Заповед №252/21. 05. 2018 гДата14.08.2018
Размер34.96 Kb.

ОУ „Васил Левски”, гр. Българово 8110, общ. Бургас

ул. „Първи май” № 6, тел. 059152064, имейл: v_levski1905@abv.bg


_______________________________________________________________
ЗАПОВЕД
252/21.05.2018 г.

гр. Българово
На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно възпитание и чл. 3, ал. 3 от Закона за защита на личните данни

НАРЕЖДАМ
Воденето на регистрите на ОУ «Васил Левски», гр. Българово, общ. Бургас

за учебната 2017/2018 година да се извършва както следва:


І. „Персонал” да се извършва от работодателя в ОУ «Васил Левски», гр. Българово, общ. Бургас. Директорът, като юридическо лице, което се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и обработват личните данни на работника/служителя за изпълнение на своите нормативни задължения във връзка с трудовите и осигурителните отношения, включително данъчни задължения, социално и здравно осигуряване, безопасни и здравословни условия на труд, счетоводно отчитане и др., както и в изпълнение на други общи нормативни задължения на работодател.

Използването на данните за други цели, които не влизат в нормативните задължения на работодателя, трябва да стане със съгласието на работника/служителя.

Работодателят – администратор на лични данни, е длъжен да не разкрива личните данни на работника/служителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато работодателят е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред.

Данните се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Работодателят – администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.Физическите лица:

  • Янка Янкова – счетоводител

  • Иванка Кирова – ЗАС

се явяват , като -„обработващ данните” по смисъла на чл. 24 от ЗЗЛД.

Обработващият личните данни е задължен да осъществява защита на личните данни при обработването и осъществяването на достъпа до тези данни, като осигури защитата на личните данни, сигурността и конфиденциалността на информацията.

При ръчното обработване на личните данни, лицата се задължават да предприемат надлежни мерки, за да се предотврати непозволен достъп или разкриване, промяна, унищожаване или случайна загуба.

Администраторът и обработващите данните, не носят отговорност ако работникът/служителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
ІІ. „Контрагенти“ се води от Янка Янкова – счетоводител на училището и Иванка Кирова – ЗАС

ІІІ. „Обучавани/ Курсисти“: се води от Иванка Кирова – ЗАС

ІV „Ученици“ се води от Иванка Кирова – ЗАС, класните ръководители на паралелките и преподавателите по предмети


като изпълняват своето законно задължение, произтичащо от ЗПУО, Държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование, ПДУ, ВПРЗ.

Лицата се задължават да обработват личните данни, • Законосъобразно и добросъвестно;

 • Да събират личните данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не обработват личните данни допълнително, по начин несъвместим с тези цели;

 • Да отразяват личните данни точно и при необходимост да се актуализират;

 • Да заличават или коригират ЛД, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите за които се обработват;

 • Да поддържат ЛД във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите.

Горепосочените лица за водене на регистър се задължават да гарантират надеждност на обработването, като осигурят технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу:

 • случайно или незаконно разрушаване;

 • незаконно разкриване или достъп;

 • случайна загуба или промяна;

 • нерегламентирано изменение или разпространение, както и всички други незаконни форми на обработване;

 • незаконно копиране, изнасяне и разпространяване;

 • изтриване (унищожаване) преди изтичане на необходимия срок за съхранение, съответстващ само на целите, за които те са събрани и се обработват.


V. „Видеонаблюдение“ се води от директора Сребрин Сребрев.
VІ. „Дипломи и свидетелства за завършено начално и основно образование“ се води от ЗАС – Иванка Кирова.

Обработващият личните данни е задължен да осъществява защита на личните данни при обработването и осъществяването на достъпа до тези данни, като осигури защитата на личните данни, сигурността и конфиденциалност на информацията.

При ръчното обработване на личните данни, лицата се задължават да предприемат надлежни мерки, за да се предотврати непозволен достъп или разкриване, промяна, унищожаване или случайна загуба.

Администраторът и обработващите данните, не носят отговорност ако лицето само е оповестило публично личните си данни на трети лица


Настоящата заповед влиза в сила от 25.05.2018 г. и да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
СРЕБРИН СРЕБРЕВ:

Директор на ОУ „Васил Левски”

гр. Българово, общ. Бургас

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница