Защо приех да се кандидатирам за председател на Градския съвет на бсп-софия?Дата08.06.2018
Размер66.91 Kb.
#72434
Една представа за партията ни и за София
от Борис Цветков
Защо приех да се кандидатирам за председател на Градския съвет на БСП-София?
Защото София е град, чиито жители не се чувстват като у дома си.

Защото градът продължава да се връща към времена, в които е „толкоз щедър към едни…“, а обикновеният човек всекидневно се сблъсква с различни несгоди, следствие от лошото управление.

Защото не ми се иска София да е може би единствената европейска столица, в която социалисти не са печелили местни избори от 80 години.

И защото не мога да се примиря, че многохилядни квартали, в които живеят предимно хора на наемния труд – леви по своето битие, продължават да гласуват за десницата. Това трябва да се промени!


Какво всъщност искам да променя?
Много неща, да не кажа почти всичко. И тъй като за този разговор няма да ни стигне и седмица, изброявам най-важните.

Градската партийна организация е задължена да представи пред обществото ясно формулирана политика по всички сектори от функционирането на София като град и столица на Българи. Тя трябва да утвърди облика на БСП като лява, градивна и променяща живота на хората сила. Заради това е задължително да откроим възгледите ни по следните политически въпроси:


- Засилване на приходната част от бюджета на общината и мерки срещу неефективното му разходване.
- Градоустройствения план на София, процедурите по внасяне на промени в него и контрола при реализацията му;
- Преглед на „дупките“ в нормативната база, които позволяват източването на бюджета, вследствие на което се увеличават и онези дупки по улиците, сраснали се с облика на града;
- Градивно отношение към общинската собственост, стратегия за нейното ефективно управление и увеличаване с цел да носи приходи за общината и ползи за софиянци;
- Защита на жизненото пространство на хората и справедлив баланс между интересите на жителите на града и инвеститорите;
- Обективен и критичен анализ на резултатите от дадените на концесия и под наем дейности и обекти; Действителен контрол върху дейността на концесионерите. Преди това следва да си отговорим на въпроса: Възможно ли е общински служител да въздейства върху концесионера, след като контрольорът получава 500 лева заплата, колкото струва само единият фар от автомобила на въпросния бизнесмен?
- Стоп на самоцелната приватизация, особено на публични услуги!
- Възраждане на общинската жилищна политика, предимно за социално слаби и млади семейства. Защо е възможно Виена да има няколко десетки хиляди общински жилища, а в София никой да не знае колко точно са те?
- Гарантирано здравеопазване чрез подкрепа на общинските болници и ДКЦ;
- Детски градини на достъпна цена за всички деца.
Голямата промяна обаче е невъзможна, ако запазим сегашната структура на общинското управление. Столичният общински съвет трябва да се отърве от присъщото си дребнотемие, което обслужва главно партизанските интереси и дребните бакалски сметки на определени „инвеститори“. СОС трябва да обсъжда и да предлага решения за стратегическите проблеми на града – приходи, разходи, чистота, водоснабдяване, транспорт, образование, здравеопазване, екология…Всичко останало е работа на районните администрации.

Необходима ни е децентрализация. Избираеми районни кметове, избираеми районни съвети, но – разполагащи със собствен бюджет! С риск да ме упрекнат в партиен егоизъм, и БСП има огромна полза от това. Защото все още разполага с голям човешки и професионален потенциал, който трябва да се впрегне в търсенето на решения, в управлението и в неговия контрол по места. Това ще вдъхне живот на нашите структури, ще ги обърне с лице към проблемите на софиянци и ще ги превърне в средище за правене на политика.Организационната и политическа дейност на Районните съвети на БСП трябва да бъде издигната на такова равнище, че да осигурява израстване на достатъчно политици и експерти за всички местни политически, административни и професионални длъжности от обществено значение.
Откъде трябва да започнем?
От себе си! Няма как да направим промяната в София, ако не започнем да променяме начина, по който функционира нашата партия. Колко още избори ще ни трябват, за да открием топлата вода? Очевидно е, че въпреки положените усилия, в този си вид софийската организация на БСП не е привлекателна за мнозинството леви избиратели. Убеден съм, че след като започнем промяната, първите резултати няма да закъснеят. Ето какво имам предвид:
-Градският партиен съвет трябва да бъде средище за координиране и изработване на общата политика на града, а не йерархично административно звено, изземващо част от функциите на Районните съвети. За целта е жизнено важно да се подсили качествения и професионален състав на Градския съвет на БСП;
-Успоредно с изработване на политиката, необходимо е Градският съвет да подготвя кадри с авторитет и влияние, които да я популяризират и реализират. Говорители по политиките на ГС трябва да бъдат социалисти, признати в своите професионални и обществени среди, а те на свой ред трябва да са избрани в ръководството;
-Разобличаването на управлението на ГЕРБ като антисоциално, лобистко в полза на едрия бизнес и авторитарно чрез засилване на публичните и медийните изяви по проблемите на София, но не само кампанийно в навечерието на отчетно-изборни конференции;
-Една от визитките на БСП-София трябва да бъде нейният сайт;
-Периодична обмяна на опит, сверяване на “часовниците“ и обсъждане на идеи с представители на левицата в местната власт в други европейски столици и градове, както и тяхното популяризиране. Гостуването на бившата кметица на Страсбург – Катрин Тротман по покана на др. Илияна Йотова, показа колко голяма е жаждата в това отношение;
-Ефективната работа и нуждата от засилване влиянието на партията по цялата територия на града, налага да се разработят единни изисквания към Районните съвети по отношение на кадровия им облик, обществено-политическите им изяви и резултатите от тях;
- Представителите на БСП в държавната и общинската власт (включително експертите и представители ни в органи, фирми и комисии в Столичния общински съвет) работят в съответствие с приети и утвърдени от Градската партийна организация политически насоки. Ако се наложи да вземат решение по въпрос, за който няма предварително изготвена обща политическа рамка, са длъжни да информират за това Градския съвет, веднага след възникването му;
-Ясни критерии, обективност и задължителна мотивация при всички кадрови решения;
-Активните социалисти трябва да се познават, вместо всичко да се върти около няколко обичайни познати. В рамките на многомандатните избирателни райони е наложително да се установи форма и практика на регулярни срещи на представители на Районните съвети за координиране на партийната и градска политика, опознаване на активистите, споделяне на позитивен опит и диалог с народните представители;
-Регулярни допитвания до членовете, включително прилагане на уставно регламентираните вътрешни избори за общински съветници, кметове, народни представители, партийни ръководители. Партията трябва да е интересна за своите членове, особено за младите и активните хора. Те ще работят с още по-голяма енергия за БСП когато са убедени, че мнението им не отива в кошчето за боклук на висшестоящия партиен ръководител, а се взема предвид;
-Въвеждане на ред и дисциплина за обмен на текущата информация в градската организация, включително и по електронен път;
-Обстоен преглед на взаимодействието ни с гражданските, екологични и неправителствени организации в търсене на отговор на въпроса: Защо стотици млади софиянци с леви убеждения предпочитат да се занимават с обществено-политическа работа през тези организации, а не чрез БСП? Коренна промяна на работата ни и сътрудничеството с тях;
-Възстановяване на диалога на градско и районно ниво със социалисти, особено с обществено авторитетни личности, които са напуснали партията в последните години. Анализ на причините за това. Превръщане на БСП-София в привлекателна организация, в която те биха могли да се завърнат;
-Силен политически и обществен отпор срещу проявите на етническа нетърпимост в столицата. Антифашизмът не е само гордост от миналото на БСП, но и борба в настоящето в името на бъдещето!
-Засилване на идейно-политическата работа, особено с новоприети социалисти. Недопустимо е партийни членове да не познават историята и идеологията на БСП, в това число и дейността на нашите първи общински съветници в София Димитър Благоев-Дядото и Георги Кирков-Майстора. Периодични дискусии и обучения по тези въпроси с модерни методи, интересни и авторитетни лектори;
-Задължително възстановяване и подсилване на организациите на БСП във всички селища и квартали в състава на Столична община;
-Осигуряването на средствата - парични, кадрови и организационни, за постепенното реализиране на тези изисквания е обща задача на цялата градска партийна организация. За да предлагаме солидарност на всички, трябва тя да е практика между нас.

Кой може да направи всичко това?
Кой друг, ако не ние? Кога, ако не сега? Бих добавил - веднага!

Ако изложената до тук представа за партията ни и за София съвпада с вашите възгледи, вероятно сте наясно, че тя е невъзможна за реализация от един човек, от няколко районни организации, та дори и от цял Градски съвет.

Тя е по силите само на мощен екип от хиляди съмишленици – поне колкото са членовете и симпатизанти на БСП-София!

Подавам ръка на всеки, който приема поне част от тези идеи и има желание за работа. Ще работя с всички, за които да бъдеш социалист означава съдба и призвание!

Готов съм за мнения, допълнения, възражения очи в очи

или на тел. 0888 429604 и e-mail ubs_bulgaria@yahoo.com


С уважение:Борис Цветков, социалист от район „Искър“,

председател на Районния съвет на БСП и общински съветник в СОС
Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница