Доклад за дейността 2 Междинен доклад за финансовото състояниестраница10/11
Дата19.07.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Други разходи

 

2011

2010

 

000 лв.

000 лв.

Други

-

-
-

-  1. Финансови разходи

Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани както следва:
 

2011

2010

 

000 лв.

000 лв.

Банкови такси

-

-
-

-  1. Загуба на акция

Основният доход/(загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на среднопретегления брой акции в обръщение за периода.


Съгласно МСС 33 основният доход/(загуба) на акция е изчислен като съотношение между нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции и среднопретегления брой акции в обръщение:


2011

2010


(Загуба) , подлежаща на разпределение (в лв.)

(4749)

(9885)


Средно претеглен брой акции

650 000

650 000


(Загуба) на акция (в лв. за акция)

(0.01)

(0.02)

  1. Сделки със свързани лица

Свързаните лица включват собствениците на Дружеството и ключов управленски персонал.18.2. Сделки с ключов управленски персонал
2011

2010
000 лв.

000 лв.


Покупки на стоки и услуги- покупки на услуги от Изпълнителния директор

-

0


Краткосрочни възнаграждения:- заплати

2

3

- социални осигуровки

1

1

Общо краткосрочни възнаграждения

3

4


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница