегнат е южният централен район, което поставя фирмата в благоприятна позиция спрямо конкурентите при изкупуване на основната суровина прясно мляко. Очакванията са за около 14 - 15 % увеличение на общото предлагане на млечна суровина. Въпреки прогнозираното увеличение на предлагането на прясно мляко, тенденциите са към нарастване на изкупната цена. Това е в следствие по-високата цена на фуражите, чиито дял е 70% от общата себестойност на млякото.
Основните производители на суровината са кооперации, малки ферми и частни лица, т.е. голям брой доставчици, което не е много благоприятно за млекопреработвателния бранш. Предприятието има добре структурирана изкупвателна мрежа.
Фирмата смята да си осигури добри позиции и предимство пред конкурентите с налагане на практика на седмично и дори незабавно заплащане на суровото мляко и стриктно изпълнение на договорените задължения.
Въпроси:


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница