Част осма служители от администрацията на министерския съветстраница9/12
Дата28.04.2017
Размер1.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


428

Мария Димитрова Димитрова

15.06.2010 г.

Съветник, дирекция ИСУСЕС

15.06.2010 г.
15.06.2010 г.429

Ирена Спасова Спасова

01.07.2010 г.

Младши експерт, дирекция ИСП

01.07.2010 г..
01.07.2010 г.430

Божидар Александров Симеонов

02.08.2010 г.

Държавен инспектор, дирекция „Главен инспекторат”

02.08.2010 г.
02.08.2010 г.

07.12.2011 г.
431

Иван Николов Еремиев

02.08.2010 г.

Държавен инспектор, дирекция „Главен инспекторат”

02.08.2010 г.
02.08.2010 г.432

Найден Георгиев Дилков

02.08.2010 г.

Държавен инспектор, дирекция „Главен инспекторат”

02.08.2010 г.
02.08.2010 г.433

Павел Христов Кръстев

02.08.2010 г.

Старши специалист, дирекция УСАСД

02.08.2010 г.
02.08.2010 г.434

Калоян Огнемиров Митев

06.08.2010 г.

Старши експерт, Дирекция ОПТП

06.08.2010 г.
06.08.2010 г.435

Биляна Илиева Василева-Хаджиникифорова

01.09.2010 г.

Експерт, Звено за вътрешен одит

01.09.2010 г.

18.06.2013 г.

01.09.2010 г., 18.06.2013 г.436

Ваня Любенова Георгиева

09.09.2010 г.

Главен експерт, дирекция ОПТП

09.09.2010 г.
09.09.2010 г.

03.01.2012 г., нова от 03.02.2012 г.
437

Мирела Иванова Атанасова

01.10.2010 г.

Съветник, Дирекция „Правна”

01.10.2010 г.
01.10.2010 г.438

Валерия Димитрова Апостолова

11.10.2010 г.

Държавен експерт, отдел Бюджет, дирекция „Бюджет и финанси”

11.10.2010 г.
11.10.2010 г.439

Вергиния Василева Атанасова

03.01.2011 г.

Старши специалист, дирекция „Правителствена канцелария”

03.01.2011 г.
03.01.2011 г.440

Валентина Борисова Стоянова

03.01.2011 г.

Главен експерт, дирекция „КВЕС”

03.01.2011 г.
03.01.2011 г.441

Емил Жак Фархи

20.01.2011 г.

Младши експерт, дирекция ОПТП

20.01.2011 г.
20.01.2011 г.442

Любен Николов Стоянов

24.01.2011 г.

Управител, почивна база на МС „Св.Константин и Елена”- Варна

24.01.2011 г.
24.01.2011 г.443

Десислава Илиева Терзиева-Иванова

01.02.2011 г.

Държавен експерт, дирекция ИСП

01.02.2011 г.
01.02.2011 г.444

Севелина Атанасова Игнатова

01.02.2011 г.

Държавен експерт, дирекция ПСЕС

01.02.2011 г.
01.02.2011 г.445

Соня Николова Микова

10.02.2011 г.

Държавен експерт, дирекция МСЕС

10.02.2011 г.
10.02.2011 г.446

Виолета Петрова Кръстева

15.02.2011 г.

Старши специалист, дирекция „Правителствена канцелария”

15.02.2011 г.
15.02.2011 г.447

Радка Асенова Цонева

15.02.2011 г.

Старши специалист, дирекция „Правителствена канцелария”

15.02.2011 г.
15.02.2011 г.448

Меглена Петрова Роева

21.02.2011 г.

Управител, стопанство „Евксиноград”

21.02.2011 г.
21.02.2011 г.449

Пенка Кирилова Димова-Кайнакчиева

01.03.2011 г.

Държавен вътрешен одитор, Звено за вътрешен одит

01.03.2011 г.
01.03.2011 г.

25.03.2011 г.- изпратена по факс,

25.03.2011 г., вх.в делов. на 28.03.2011 г.


450

Даниела Стефанова Николова

01.03.2011 г.

Младши сътрудник, дирекция ОПТП

01.03.2011 г.
01.03.2011 г.451

Минка Цонева Качарова

08.03.2011 г.

Главен специалист, отдел „Човешки ресурси”

08.03.2011 г.
08.03.2011 г.452

Мария Бойкова Зафирова

07.03.2011 г.

Старши сътрудник, дирекция ПСЕС

07.03.2011 г.
14.03.2011 г.453

Надя Емануилова Зарева

07.03.2011 г.

Младши сътрудник, дирекция ОПТП

07.03.2011 г.
07.03.2011 г.454

Миглена Димитрова Ангелова

15.03.2011 г.

Главен сътрудник, дирекция ИСУСЕС

15.03.2011 г.
15.03.2011 г.455

Тома Едипов Томов

01.03.2011 г.

Младши експерт, дирекция ОПТП

01.03.2011 г., 18.03.2011 г.
01.03.2011 г., 18.03.2011 г.456

Атанас Петров Атанасов

28.02.2011 г.

Старши сътрудник, дирекция ОПТП

28.02.2011 г.
28.02.2011 г.457

Емилия Генчева Герджикова

25.02.2011 г.

Старши сътрудник, дирекция ОПТП

25.02.2011 г.
25.02.2011 г.458

Нели Георгиева Бедран

25.02.2011 г.

Младши сътрудник, дирекция ОПТП

25.02.2011 г.
25.02.2011 г.459

Ангел Радев Сираков

16.03.2011 г.

Главен сътрудник, дирекция ПСЕС

16.03.2011 г.
16.03.2011 г.460

Ирена Димова Първанова

28.03.2011 г.

Директор, дирекция ПСЕС

28.03.2011 г.
28.03.2011 г.461

Милена Йорданова Виденова

01.04.2011 г.

Главен сътрудник, дирекция ИСУСЕС

01.04.2011 г.
01.04.2011 г.462

Гаро Агоп Марукян

11.04.2011 г.

Младши сътрудник, дирекция МСЕС

11.04.2011 г.
11.04.2011 г.463

Вера Николова Маркова

11.04.2011 г., от 18.06.2012

Главен експерт, дирекция МСЕС, в дирекция ПСЕС

11.04.2011 г.
11.04.2011 г.464

Николета Петрова Ефремова

02.05.2011 г.

Старши сътрудник, дирекция ИСУСЕС

02.05.2011 г.
02.05.2011 г.

25.01.2013 г.
465

Анета Илчева Илчева

11.05.2011 г.

Младши експерт, дирекция КВЕС

11.05.2011 г.
11.05.2011 г.466

Леда Кирилова Шиякова-Петрова

16.05.2011 г.

Старши сътрудник, дирекция ИСУСЕС

16.05.2011 г.
16.05.2011 г.467

Даниел Христов Динев

16.05.2011 г.

Държавен експерт, дирекция УСАСД

16.05.2011 г.
16.05.2011 г.468

Никола Маринов Петков

21.05.2011 г.

Главен експерт, секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (СНССЕИВ)

21.05.2011 г.
25.05.2011 г.469

Петър Димитров Атанасов

21.05.2011 г.

Държавен експерт, секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (СНССЕИВ)

21.05.2011 г.
24.05.2011 г.470

Даниела Костадинова Николова

21.05.2011 г.

Държавен експерт, секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (СНССЕИВ)

21.05.2011 г.
25.05.2011 г.471

Адрияна Калинова Крумова

01.06.2011 г.

Младши експерт, дирекция УСАСД

01.06.2011 г.
01.06.2011 г.472

Иван Нейков Камбуров

01.06.2011г.,Младши сътрудник, дирекция ИСУСЕС


01.06.2011г.,


01.06.2011г.,

473

Цветелина Георгиева Петковапреназначен на 15.06.2012 г.

Главен сътрудник, дирекция ИСУСЕС

15.06.2012 г.
25.06.2012 г.01.06.2011 г.

Младши експерт, дирекция КВЕС

01.06.2011 г.
01.06.2011 г.474

Десислава Кирова Кюмюрджиева

01.06.2011 г.

Младши специалист, дирекция „Вероизповедания”

01.06.2011 г.
01.06.2011 г.475

Надежда Василева Гогова

20.06.2011 г.

Главен експерт, дирекция „Стратегическо развитие и координация” (СРК)

20.06.2011 г.
20.06.2011 г.476

Даниела Тодорова Божилова

20.06.2011 г.

Държавен експерт, дирекция „Стратегическо развитие и координация” (СРК)

20.06.2011 г.
20.06.2011 г.477

Илия Костадинов Цветков

21.06.2011 г.

Младши сътрудник, дирекция „ПСЕС”

21.06.2011 г.
21.06.2011 г.478

Илия Димитров Серафимов

01.07.2011 г.

Началник отдел, дирекция „Стратегическо развитие и координация” (СРК)

01.07.2011 г.
01.07.2011 г.479

Станислав Христофоров Ефтимов

01.07.2011 г.

Младши експерт, дирекция „ОПТП”

01.07.2011 г.
01.07.2011 г.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница