Агроекологични плащания


§ 42. Наредбата влиза в сила от 1 март 2011 г. и се прилага за заявления, подадени след тази датастраница4/9
Дата07.05.2017
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§ 42. Наредбата влиза в сила от 1 март 2011 г. и се прилага за заявления, подадени след тази дата.

Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 4(Ново Приложение № 1 – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.)

Списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски

EKATTE

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБХВАТ

02405

с. Балик

цяло землище

02871

с. Батово

цяло землище

04927

с. Божаново

цяло землище

05181

с. Бойник

цяло землище

10032

с. Ваклино

цяло землище

11346

с. Вишеград

цяло землище

12406

с. Въглен

цяло землище

14653

с. Генерал Кантарджиево

цяло землище

15268

с. Гняздово

цяло землище

17275

с. Горун

цяло землище

21141

с. Димчево

цяло землище

21988

с. Долище

цяло землище

23933

с. Дряновец

цяло землище

27108

с. Езерец

цяло землище

27656

с. Ефрейтор Бакалово

цяло землище

29427

с. Ветрен

цяло землище

30394

с. Захари Стояново

цяло землище

30466

с. Звезделина

цяло землище

31348

с. Зорница

цяло землище

35211

с. Казашко

цяло землище

37099

с. Кичево

цяло землище

37246

с. Климентово

цяло землище

39730

с. Крива бара

цяло землище

40590

с. Куманово

цяло землище

43856

с. Лисиците

цяло землище

53549

с. Оногур

цяло землище

53691

с. Орешак

цяло землище

54403

с. Островица

цяло землище

57861

с. Поручик Чунчево

цяло землище

58339

с. Прилеп

цяло землище

58935

с. Пчелник

цяло землище

61042

с. Равадиново

цяло землище

62788

с. Рогачево

цяло землище

65512

с. Сватбаре

цяло землище

65975

с. Седловина

цяло землище

67550

с. Смин

цяло землище

68103

с. Полковник Иваново

цяло землище

68610

с. Стаевци

цяло землище

70104

с. Студен кладенец

цяло землище

72151

с. Твърдица

цяло землище

72179

с. Твърдица

цяло землище

77044

с. Хаджи Димитър

цяло землище

78639

с. Църква

цяло землище

80916

с. Черни връх

цяло землище

83315

с. Широко поле

цяло землище

87518

с. Яребична

цяло землище

99014

гр. Бургас - кв. Долно Езерово

цяло землище

99016

гр. Бургас - кв. Лозово

цяло землище

99018

гр. Бургас - кв. Сарафово

част от землище

99017

гр. Бургас - кв. Меден Рудник

част от землище

99015

гр. Бургас - кв. Крайморие

част от землище

99013

гр. Бургас - кв. Горно Езерово

част от землище

83404

с. Шкорпиловци

част от землище

83017

гр. Шабла

част от землище

81548

с. Чомаково

част от землище

81462

с. Чифлик

част от землище

81181

с. Черноморци

част от землище

81178

с. Черноморец

част от землище

80933

с. Черни връх

част от землище

80769

с. Черна

част от землище

78416

с. Церковски

част от землище

78392

с. Церетелево

част от землище

78238

с. Цар Самуил

част от землище

78152

с. Царевец

част от землище

77548

с. Хърлец

част от землище

77390

с. Храброво

част от землище

77284

с. Хитово

част от землище

77102

с. Хайредин

част от землище

76064

с. Фелдфебел Денково

част от землище

73818

с. Тянево

част от землище

73780

с. Тюленово

част от землище

73496

гр. Тутракан

част от землище

73393

с. Тръстиково

част от землище

73388

с. Тръстиково

част от землище

72709

с. Тополи

част от землище

72693

с. Топола

част от землище

72206

с. Телиш

част от землище

72196

с. Телериг

част от землище

72165

гр. Твърдица

част от землище

72117

с. Татари

част от землище

70473

с. Съдиево

част от землище

70220

с. Царевци

част от землище

69763

с. Страшимирово

част от землище

69660

гр. Стралджа

част от землище

69643

с. Стражица

част от землище

69300

с. Стожер

част от землище

69198

с. Стефан Караджа

част от землище

69078

с. Старо село

част от землище

69016

с. Старосел

част от землище

68998

с. Старо Оряхово

част от землище

68967

с. Старо Железаре

част от землище

68936

с. Стари чал

част от землище

68299

с. Сребърна

част от землище

68196

с. Спасово

част от землище

68148

с. Софрониево

част от землище

67951

с. Соколово

част от землище

67917

с. Соколник

част от землище

67800

гр. Созопол

част от землище

67489

с. Слънчево

част от землище

66946

с. Славеево

част от землище

66740

с. Скалище

част от землище

66737

с. Скалица

част от землище

66603

с. Сипей

част от землище

66281

с. Септемврийци

част от землище

66113

с. Селце

част от землище

65913

с. Северци

част от землище

65797

с. Свобода

част от землище

65766

гр. Свищов

част от землище

65629

с. Светослав

част от землище

65543

с. Свети Никола

част от землище

65125

с. Садово

част от землище

65070

с. Садовец

част от землище

63668

с. Ряхово

част от землище

63272

с. Ружица

част от землище

63183

с. Рудник

част от землище

63029

с. Росен

част от землище

62092

с. Раковски

част от землище

61950

с. Ракита

част от землище

61741

с. Разделна

част от землище

61707

с. Разград

част от землище

61580

с. Радомирци

част от землище

61340

с. Радецки

част от землище

61159

с. Равнец

част от землище

61145

с. Равнец

част от землище

61128

с. Равна гора

част от землище

61114

с. Равна гора

част от землище

61025

с. Рабово

част от землище

59210

с. Пясъчево

част от землище

58921

с. Пчелник

част от землище

58815

с. Пчелари

част от землище

58596

с. Пролез

част от землище

58400

с. Присад

част от землище

57950

с. Поточница

част от землище

57892

с. Постник

част от землище

57491

гр. Поморие

част от землище

57337

с. Полски извор

част от землище

57323

с. Полски Градец

част от землище

57306

с. Полковник Чолаково

част от землище

57090

с. Пожарево

част от землище

57087

с. Подслон

част от землище

56928

с. Повет

част от землище

56736

с. Пленимир

част от землище

56493

с. Писарово

част от землище

56321

с. Пещерско

част от землище

55885

с. Перперек

част от землище

55840

с. Пепелище

част от землище

55422

с. Панчево

част от землище

55378

с. Паничери

част от землище

55110

с. Падина

част от землище

54145

с. Осеново

част от землище

53847

с. Оризари

част от землище

53672

с. Ореш

част от землище

53450

с. Одърци

част от землище

53357

с. Огняново

част от землище

53312

с. Огнен

част от землище

53299

с. Овчи кладенец

част от землище

53134

с. Обручище

част от землище

53120

с. Оброчище

част от землище

52279

с. Константиново

част от землище

52115

с. Ново Оряхово

част от землище

51963

с. Нова Шипка

част от землище

51956

с. Нова Черна

част от землище

51888

с. Нова махала

част от землище

51826

с. Новаково

част от землище

51648

гр. Николаево

част от землище

51408

с. Нейково

част от землище

51097

с. Нановица

част от землище

51010

с. Навъсен

част от землище

49521

с. Мъдрец

част от землище

48982

с. Царичино

част от землище

48917

с. Момина сълза

част от землище

48828

с. Могилище

част от землище

48492

с. Михайлово

част от землище

48409

с. Миролюбово

част от землище

48088

с. Миладиновци

част от землище

47977

с. Мечка

част от землище

47901

с. Методиево

част от землище

47500

с. Маца

част от землище

47202

с. Маринка

част от землище

47010

с. Манастирище

част от землище

46752

с. Мало Крушево

част от землище

46704

с. Малко Шарково

част от землище

46440

с. Малка поляна

част от землище

46139

с. Майсторово

част от землище

44882

с. Ляхово

част от землище

44817

с. Лясково

част от землище

44540

с. Любеново

част от землище

44519

с. Любен Каравелово

част от землище

44481

с. Любен

част от землище

44118

с. Лозенец

част от землище

43997

с. Ловчанци

част от землище

43623

с. Ливада

част от землище

43493

с. Летовник

част от землище

43431

с. Лясково

част от землище

40909

гр. Кърджали

част от землище

40381

с. Кръстина

част от землище

40213

с. Крушовица

част от землище

40066

с. Круша

част от землище

39983

с. Крумово

част от землище

39788

с. Кривина

част от землище

39579

с. Красново

част от землище

39493

с. Крапец

част от землище

39462

с. Краново

част от землище

39459

с. Кранево

част от землище

39242

с. Крагулево

част от землище

38683

с. Кортен

част от землище

38618

с. Коритен

част от землище

38354

с. Константиново

част от землище

38282

с. Конево

част от землище

38203

с. Конаре

част от землище

38025

с. Коларци

част от землище

37928

с. Кокиче

част от землище

37798

гр. Козлодуй

част от землище

37507

с. Ковачево

част от землище

37068

с. Китка

част от землище

36419

с. Карапелит

част от землище

36138

с. Капитан Димитрово

част от землище

35938

с. Каменци

част от землище

35883

гр. Камено

част от землище

35746

с. Камен бряг

част от землище

35701

с. Каменар

част от землище

35540

с. Калоянци

част от землище

35064

гр. Каварна

част от землище

35033

гр. Каблешково

част от землище

32809

с. Искра

част от землище

32768

с. Иречек

част от землище

32490

с. Изворско

част от землище

32425

с. Изворище

част от землище

32367

с. Извор

част от землище

32295

с. Игнатово

част от землище

32278

с. Игнатиево

част от землище

31053

с. Златия

част от землище

30884

с. Зимница

част от землище

30822

с. Зидарово

част от землище

30497

с. Звездица

част от землище

29489

с. Житница

част от землище

29407

с. Жинзифово

част от землище

27125

с. Езерово

част от землище

27070

с. Едрево

част от землище

24712

с. Дюлево

част от землище

24400

с. Дъбравино

част от землище

24339

с. Дъбовик

част от землище

24102

с. Дуранкулак

част от землище

24044

с. Дунавец

част от землище

23889

с. Дрянковец

част от землище

23604

с. Драчево

част от землище

22767

с. Паничерево

част от землище

22530

с. Долни Цибър

част от землище

22157

с. Долна кула

част от землище

21991

с. Долище

част от землище

21912

гр. Долни чифлик

част от землище

21720

с. Добруджанка

част от землище

21587

с. Доброглед

част от землище

21083

с. Победа

част от землище

20537

с. Деков

част от землище

20482

гр. Девня

част от землище

20448

с. Деветинци

част от землище

20383

с. Девенци

част от землище

20359

с. Дебрене

част от землище

20273

с. Дебелт

част от землище

18505

с. Гложене

част от землище

18410

с. Гъсково

част от землище

18280

гр. Гълъбово

част от землище

18160

с. Гурково

част от землище

18157

гр. Гурково

част от землище

18126

с. Гургулица

част от землище

17988

с. Груево

част от землище

17974

гр. Средец

част от землище

17912

с. Гроздьово

част от землище

17782

с. Граничар

част от землище

17097

с. Горска поляна

част от землище

16674

с. Горно Абланово

част от землище

16639

с. Горни Цибър

част от землище

16537

с. Горни Дъбник

част от землище

16184

с. Септемврийци

част от землище

16095

с. Горичане

част от землище

16050

с. Горен чифлик

част от землище

15829

с. Голямо Враново

част от землище

15610

с. Голобрадово

част от землище

15566

с. Голеш

част от землище

15216

с. Глухар

част от землище

14862

с. Гешаново

част от землище

14684

с. Генерал Колево

част от землище

14249

с. Габър

част от землище

14043

с. Габер

част от землище

12543

гр. Вълчедръм

част от землище

11781

с. Воднянци

част от землище

11658

с. Воден

част от землище

11329

с. Вичово

част от землище

11243

с. Висока поляна

част от землище

11096

с. Винарско

част от землище

11003

с. Видно

част от землище

10834

с. Ветрен

част от землище

10731

с. Веселие

част от землище

10625

с. Венец

част от землище

10611

с. Венелин

част от землище

10135

гр. Варна

част от землище

07781

с. Бял кладенец

част от землище

07778

с. Бял кладенец

част от землище

07658

с. Бяла поляна

част от землище

07507

с. Бързица

част от землище

07332

гр. Българово

част от землище

07257

с. Българево

част от землище

07209

с. Бъзовец

част от землище

07116

с. Бутан

част от землище

07079

гр. Бургас

част от землище

06776

с. Брястовец

част от землище

06673

с. Бръшлен

част от землище

06464

с. Брестница

част от землище

06152

с. Братово

част от землище

05852

с. Ботево

част от землище

05284

гр. Болярово

част от землище

05009

с. Божурец

част от землище

04515

с. Бобовец

част от землище

04426

с. Близнаци

част от землище

04090

с. Било

част от землище

04008

с. Биволяне

част от землище

03719

гр. Белослав

част от землище

03589

с. Беловица

част от землище

03366

гр. Белене

част от землище

03318

с. Белгун

част от землище

03157

с. Бежаново

част от землище

02854

с. Батин

част от землище

02734

с. Баня

част от землище

02573

с. Банево

част от землище

02508

гр. Балчик

част от землище

02292

с. Балабаново

част от землище

02083

с. Бабово

част от землище

00895

с. Айдемир

част от землище

00833

с. Ахелой

част от землище

00816

с. Атолово

част от землище

00432

с. Ангеларий

част от землище

00429

с. Алцек

част от землище

00360

с. Александър Стамболийски

част от землище

00268

с. Александрия

част от землище

00182

с. Аксаково

част от землище

00151

гр. Айтос

част от землище

00084

с. Аврен

част от землищеПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница