За периода е постигнато е твърде многоДата19.01.2018
Размер28.15 Kb.
#48852
На 18.11.2013 г. от 17:00 часа в зала 2.101 на университета ще се проведе поредната пета ежегодно провеждаща се инициатива, семинар "Взаимодействието с работодателя - условие за повишаване качеството на обучението". По време на семинара ще се отчете работата с потребителите на нашите кадри за учебната 2012/2013 г. на която академичната общност ще отчете съвместната си работа с работодателите-потребители на кадри на университета.

Деканите и зам. деканите, отговарящи за качеството на обучение в университета на осемте факултета и двата филиала ще представят извършеното през учебната 2012/2013 г. Така, те ще споделят опита си и ще обменят добрите практики помежду си.

За периода е постигнато е твърде много.

Факултет ЕЕА разшири своите контакти с фирми. През месец май на 15 издание на Русенското изложение за втора година беше представена електронна, компютърна и управляваща техника с над 20 изложители партньори на университета. Спечеленият проект за BG051PO001-3.1.07-0045 Актуализиране на учебни програми във факултет „Електротехника, електроника и автоматика” в съответствие с изискванията на пазара на труда и работата по него е показателен факт за активната работа на факултета.

Факултет Бизнес и мениджмънт и през тази година активно работи със съвета на настоятелите, в който са включени 14 фирми и организации. Изпълняваните два проекта BG051PO001-3.1.07-0050 Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) и Проект BG051PO001-7.0.07-0047-C0001 „Повишаване пригодността за заетост на студентите от специалности “Индустриален мениджмънт” и “Стопанско управление” на русенския университет чрез включване в сътрудничество “университет – предприятие” ще допринесат за постигане на сериозни успехи на факултета и за достигане на още по-високо качество в обучението.

Получената висока оценка при акредитация на факултет Транспортен е доказателство за активната работа на преподавателския състав. Включването на проф. Антоанета Добрева в българската делегация на европейския семинар „Регионалният триъгълник на знанието: връзка между висшето образование, научните изследвания и иновациите в подкрепа на регионалното развитие”, 16-17 септември 2013 г., гр. Краков, Полша е още едно признание за активната работа на факултета и университета.

През месец май бяха обсъдени нови възможности за партньорство на Юридическия факултет през годината е свързана с Русенски окръжен районен съд, Русенска окръжна и районна прокуратура; Административен съд; ОД на МВР; Областна и Общинска администрация; Русенска адвокатска колегия; Пробационна служба - звено Русе. Успехите на факултетите са и функциониращите от 10 години две правни клиники – по Гражданско и семейно право и по Административно право. Чрез тях студентите пряко получават практически умения. Клиниките се ръководят от преподаватели на факултета, водещи русенски адвокати и с помощта на юридическите отдели на Областна и общинска администрация.

Съвета на настоятелите в Разград продължава активната си дейност заедно с академичното ръководство на филиала. Проведеният семинар „Поведение и изисквания при кандидатстване за работа“ се проведе при засилен интерес от страна на студентите.

Проведената през месец април тристранна среща на преподаватели и студенти с местната и държавна власт и представителите на бизнеса и други организации във филиала в Силистра показа сериозният интерес на града към обучението.

Много дейности са извършени през годината и от останалите факултети Аграрно индустриален, Машинно технологичен, Факултет Природни науки и образование, Факултет обществено здраве и здравни грижи.


Дневен редМодератор: проф. Пенчева

  1. Откриване на срещата от ректора-проф. Белоев

  2. Представяне на дейностите от факултетите и филиалите: ФЕЕА, ФБМ, ТФ, ЮФ, филиал Разград, филиал Силистра, Аграрно индустриален, Машинно технологичен, Факултет Природни науки и образование, Факултет обществено здраве и здравни грижи.

  3. проф. Антоанета Добрева,

Регионалният триъгълник на знанието: връзка между висшето образование, научните изследвания и иновациите в подкрепа на регионалното развитие.

4. Старт на алумни асоциация на завършилите възпитаници на Русенския университет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница