Д-р Екатерина Марковастраница2/3
Дата22.07.2016
Размер416.11 Kb.
1   2   3

Таблица ­­­3. Резултати от сравнението на показателите:


на употребяващите контрацептиви; стандартна грешка, средно нестохастично отклонение и вероятност за обхват при осем алтернативни метода, основани на 1000 симулации и презумпцията, че неотговорилите са като всички отговорили


МЕТОДИ

Употреба на контрац.

(%)


Станд. грешка

Средно нестохастично

отклонениеВероятност за обхват

(%)


Действителни параметри

63,18

0,15Консервативен подход (само отговорилите)

63,38

0,16

0,20

77,00

Претегляне12

63,18

0,16

-0,0005

97,30

Hot-Deck приписване

(всички респонденти)63,17

0,16

-0,004

95,80

Предиктивно приписване

(всички респоненти)63,19

0,16

0,014

97,10

Hot-deck приписване (само отговорилите в последната вълна)

62,52

0,16

-0,66

4,60

Предиктивно приписване (само отговорилите в последната вълна)

62,49

0,21

-0,69

9,30

Претегляне13

62,52

0,21

-0,66

11,20

Конкретизиран модел (1-4 вълна отговорили, 5-а вълна - неотговорили)

62,38

0,24

-0,80

3,30

В таблица 4 са показани: оценките на параметъра % - делът на употреба на контрацептиви, стандартните грешки на средното нестохастично отклонение и вероятността за обхват.

Консервативният подход не обхваща „действителната параметрична стойност”. Оценката от претеглянето на база на възрастта и оценката за употребата на контрацептиви (получена като се използват всички отговорили) са значително отклонени и имат много нисък обхват. Оценката за употребата на контрацептиви, получена от метода, който използва само отговорилите на последната вълна като основа за приписванията, е с най-малко отклонение.

Hot-deck импутацията с отговорилите от последната вълна дава по-малка нестохастична грешка, защото в последната вълна има най-малко отговорили, които да бъдат приписани и следователно обхватът е по-близо до горната граница на номиналното равнище. Най-големи стойности на вероятностите за обхват са получени при последния от сравняваните методи (таблица 4). При тази симулация втората оценка от претеглянето на база възраст и вълна е с най-малко отклонение. Конкретизираният модел има най-високата стандартна грешка и обхват, по-висок от номиналния.

Таблица 4: Резултати от сравнението на показателите:

на употребяващите контрацептиви; стандартна грешка, средно нестохастично отклонение и вероятност за обхват при осем алтернативни метода, основани на 1000 симулации и презумпцията, че неотговорилите са като отговорилите в последната вълна

МЕТОДИ

Употреба на контрац.

(%)


Станд. грешка

Средно нестохастично

отклонениеВероятност за обхват

(%)


Действителни параметри

62,48

0,15Консервативен подход (само отговорилите)

63,38

0,16

0,90

0,00

Претегляне14

63,18

0,16

0,70

0,30

Hot-Deck приписване

(всички респонденти)63,17

0,16

0,70

0,30

Предиктивно приписване

(всички респоненти)63,19

0,16

0,71

0,30

Hot-deck приписване (само отговорилите в последната вълна)

62,52

0,16

0,04

86,60

Предиктивно приписване (само отговорилите в последната вълна)

62,49

0,21

0,01

94,40

Претегляне15

62,52

0,21

0,04

95,60

Конкретизиран модел (1-4 вълна отговорили, 5-а вълна - неотговорили)

62,38

0,24

-0,10

98,50

В таблица 5 са показани оценените действителни параметри, стандартни грешки и обхвати, получени съгласно хипотезата, че съществува тренд (тенденция) на употребата на контрацептиви в зависимост от вълните на изследването. Неотговорилите се третират като отделна, като пета вълна.

Резултатите показват, че консервативният подход и методите, изпол-зващи всички отговорили за коригиране на неотговорилите, дават отклонени оценки и имат или много нисък, или обхват, равен на нула.

Методите, основани на последните отговорили (в последната вълна), са с по-малки отклонения и почти достигат горната граница на номиналния обхват. Това вероятно се дължи на факта, че неотговорилите не се различават значително от последните отговорили. Конкретизираният модел е с най-малко отклонение, но има обхват, който е по-висок от номиналния.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница