Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряванеДата22.07.2016
Размер47.05 Kb.
#259
ТипЗаконАСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
гр. София 1000, ул. Солунска 45, ет. 1, ап. 6

тел./факс: 02/980 27 05office@apac-bg.org, www.apac-bg.org
Уважаеми дами господа,
Асоциация на специализираните счетоводни предприятия /АССП/ има удоволствието да Ви покани на
ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР

по проблемите на социалното и здравното осигуряване, и Кодекса на труда

Дата и място: 18.10.2012 г. /четвъртък/, гр.София

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Лектор с повече от 20-годишен опит и автор на много публикации в областта на социалното и здравно осигуряване.

Продължителност: 9:30 ч. – 17.30 ч.
Темите, които ще се дискутират по социалното и здравното осигуряване включват:


 • Преглед на нормативната уредба по социално и здравно осигуряване и последни промени в:

 • Закон за бюджета на ДОО- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване

 • Закон за бюджета на НЗОК- 2012 г., Закон за здравното осигуряване.

 • Актуални указания и практика на НОИ и |НАП.

 • Заверка на осигурителните книжки

 • Особености при осигуряването на различните категории лица – осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж, подаване на информация за осигурителния статус в НАП и НОИ за:

-самоосигуряващите се лица;

-наети лица;

-изпълнители по договори за управление и контрол;

-работещи по граждански договори;

-новите лица в кръга на осигурените лица;

-други.


 • Практически въпроси, свързани с възникване и прекратяване на осигуряването на отделните категории лица.

 • Осигуряване на повече от едно основание – ред за внасяне на осигурителните вноски.

 • Определяне на осигурителните вноски и осигурителния доход.

 • Установяване на осигурителен стаж. „Закупуване на осигурителен стаж”

 • Осигурителни права на осигурените лица.

 • Изплащане на паричните обезщетения и помощи от средствата на НОИ.

 • Видове обезщетения: право на парични обезщетения (при временна неработоспособност, за майчинство/при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете/);

 • Основни задължения на ръководителите на предприятия за спазване на осигурителното законодателство по ДОПК, КСО и други нормативни документи.

 • Срокове за подаване на документите в НАП, срокове за начисляване и внасяне на вноските.Санкции при закъснения.

 • Срокове за подаване на документите в НОИ – санкции при закъснения.

 • Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство.

 • Закон за здравното осигуряване - определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2012 г. за различните категории осигурени лица.


Дискусия. Отговори на поставени въпроси от участниците.

Темите, които ще се дискутират по Кодекса на труда включват:

 • Промени в Кодекса на труда през 2012 г. и преглед на промените в КТ от 2011 г.

 • Видове трудови договори, граждански договори – прилика, разлика, предимства.

 • Сключване и прекратяване на трудовото правоотношение.

 • Основания за прекратяване на правоотношението от страна на работодателя, от страна на работника или служителя и със съгласието на двете страни.

 • Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

 • Видове отпуски – платени, неплатени,графици

 • Изчисляване на обезщетенията, които се изплащат за времето на отпуските

 • Отпуски поради болест, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и т.н.

 • Регистрация на трудовите договори в НАП.

 • Права и задължения на работодателите – санкции при нарушаването им

 • Права и задължения на работниците – санкции при нарушаването им.

 • Имуществена отговорност. Дисциплинарни уволнения.

 • Санкции по Кодекса на труда за нарушаване на трудовото законодателство и безопасността на труда.

 • Коментиране на практически въпроси и казуси

 • Тези по желание на участващите в семинара


Такса за участие:

 • 84 лв с ДДС – за членове на АССП;

 • 96 лв с ДДС – за външни фирми


Таксата за участие включва: участие в семинара, материали, две кафе-паузи и сертификат за участие.

Краен срок за записване: 16.10.2012г. (вторник)

Записване и плащане на таксите за участие:

Заявка за участие, се счита за приета след постъпило плащане. На лица или фирми, които са заплатили таксата и се отказват до 7 работни дни преди датата на обучението, се възстановява сумата като се удържат 15% от таксата, но не по-малко от 20 лв. На лица или фирми, които се отказват от участие в семинар до 3 календарни дни преди датата на семинара, се удържа 50% от таксата за участие, но не по-малко от 20 лв. На лица или фирми, които се отказват в деня на семинара или в период 3 календарни дни преди датата на семинара не се възстановява такса за участие.

Допълнителна информация и записвания на тел.: 02/9802705; 0886777099 или e-mail: seminars@apac-bg.org

С подробната програма на тези и други семинари може да се запознаете на : http://www.apac-bg.org/index.php?page=16


Таксата за участие можете да преведете по банков път по сметката на АССП, ОББ АД-кл.Света София, IBAN BG59 UBBS 8002 1022 2170 12, BIC UBBSBGSF, а заявката за участие изпратете на e-mail: seminars@apac-bg.org

Организаторите си запазват правото на евентуална промяна на датата и мястото на събитието!

Моля, изпратете на e-mail: seminars@apac-bg.org до 16.10.2012 г.

Заявка за участие:


От _____________________________________________________________________(име на фирмата)

Данни за участника:

1…………………………………………………………………Длъжност:………………………………………….

(име и фамилия на участника)

2…………………………………………………………………Длъжност:………………………………………….

(име и фамилия на участника)

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………………………………..
Телефон:……………………………………Факс:…………………………..e-mail:……………………………..

Данни за фактура: Номер по ЗДДС ………………..……..………….БУЛСТАТ…………….………………….

МОЛ……………………………………….; Адрес………………………………………………………………….

Таксата за участие в семинара в размер на ………………... лв. е преведена с платежно нареждане на

………………….г.Заявил: ______________________________

Желая да получа фактурата :

На семинара ..........

По пощата .............Ф.д. 11620/2003 СГС-Фирмено отделение; БУЛСТАТ 131166544; № по ЗДДС: BG 131166544

Банка: ОББ АД - кл. Света София; IBAN BG59 UBBS 8002 1022 2170 12, BIC UBBSBGSFКаталог: UserFiles
UserFiles -> Седмичен информационен бюлетин
UserFiles -> Седмичен информационен бюлетин
UserFiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
UserFiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
UserFiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
UserFiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
UserFiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница