Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиранеДата16.08.2017
Размер29.52 Kb.
ТипЗакон
Конспект

за изпит по Физика на ядрото и елементарните частициIII курс, специалности Физика, АМГ, ЯТЕ - 2011 г. 1. Ядрени радиуси и експериментални методи за определянето им.

 2. Маса на ядрата и експериментални методи за нейното определяне. Енергия на свързване. Полу-емпирична масова формула. Линия на - стабилност. Граници на ядреното съществуване.

 3. Магнитен диполен и електричен квадруполен моменти. Свръхфини структура и взаимодействие. Ядрено-магнитен резонанс.

 4. Основни свойства на ядрените сили. Деутрон. Зарядова независимост/симетрия, изоспин. Обобщен принцип на Паули. Изотопични мултиплети.

 5. Експерименти по N-N (p-n) разсейване. Характеристики на ядрените сили. Обменни сили.

 6. Ядрени модели – ефективни сили, средно поле, експериментални доказателства за съществуване на слоеста структура в атомното ядро.

 7. Ядрени модели – слоест модел.

 8. Ядрени модели – произход на ядрените колективните състояния, ядрени вибрации в сферични ядра.

 9. Ядрени модели – ядрена деформация, ротационен спектър, ротации и вибрации в деформирани ядра.

 10. Закон за радиоактивното разпадане – активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад.

 11. Закон за радиоактивното разпадане – две, три и N последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране.

 12. -разпад – закон на Geiger-Nuttall, елементарна теория на  - разпада.

 13. -разпад – вероятности за преход и правила за отбор при  - разпад.

 14. -разпад – общи закономерности, теория на Ферми, забранени преходи, график на Кюри, маса на неутриното.

 15. -разпад – класификация и правила на отбор за -преходи, незапазване на пространствената четност и експеримент на Ву.

 16. -разпад – мултиполност на -лъчите, вероятности за преход, правила за отбор.

 17. -разпад – вътрешна конверсия и резонансно поглъщане.

 18. Неутрони. Забавяне на неутрони. Ядрено делене.

 19. Верижна реакция. Ядрени реактори. Ядрени експлозиви.

 20. Елементарни частици. Откриване на електрона, неутрона, пиона и антиматерията.

 21. Примери за непрекъснати и дискретни симетрии. Теорема на Ньотер. Запазващи се квантови числа. Нарушение на P–симетрията.

 22. Кварков модел. Силно взаимодействие. Цвят. Квантова хромодинамика.

 23. Електрослаби взаимодействия. W– и Z–бозон. Спонтанно нарушение на симетрията и Хигс–бозон.

 24. Неутрина. Откриване на неутриното. Маса и осцилации на неутриното.Литература:


 1. Ядрена физика


Основна:

Introductory Nuclear Physics, Kenneth S. Krane, John Wiley&Sons, Inc. New York, 1988.

Nuclear structure from a simple perspective, R.F. Casten, Oxford University Press, 2000.

Физика на ядрото и елементарните частици, У.С.С. Уилямс (превод А. Пройкова, Р. Ценов, С. Габраков) Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София 2000.

Теоретична ядрена физика, Б. Славов, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София 2000.

Ядрена физика, А. Минкова, „Тита консулт”, София 2008.

има електронно копие:http://atomic.phys.uni-sofia.bg/elektronna-biblioteka/lectures/aiaf-Minkova/

Лекции 2011 г.

http://atomic.phys.uni-sofia.bg/Members/tsenov/npp/course-a/
Допълнителна:

Н. Балабанов, Ядрена физика, Пловдивско университетско издателство, 1998 г.

E. Henley, A. Garcia, Subatomic Physics – 3d edition, World Sci. Pub., 2007 (има превод на руски език на първото издание: Г. Фрауенфельдер, З. Хенли, Субатомная физика, изд. “Мир”, Москва, 1979 г.)

К.Н.Мухин, Экспериментальная ядерная физика, т. І – Физика атомного ядра, изд. “Энергоатомиздат”, Москва, 1983 г.

L.Valantin, Subatomic Physics: Nuclei аnd Particles, Vol. 1&2, Nord-Holland Pub., 1981 (има превод на руски Л.Валантэн, Субатомная физика, Ядра и частицы, т.І и т. ІІ, Москва, “Мир”, 1986 г.)


 1. Елементарни частици


http://atomic.phys.uni-sofia.bg/elektronna-biblioteka/lectures/lekcii-po-fizika-na-elementarnite-chastici/partphys-lecture1-bg.pdf
http://atomic.phys.uni-sofia.bg/elektronna-biblioteka/lectures/lekcii-po-fizika-na-elementarnite-chastici/partphys-lecture2-bg.pdf
http://atomic.phys.uni-sofia.bg/elektronna-biblioteka/lectures/uchebnik.pdf

София,


май 2011 доц. дфзн Р. Ценов

доц. д-р Л. Литов
Каталог: Members -> tsenov -> npp -> lekcii-fayaech-minali-godini
Members -> Книга на б-я (1985) Нанкинов и кол. (1997)
Members -> Chairman филип гунев deputy Minister of Interior
Members -> Въвеждане (четене) на данни в clips
lekcii-fayaech-minali-godini -> Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране
tsenov -> Румен Василев Ценов
tsenov -> Конспект по Увод във физиката на елементарните частици (бакалаври)
tsenov -> Програма по дисциплината: Съвременна физика включена в учебния план на специалност: всички специалности във фми
npp -> Конспект за изпит по Физика на ядрото и елементарните частици


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница