Въпрос 1: Моля да дадете повече подробности относно туристическите пакети – какво се има предвид под концепция за визуализация, както и какво включва разработването на 10-те пакета. На диск ли трябва да се запишат, като се има предвидДата15.10.2018
Размер47.5 Kb.
#87888
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918


93-ОП-15/

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по популяризиране на проекта: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”по обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации”. Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”. Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”. Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г“ Ви предоставяме следните разяснения:Въпрос 1: Моля да дадете повече подробности относно туристическите пакети – какво се има предвид под концепция за визуализация, както и какво включва разработването на 10-те пакета. На диск ли трябва да се запишат, като се има предвид, че притежавате и аудио?

Отговор: Дейността има за цел да се разработят избраните туристически продукти и на тази основа да се разработят конкретни туристически пакети.

Дейността включва:

1. Обследване на основните два продукта: (1) Древни пътища и (2) Красотата на природата на Бургаския залив

Маршрут „По пътя на тракийските светилища“

Маршрут „Средновековни български крепости и битки“

Маршрут „Водните пътища“ от Бургаския залив до Странджа

Маршрут „Биоразнообразие“ (Странджанския дъб-лъжник, странджански глиган, защитени растения) по основните обекти в продукта

Маршрут „Многообразието на местния фолклор – местни обичаи и празници“

Маршрут „Виа Понтика“ за наблюдение на птици

Маршрут „Велопоход през Странджа“

*Този списък не е изчерпателен и дейността предвижда да бъдат разработени до 10 тематични маршрута, като най-атрактивните от тях (6) ще бъдат подробно описани и включени в Маркетинговата стратегия на региона.

Предвижда се маршрутите да бъдат разнообразни с цел да се привличат туристи извън активните сезони на посещения, както и да се насочат продукти към по-специализирани и високоплатени публики (например етнографски маршрут, свързан с местните фолклорни празници). Продуктите, свързани с наблюдения на птици или редки растения ще привлекат специализирани туристи извън масовия туристически сезон. Това води до диверсификация и привличане на туристи извън района с висока концентрация (крайбрежието) във вътрешността на региона.

По отношение на представяне на информацията нямаме определени изисквания ( по ваша преценка).
Въпрос 2: Какво се разбира под стратегия за позиционирането им и трябва ли да бъдат представени на етап кандидатстване?

Отговор: Стратегията е краткосрочен документ, който да определя визията и целите на промоционалната кампания, както и основните канали за разпространение на информация, във връзка с популяризиране на разработените туристически пакети. Избраните обекти, включени в пакетите са в голямата си част национални културни паметници, но трябва целенасочено да се популяризират и рекламират.

Стратегията трябва да включва разработване на конкретните описания на обектите, насочени към различните целеви публики.Трябва да бъде разработен и специален дизайн и унифицирана визия за всички рекламни произведения.Стратегията трябва да бъде представена на етап кандидатстване.

Въпрос 3. Какво означава обследване на двата основни продукта?

Отговор: Обследване означава проучване на двата основни продукта.
Въпрос 4. Макети или мостри трябва да бъдат представени за печатните рекламни продукти и на какъв етап?

Отговор: Рекламните продукти трябва да бъдат визуализирани на хартиен или CD носител.
Въпрос 5: За рекламните материали сте дали общ брой. Как се разпределя той, като се има предвид, че има превод на четири езика?
Отговор: Можете да комбинирате езиците два по два и да разпределите бройките поравно, примерно: английски - немски ; български-руски; български – френски.
Въпрос 6. На какъв етап трябва да се представи проекта за филма и клипа – при кандидатстване или при изпълнение?

Отговор: Проекта за филма и клипа трябва да бъде представен при изпълнение на поръчката.
Въпрос 7. На колко сайтове за туризъм и за колко време трябва да бъде качен видеоклипа?

Отговор: Сайтовете за туризъм да бъдат минимум 3, за целия период на проекта който изтича на 13.08.2014г.
Въпрос 8. С каква големина трябва да бъдат прессъобщенията в местни или регионални медии?

Отговор: Размер на листа А4( страница – страница и половина).
Всички рекламни материали и продукти включени в техническото задание ще бъдат изработени след евентуално спечелване на поръчката от ваша страна.
Като допълнение Ви изпращаме списък на обектите, които ще са част от туристическите пакети.
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник кмет при Община Бургас
Изготвил:

Дора Александрова

Главен специалист „Туризъм“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница