Закон Графично представяне величини pV диаграма pT диаграма vt диаграма ИзотерменДата04.10.2017
Размер28.47 Kb.
#31597
ТипЗакон
ТЕМА 6: ГАЗОВИ ЗАКОНИ


Процес

Постоянни

Закон

Графично представяне

величини

pV диаграма

pT диаграма

VT диаграма

Изотермен

T, m

pV = const

Изобарен

p, m


Изохорен

V, m
Зад. 1. Кой от двата процеса се извършва при по-висока температура? Обяснете защо.2 зад. Кислород при температура 40ºС заема обем 700см3. Какъв ще бъде обемът на този газ при температура 0ºС и същото налягане?
3 зад. Газ при температура t1 = 27ºС се намира под налягане p1 = 0,2 MN/m2. Какво ще бъде налягането му при изохорно нагряване до температура t2 = 67ºС?
4 зад. Газ се свива при постоянна температура от обем V1=6.10-3 m3 до V2=4.10-3 m3. Налягането на газа се увеличава с ∆p=0,735.105Pa. Колко е първоначалното налягане на газа?
5 зад. Въздушно мехурче се намира в езеро на дълбочина h=20m. Колко пъти ще се промени обема на мехурчето, когато то излезе на повърхността? Атмосферното налягане е 105 Pa, плътността на водата считайте 1000 kg/m3.
6 зад. В автомобилна гума се намира въздух под налягане p1=4,5.105Pa при температура t1=20ºС. През време на движение на автомобила температурата на въздуха в гумата се повишава до t2=45ºС. С колко се е увеличило налягането на въздуха в гумата?
7 зад. В цилиндър с височина =1,6m, запълнен с въздух при нормално атмосферно налягане p0, започнали бавно да спускат безтегловно бутало с площ S=200см2. Определете силата F, която ще действа на буталото, ако то се намира на разстояние 1=10см от дъното на цилиндъра.


8 зад. Газов термометър се състои от сфера със запоена към нея хоризонтална стъклена тръбичка. Капка живак, поместена в тръбичката, отделя обема на сферата от външното пространство. Площта S на напречното сечение на тръбичката е 0,1см2. при температура Т1=273K капката се намира на разстояние 1=30см от повърхността на сферата, при температура Т2=278K – на разстояние 2=50см. Намерете обема V на сферата.
9 зад. В U-овиден манометър е налят Hg. При нормално атмосферно налягане p0=1.105 Pa в откритото коляно нивото на Hg е с ∆h=0,1m по-високо, а свободната от живака част на тръбата на закритото коляно е =0,2m. При съединяване на отвореното коляно с балон, пълен с въздух, разликата между нивата на Hg в двете колена се увеличила и станала ∆h1=0,26 m. Да се определи налягането p на въздуха в балона.
10 зад. Положението на Hg стълб в U–образен манометър при температура t1=19ºС и атмосферно налягане 750mmHg е показано на фигурата. Когато манометъра потопили в гореща вода, въздушният стълб в лявото коляно се разширил до 7см. Каква е температурата на водата?
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница