wp-content/uploads/2018/01
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
wp/wp-content/uploads/2018/01
  С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
wp-content/uploads/2018/01
  Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
  Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
  Великден в рим – вечният град директен полет от София
  Почивка в кампания бая Домиция, Неапол Пролет Есен 2018 Marina Club 4
  Почивка в кампания бая Домиция, Неапол Пролет Есен 2018 Domizia Palace 4
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2018 г
  Програма " Бавария от а до Я"
wp-content/uploads/2018/02
  Примерно годишно тематично разпределение по околен свят (разширена подготовка) – 1 час седмично
wp/wp-content/uploads/2018/01
  Факултет „Национална сигурност и отбрана” Катедра „Съвместни операции и планиране”
wp-content/uploads/2018/02
  Утвърждавам: директор: ани паласкова
g/wp-content/uploads/2018/01
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
wp-content/uploads/2018/01
  Начин на трайно ползване
wp-content/uploads/2018/02/3
  Приложение 1 техническа спецификация за телефонни услуги Предмет на обществената поръчка
wp-content/uploads/2018/01
  Дск – 2018 г. – секция подледен: І. Кръг
wp-content/uploads/2018/02
  Отчет по изпълнението на общинския годишен план за младежта 2017
wp-content/uploads/2018/01
  Начин на трайноползване
wp-content/uploads/2018/02
  Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик
rziwp/wp-content/uploads/2018/03
  Туберкулоза
wp-content/uploads/2018/01
  Г. Домашна работа 4 клас
  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  Програма " Швейцария на длан"
  Програма " Бохемски замъци и най- доброто от Чехия"
wp-content/uploads/2018/02
  Вехбие Балиева вту „Св св. Кирил и Методий“
  Национален конкурс за детска рисунка на тема „ гергьовден
wp-content/uploads/2018/03
  Том 2 Хенрих Корнелий Агрипа фон Нетесхайм
wp-content/uploads/2018/01
  Тунис от а до я 2018 г. Директни чартърни полети до Енфида 23. 05 – 04. 07 и 29. 08 – 07. 11 – всяка сряда
web/wp-content/uploads/2018/02
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на
wp-content/uploads/2018/02
  Италия на длан флоренция, Рим и Неапол Директен чартърен полет от Варна
wp-content/uploads/2018/03
  Живот в сънуването
wp-content/uploads/2018/04
  Баварските замъци и залцбург през септември
wp-content/uploads/2018/03
  Б ъ л г а р с к а к у д о ф е д е р а ц и я етикет, етика и правила в спортната зала
wp-content/uploads/2018/01
  Зимен алпийски лагер х. Вихрен и района, изкачвания вр
wp-content/uploads/2018/02
  Сливенска област за периода от 01. 02. 2018г. 15. 02. 2018г
wp-content/uploads/2018/03
  Национален борд по туризъм информационен бюлетин бр. 39 / 2018 г
wp-content/uploads/2018/04
  Доклад за Наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Ковачевци 2014 2020
wp-content/uploads/2018/02
  Пета национална конференция „Насърчаване на четенето” 18-21 октомври 2016г
wp-content/uploads/2018/05
  Филологически факултет Съюз на учените – клон Благоевград
wp-content/uploads/2018/02
  Северни бижута милано, Болоня, Флоренция Директен чартърен полет от Варна
libra/wp-content/uploads/2018/02
  Дейността на разследващите органи и съда в контекста на правото на равно третиране и защитата от дискриминация
wp-content/uploads/2018/02
  П р о г р а м а 16ти февруари /петък
wp-content/uploads/2018/04
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
  Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик
wp-content/uploads/2018/01
  Календарен план 2018 ккк – арзус при тд „ сърнена гора” Стара Загора
wp-content/uploads/2018/02
  Заседание на научния съвет (НС)
bg/wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление на отпадъците на община грамада 2015 2020г
wp-content/uploads/2018/01
  Жан Моне“ Център за високи постижения в изследването на европеизацията на държавите от Югоизточна Европа
  Информирано съгласие за заснемане и верификация на кандидати при изпита Цел и процедура
  Винен Лист Wine List Шампанско и пенливи
wp-content/uploads/2018/06
  Курсова работа Гемиите на смъртта
wp-content/uploads/2018/05
  Дека ни е кусуро? Яна Шопкината, 1994г
wp-content/uploads/2018/01
  Програма " Бохемски замъци и най- доброто от Чехия"
  Програма " Бохемски замъци и най- доброто от Чехия"
wp-content/uploads/2018/03
  „ република българия
wp-content/uploads/2018/04
  Круизен пакет "пътешествие до края на света" По Маршрут
wp-content/uploads/2018/02
  Конкурс за вокална и инструментална музика програма 04 07 май 2018 Велико Търново
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад на тема: Въстание във Варшавското гето Изготвила: Андреа Данова Специалност: Хебраистика, III курс
  Исторически факултет „Историята на един еврейски капо
bg/wp-content/uploads/2018/05
  План за действие на община ново село
wp-content/uploads/2018/01
  Жан Моне“ Център за високи постижения в изследването на европеизацията на държавите от Югоизточна Европа
wp-content/uploads/2018/03
  В езиковедското направление на филологическото обучение по специалностите „Българска филология”, „Славянска филология”, “Балканистика”, „Български език и чужд език”
wp-content/uploads/2018/02
  Почивка в кампания
  Закон за обществените поръчки, кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка, при следните условия
wp-content/uploads/2018/01
  Почивки в Пулия 2018 Директен полет Blanco 4* lux, Castellaneta Marina нов хотел от 2017, на плажа
home/wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година
home/wp-content/uploads/2018/04
  Общински съвет бяла, област русе
home/wp-content/uploads/2018/07
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
bg/wp-content/uploads/2018/04
  Отчет за 2017 година за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на община ново село, област видин за периода 2016-2020 г
home/wp-content/uploads/2018/06
  Община бяла, област русе
wp-content/uploads/2018/02
  Общински съвет – град шабла наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община шабла
home/wp-content/uploads/2018/07
  П о к а н а към жителите на община бяла
wp-content/uploads/2018/06
  Ян Карски (1914-2000)
wp-content/uploads/2018/dFiles
  Правила за защита на личните данни (онлайн) Утвърдил: доц д-р Григорий Вазов, Ректор на Висшето училище Версия 01 /23. 05. 2018 г
wp-content/uploads/2018/02
  Пазарно проучване за избор на изпълнител на услуга „Изработка и доставка на машинни детайли по чертеж и/или образец на възложителя“
wp-content/uploads/2018/04
  Жан Моне“ Център за високи постижения в изследването на европеизацията на държавите от Югоизточна Европа
wp-content/uploads/2018/01
  Сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола”
wp-content/uploads/2018/02
  Регионална здравна инспекция – плевен з а п о в е д № рд-13-01/15. 01. 2018г
wp-content/uploads/2018/04
  Регистър на сдруженията на собствениците регистрирани в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад от международната научна конференция „75 години. Незабравените лица на спасението
wp-content/uploads/2018/03
  Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
site/wp-content/uploads/2018/02
  Лекции по програма Еразъм+ в Университета във Варшава по маршрут
wp-content/uploads/2018/06
  Да бъдеш жена по време на Холокоста
wp-content/uploads/2018/02
  Лични данни Име: Веселин Петков Босаков Дата на раждане
wp-content/uploads/2018/08
  Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с пмс №18/02. 02. 2015г
wp-content/uploads/2018/06
  График за изпити на ученици обучавани в задочна форма на обучение IX клас за учебната 2017 / 2018 г., първа поправителна сесия
wp-content/uploads/2018/01
  Програма " Бавария от а до Я"
  Програма " Бавария от а до Я"
  Програма " Бавария от а до Я"
wp-content/uploads/2018/05
  Техническа спецификация хемодиализен апарат 1
wp-content/uploads/2018/01
  Техническа спецификация по публична покана с предмет
wp-content/uploads/2018/09
  Литература А. Панов и колектив Учебен център „Диоген еоод
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/09
  Отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г
wp-content/uploads/2018/01
  Програма 2018 06- 09. 04 " Bonjour Paris"
wp-content/uploads/2018/04
  Tърговски представител: Даниел Георгиев 0897 89 46 31
wp-content/uploads/2018/01
  Програма 2018 06- 09. 04 " Bonjour Paris"
  Ковано желязо пика за квадрат
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/02
  Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Директен чартърен полет до Неапол Giulivo 4
wp-content/uploads/2018/01
  Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
wp-content/uploads/2018/06
  Ане Франк-животът и през Втората световна война Кратка биография
wp-content/uploads/2018/08
  Xviii-та Традиционна Регата "Кор Кароли" 11 15 август 2018 г
rziwp/wp-content/uploads/2018/02
  Регионална здравна инспекция гр. Ямбол о т ч е т за дейността на регионална здравна
wp-content/uploads/2018/02
  Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Директен чартърен полет до Неапол Giulivo 4
wp-content/uploads/2018/01
  Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
  Почивка в кампания бая Домиция, Неапол Пролет Есен 2018 Marina Club 4
wp-content/uploads/2018/02
  Почивка в кампания
wp-content/uploads/2018/03
  Техника N° 1 (1) Вибрации
wp-content/uploads/2018/04
  Закон за устройство на територията /зут
wp-content/uploads/2018/05
  Конкурс за срок от 1 /една/ година за стопанската 2018/2019 година
  NB! Участник, чиято оферта не отговаря на минималните изисквания, заложени в настоящата Техническа спецификация, няма да бъде допуснат до оценяване и класиране и ще бъде отстранен от участие
wp-content/uploads/2018/06
  Н а р е ж д а м: Във връзка с организирането на Видински панаир – 2018 г
wp-content/uploads/2018/08
  Заповед № рд-02-11-857/14. 08. 2018 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от змсма, чл. 7, ал. 2 от Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред в община Видин и чл. 16а, ал
  З а п о в е д №. Рд-02-11-893/26. 08. 2018г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1и т. 4 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България за обявяване на 27
wp-content/uploads/2018/04
  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство
wp-content/uploads/2018/01
  Адвокатска колегия р у с е до изх. №25 /29. 01. 2018г. Гр. Русе
wp-content/uploads/2018/06
  Решение на еврейския въпрос в Европа
home/wp-content/uploads/2018/07
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/02
  Република българия министерство на образованието и науката
wp-content/uploads/2018/07
  Решения на управителния съвет на българска федерация гребане от 01. 02. 2018 г
wp-content/uploads/2018/04
  Оферта за вечеря
wp-content/uploads/2018/05
  Конкурс за длъжности към Дирекция на Природен парк „Витоша", гр. София 3 щатни бройки: Главен експерт „План за управление"
wp-content/uploads/2018/03
  Частна детска градина “цветен ден”
wp-content/uploads/2018/05
  Скаут училище „светлина“ 2018 (за дг и пк5г)
wp-content/uploads/2018/04
  Лекция Организационно развитие на брп (к) и влиянието й върху политическата система в страната 1944 1948 г
wp/wp-content/uploads/2018/01
  Военна академия
wp-content/uploads/2018/08
  Адвокатска колегия р у с е до изх. №106/23. 08. 2018г. Гр. Русе
wp-content/uploads/2018/03
  Адвокатска колегия р у с е до изх. №44/20. 03. 2018г. Гр. Русе
wp-content/uploads/2018/05
  Регистър на сдруженията на собствениците регистрирани в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен
wp-content/uploads/2018/06
  1 Води 15 Почви 17
wp/wp-content/uploads/2018/06
  Военна академия „георги стойков раковски” рецензия от доцент доктор Иван Петров Панчев, доцент в катедра „Национална и международна сигурност”
g/wp-content/uploads/2018/01
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
wp-content/uploads/2018/08
  Изх.№ / г. До общински съвет черноочене п р е д л о ж е н и е
wp-content/uploads/2018/01
  Тунис от а до я 2018 г. Директни чартърни полети до Енфида 23. 05 – 04. 07 и 29. 08 – 07. 11 – всяка сряда
  Конкурс за вокална и инструментална музика програма 04 07 май 2018 Велико Търново
wp-content/uploads/2018/02
  На 9-ти февруари 2018 г. /петък/ от 10: 30 ч и от 11: 00 ч в град Ивайловград /Заседателна зала на Община Ивайловград/ ще се проведат информационни кампании, под формата на работни срещи, по проект № bg16rfop001-2
wp-content/uploads/2018/04
  ДО: Живущите в жилищни сгради с адрес
wp-content/uploads/2018/01
  Мануела Самек Лодовичи, irs настоящият доклад
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
wp-content/uploads/2018/07
  Научна автобиография за участие в конкурси за научни степени и академични длъжности Лични данни Име
wp-content/uploads/2018/02
  График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация за втори учебен срок, 2017/2018 учебна година
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
wp-content/uploads/2018/06
  Списък на проектите финансирани от цоидуем по конкурсна процедура 33. 13-2014 г. Приоритет Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
wp-content/uploads/2018/05
  Учител в дг „детска радост ”
wp-content/uploads/2018/04
  Общински план за развитие на община ковачевци 2014-2020 2013г
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад съдържание 1 Въведение 1 2 Методика на оценката 2
wp-content/uploads/2018/04
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Анализ разходи –ползи
  Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията анализ на текущото състояние и проблеми в селския район
wp-content/uploads/2018/01
  Почивка в кампания бая Домиция, Неапол Пролет Есен 2018 Marina Club 4
wp/wp-content/uploads/2018/06
  Факултет “национална сигурност и отбрана” Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”
wp-content/uploads/2018/09
  Община варна район „владислав варненчик“
g/wp-content/uploads/2018/01
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
wp-content/uploads/2018/01
  Тунис от а до я 2018 г. Директни чартърни полети до Енфида 23. 05 – 04. 07 и 29. 08 – 07. 11 – всяка сряда
wp-content/uploads/2018/08
  За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
wp-content/uploads/2018/06
  Ромски образователен фонд Министерство на образованието и науката
wp-content/uploads/2018/04
  Лекция утвърждаване и развитие на комунистическата диктатура
wp-content/uploads/2018/03
  На основание чл. 44, ал. 1, т 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с заповед №. Рд-02-11-1762/08. 11. 2016 г. На Кмета на община Видин и чл. 65а, ал
wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/05
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/05
  Към обява за събиране на оферти по реда на глава 26та от зоп
home/wp-content/uploads/2018/06
  Община бяла, област русе п р о г р а м а за летните петъчни вечери край градски басейн
wp-content/uploads/2018/05
  Семинари 2006 2007 Бургас " Практически аспекти на нпк " 22 септември 2006 г в гр. Бургас за ак бургас лектори Даниела Доковска и Ина Лулчева "
rziwp/wp-content/uploads/2018/02
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция гр. Ямбол
wp-content/uploads/2018/04
  Списък на учениците от су „СВ. Св. Кирил и методий“ – гр. Велинград
  Списък здравен статус на учениците от су „Св св. Кирил и Методии”
wp-content/uploads/2018/03
  Община Перник 2300, област Перник
wp-content/uploads/2018/04
  Доклад за политическата
wp-content/uploads/2018/07
  Кгр17-гр94-11/4/02. 08. 2018 до госпожа йорданка фандъкова
wp-content/uploads/2018/02
  Oбучение по български език за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас Представяне на еразъм+ проект
  С Решение №167/21. 04. 2016 год на Обс-костинброд, изм и доп с Решение №185/27. 05. 2016 г на
wp-content/uploads/2018/01
  Тунис от а до я 2018 г. Директни чартърни полети до Енфида 23. 05 – 04. 07 и 29. 08 – 07. 11 – всяка сряда
  Почивки в Тунис 2018 г. Директни чартърни полети до Енфида
wp-content/uploads/2018/02
  Български като втори език за деца
wp-content/uploads/2018/01
  Коста де ла луз и португалия директни полети от София
  С. Ракиловци Имот №
wp-content/uploads/2018/09
  Понеделник, 24 септември 2018 г
  Понеделник, 24 септември 2018 г
wp-content/uploads/2018/07/„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги
  Документация за участие в процедура публично състезание по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на
wp-content/uploads/2018/02
  Ирена Дойчева музика Асен Аврамов III курс „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Иван Добчев
  Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7 – 11 – годишни ученици
wp-content/uploads/2018/03
  Общински пазари – горна оряховица” еоод
wp-content/uploads/2018/06
  Оп „столично предприятие за третиране на отпадъци“
wp-content/uploads/2018/08
  Chuprene com До общински съвет
wp-content/uploads/2018/07
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Г р а ф и к за провеждане на информационни събития
wp-content/uploads/2018/01
  Стратегия за развитие и модернизация на Сдружение на младите психолози в България
  Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
wp-content/uploads/2018/04
  Лекция Големият провал Раждането и смъртта на комунизма през 20 век
home/wp-content/uploads/2018/01
  Г о д и ш н а п р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община бяла през 2018 година въведение годишната програма
wp-content/uploads/2018/06
  Ролята на официалното представителство на евреите в България пред централаната власт, често е пренебрегвана, дори игнорирана
  Юни 2018 г., спортен комплекс ”Стоянстрой” Пловдив отборно първенство юноши до 21Г
wp-content/uploads/2018/05
  Техническо задание за електро-хидравлична маса за ортопедия
wp-content/uploads/2018/03
  Заседание за 2018 година, което ще се проведе на 26. 03. 2018 г. /понеделник/ от 16. 30 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект за
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
wp-content/uploads/2018/02
  Образец №4 д е к л а р а ц и я за приемане на условията в проекта на договор
  Програма за държавен изпит по английски език за специалност „ Лингвистика" -окс „Бакалавър"
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/07
  Отчетът е изготвен в съответствие с изискването на чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондацията. І. Личен състав
home/wp-content/uploads/2018/05
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/03
  Мария Руменова Петкова Недопуска до конкурс
wp-content/uploads/2018/07
  Синдром на Даун и толерантност в обществото Клас
wp-content/uploads/2018/02
  Почивка в Мароко 2018 Директни чартърни полети /всяка Сряда/ Anezi Tower Hotel 4
wp-content/uploads/2018/03
  Обемна плътност ρ
directory wp-content uploads  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница