Wap/wml 1 I. Мобилни технологии, Интернет и wap 1Дата16.08.2017
Размер188.54 Kb.
#27774
WAP/WML 1


I. Мобилни технологии, Интернет и WAP
1. Фактори на разпространението на мобилните комуникации:

o технологични пробиви (от локални безжични към глобални мобилни технологии) – вкл.

намаляване на стойността (и търговската цена) на обмена

o средство за улесняване на персоналните и корпоративните комуникации

o интеграция с Интернет и нарастване на предлагането на информационни услуги в

Интернет


o нарастване на способностите и тренираността на потребителите за достъп и възприемане на информация с компютърни и мобилни технологии:

информационна услуга с WAP ср. време мин. (Лондон)

март 2002 май 2002 преглед на новинарските заглавия 1.3 1.1 преглед на прогнозата за времето 2.7 1.9 преглед на ТВ програми 2.6 1.6

o психологически и социално-психологически фактори – напр. алиенация, нарастване на свободното време (респ. необходимост от развлечения)


2. Тенеднции в разпространението на мобилните комуникации и Интернет:

o различие в тенденциите по тип услуги (данни/звук) и в географски аспект

% от популацията
80

70

6050

Разпространение на услугите

клетъчни телефони
Интернет
SMS

WAP40
30

20

10

01999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Стр. 1 от 4
WAP/WML 1

Разпорстранение на потребителите на WAP по региони2000 2003 2005

САЩ 7% 44% 83%

Япония 21% 62% 90%

Далечен изток 1% 4% 8%

ЕС 23% 72% 91%

останалите

региони


0% 4% 10%


Общо 3% 12% 20%

% от


популацията разпространение
разпрастранине на клетъчни

(май 2002)

на Internet


телефони

САЩ 63% 44%

Финландия 49% 76%

Швеция 51% 77%

ЕС средно 34% 71%3. Особености на информационните услуги при персоналните мобилни комуникации

o неустойчиво покритие

o малък екран

o енергоспестяване

o адаптивност към разширяване на преносната мрежа и нарастване броя на устройствата

o опериране с една ръка
4. Пречки пред разпространението на WAP

o Аналогия в развитието на WAP и ранния Internet (WML = Mozilla/Mosaic?)

o WAP vs. Internet

o субективни фактори


5. Характеристика на WAP

o Протокол за ефективен пренос на информация до потребители на мобилни устройства и същевременно платформа за съответния тип приложения, приет първоначално от Ericsson, Nokia, Motorola и Unwired Planet.

o обслужва малки мобилни комуникационни уреди: клетъчни телефони, смартфони и комуникатори

o подходящ за приложение във всички стандартни безжични мрежи: CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC, Mobitex.

o съвместим със всички основни операционни системи

Стр. 2 от 4
WAP/WML 1


6. WAP и Bluetooth

o Bluetooth е стандарт за локални безжични комуникации (с радио връзка)

o Тъй като и двата стандарта са приети от оновните производители на устройства за мобилни комуникации, се очаква повечето портативни устройства да ги поддържат едновременно

o двете технологии имат съществени функционални различия, поради което са напълно съвместими и допълващи се.


7. WAP и 3G

o Актуалността на WAP се запазва и при новото поколение мобилни комуникации, тъй като

o с нарастване на пропускателната способност нараства и обема комуникации, необходимостта от ефективно използване на терминалите, радио-секциите и честотния спектър

o същевременно се запазват ограниченията, характерни за перосналните мобилни комуникации (т. 3.)


8. WAP и HTTP
WAP/WML HTTP/HTML

интерактивна среда за приложения представяне на документи (информация)специализирани поратативни устройства, поддържащи микробраузери (user agents)

съдържанието се представя с кратки и специфични менюта, структурирани в карти и колоди


WML картите се състоят от видимо съдържание и управляващи диреткиви за смяната на текущата карта (от потребителя)

за персонални компютри в мрежи с устойчиви комуникационни канали

съдържаниетно се състои от текстови и графични страници без строги технически ограничения за обем
HTML страниците се състоят от видими и управляващи символи (и изрази)
9. WAP инфраструктура

o WAP-шлюзовете (протоколни конвертори) се явяват свързващото звено между

Интернет и джобните безжични устройства

o WAP-заявките включват адрес на Интернет сървера, представен с URL, които се предава през операторската мрежа до

o WAP се изпълнява върху основните Интернет протоколи: IP, UDP и HTTP, като поддържа интерпретация на markup езиците XML и HTML

o в безжични мрежи стека IP/TCP/HTTP(HTML) e неефективен поради

o големия обем управляваща информация в текстов вид

o ненадеждните комуникационни канали

o неадекватното представяне на HTML страници върху малки екрани

o WAP преодолява тези проблеми като

o използва двоичното кодиране на текстова информация за компресирано

предаване

o оптимизиран е за по-големи закъснения и по-бавен темп на обмен в каналите

Стр. 3 от 4
WAP/WML 1

o поддържа възстановяване на неустойчиви канали

o поддържа голямо разнообразие от безжичини стандарти на транспортно ниво

o поддържа слоестата архитектура на мрежите за данни, което позволява добавянето на нови протоколи (респ. нови типове устройства) в мрежата.


10. WAP и WML/WMLScript

o WML/WMLScript се прилагат за специфицилане на съдаржанието WAP обмена.

o тези markup/script езици са ориентиране към представяне и опериране на информация с една ръка и за малки екрани

o WAP съдържанието се представя в двуредов текстов дисплей като същевремнно може да се мащабира до значително по-големи графични дисплеи на смартфони


11. Приложение на WAP

o включва приложения за индивидуални и корпоративни клиенти в

o достъп до разпределени бази данни

o банково дело

o развлечения

o обмен на съобщения


WAP приложения по популярност (брой потребители; *прогноза)

2000 2003* 2005*

1. персонална информация 1. персонална информация 1. навигация и глобално позициониране

2. развлечение 2. развлечение 2. персонална информация3. финансови услуги 3. навигация и глобално позициониране

3. развлечение
4. сърфиране в Интернет 4. финансови услуги 4. финансови услуги

5. навигация и глобално позициониране

5. сърфиране в Интернет 5. сърфиране в Интернет
6. електронна търговия 6. електронна търговия 6. електронна търговия

7. интранет (учрежденски мрежи)

7. интранет (учрежденски мрежи)

7. интранет (учрежденски мрежи)


Стр. 4 от 4

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница