Дп “ръководство на въздушното движение” техническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предмет


III._ДАННИ ЗА РАДИОРЕЛЕЙНИТЕ ВЪЗЛИстраница2/4
Дата27.09.2016
Размер494.85 Kb.
1   2   3   4

III._ДАННИ ЗА РАДИОРЕЛЕЙНИТЕ ВЪЗЛИ3.1._РРВ „РЦ за ОВД – София“
3.1.1._Географски координати: 42°41'4.54" N, 023°24'33.96" E, н.м.в. 536 м.

3.1.2._Транспортна достъпност: лесна, в рамките на населеното място – сградата на ДП РВД на летище София.

3.1.4._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: възможни 24/7.

3.1.3._Технически персонал на ДП РВД: наличен 24/7.

3.1.5._Място за монтиране на антените: покрив на сграда с инсталирани върху него тръбни ЖР мачти. Височина на мястото на монтажа – 28 м над кота терен.

3.1.6._Място за монтиране на IDU: климатизирана апаратна зала на първия етаж на сградата.


3.2._РРВ „Черни връх”
3.2.1._Географски координати: 42°33'54.84" N, 023°17'24.19" E, н.м.в 2265м.

3.2.2._Транспортна достъпност: с висока трудност, при високопланински условия и по черен път, налагащ използването на автомобил с висока проходимост през лятото и снежен трактор или моторна шейна през зимата. ДП РВД може да осигури ползването на снежен трактор за инсталационните и за ремонтни дейности.

3.2.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: възможни 24/7.

3.2.4._Технически персонал на ДП РВД: наличен 24/7.

3.2.5._Място за монтиране на антените и ODU: Закрито помещение с радиопрозрачни стени, бетонен под и бетонен таван. Височина на мястото на монтажа – 10 м. над кота терен.

3.2.6._Място за монтиране на IDU: климатизирана апаратна зала на същия етаж.


3.3._РРВ „Вакарел”
3.3.1._Географски координати: 42°34'32.90" N, 023°42'16.50" E, н.м.в. 852 м.

3.3.2._Транспортна достъпност: извън населено място, в близост до път от републиканската пътна мрежа.

3.3.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД.

3.3.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.3.5._Място за монтиране на антените и ODU: ЖР мачта с височина 30 метра. Радиорелейната антена ще бъде монтирана на височина 25 ÷28 м над кота терен.

3.3.6._Място за монтиране на IDU: климатизиран контейнер на междинна площадка на мачтата.

3.3.7._Допълнителни условия: Антената ще бъде разположена в подножието на сферичен радом. Да се предвидят конструкции за защита на радиорелейната антена от падащ лед.


3.4._РРВ „ЛЦ за ОВД Варна“
3.4.1._Географски координати: 43°14'12.74" N, 027°49'50.12" E, н.м.в. 80 м.

3.4.2._Транспортна достъпност: лесна, извън населено място, на територията на летище Варна.

3.4.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: възможни 24/7.

3.4.4._Технически персонал на ДП РВД: наличен 24/7.

3.4.5._Място за монтиране на антените и ODU: необорудван покрив на сграда. Височина на мястото на монтажа – 8 м над кота терен.

3.4.6._Място за монтиране на IDU: климатизирана апаратна зала на втория етаж на сградата.


3.5._РРВ „ЛЦ за ОВД Бургас“
3.5.1._Географски координати: 42°33'59.20" N, 027°31'4.76" E, н.м.в. 48 м.

3.5.2._Транспортна достъпност: лесна, в населено място, на територията на летище Бургас.

3.5.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: възможни 24/7.

3.5.4._Технически персонал на ДП РВД: наличен 24/7.

3.5.5._Място за монтиране на антените и ODU: необорудван покрив на сграда. Височина на мястото на монтажа – 30 м над кота терен.

3.5.6._Място за монтиране на IDU: климатизирана апаратна зала в сутерена на сградата.


3.6._РРВ „Аксаковска панорама”
3.6.1._Географски координати: 43°16'37.23" N, 027°47'48.98" E, н.м.в. 319 м.

3.6.2._Транспортна достъпност: извън населено място, в близост до път от републиканската пътна мрежа.

3.6.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД.

3.6.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.6.5._Място за монтиране на антените и ODU: две площадки за антени на ЖР мачта, първата монтирана на междинна площадка на мачтата, втората в основата на ЖР мачтата, надстроена над плосък покрив на сграда. Височина на мястото на монтажа на първата антена – 11 м, на втората антена – 6 м над кота терен. Разстояние по диагонал между антените – приблизително 7.5 м.

3.6.6._Място за монтиране на IDU: климатизирана апаратна зала на първия етаж на сградата.

3.6.7._Допълнителни условия: Антените ще бъдат разположени в подножието на сферичен радом. Да се предвидят конструкции за защита на радиорелейните антени от падащ лед.
3.7._РРВ „Ортото”
3.7.1._Географски координати: 42°45'12.32" N, 027°45'27.50" E, н.м.в. 470 м.

3.7.2._Транспортна достъпност: извън населено място, в близост до път от републиканската пътна мрежа.

3.7.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД.

3.7.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.7.5._Място за монтиране на антените и ODU: ЖР мачта с височина 20 метра, с предвидени площадки за монтаж и обслужване на радиорелейни антени на височина 11 и 18 метра над кота терен.

3.7.6._Място за монтиране на IDU: климатизиран контейнер в непосредствена близост до мачтата.


3.8._РРВ „Девня”
3.8.1._Географски координати: 43°14'51" N, 027°39'7" E, н.м.в. 252 м.

3.8.2._Транспортна достъпност: извън населено място, по черен път, налагащ използването на автомобил с висока проходимост през лятото. През зимата при снегонавявания има възможност само за пешеходен достъп в последния километър до площадката.

3.8.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД.

3.8.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.8.5._Място за монтиране на антените и ODU: ЖР мачта с височина 30 м.

3.8.6._Място за монтиране на IDU: климатизирано помещение в близост до ЖР мачтата.


3.9._РРВ „ЛКК – София“
3.9.1._Географски координати: 42°41'19.09" N, 023°24'44.95" E, н.м.в. 536 м.

3.9.2._Транспортна достъпност: лесна, в рамките на населеното място, в близост до летище София.

3.9.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД.

3.9.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.9.5._Място за монтиране на антените: покрив на сграда. Височина на мястото на монтажа – 51 м над кота терен.

3.9.6._Място за монтиране на IDU: климатизирана апаратна зала на предпоследния етаж на сградата.


3.10._РРВ „Понор”
3.10.1._Географски координати: 42°55'13.00" N, 023°08'43.40" E, н.м.в. 967 м.

3.10.2._Транспортна достъпност: извън населено място в близост до път от републиканската пътна мрежа, по черен път, налагащ използването на автомобил с повишена проходимост през лятото. През зимата при снегонавявания има възможност само за пешеходен достъп в последните 500 метра до площадката. РРВ е колокиран в обект на „Мобилтел“ ЕАД.

3.10.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД и „Мобилтел“ ЕАД.

3.10.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.10.5._Място за монтиране на антените и ODU: триъгълна ЖР мачта с височина 30 метра, с предвидено място за монтаж на радиорелейната антена на височина 7 метра над кота терен. Монтажните материали за този РРВ трябва да бъдат съгласувани със служителя на „Мобилтел“ ЕАД, отговарящ за обекта.

3.10.6._Място за монтиране на IDU: апаратен шкаф за монтаж на открито, разположен в непосредствена близост до мачтата.


3.11._РРВ „Байлово”
3.11.1._Географски координати: 42°40'01.66" N, 023°48'49.51" E, н.м.в. 922 м.

3.11.2._Транспортна достъпност: извън населено място в близост до път от републиканската пътна мрежа, по черен път, налагащ използването на автомобил с повишена проходимост през лятото. През зимата при снегонавявания има възможност само за пешеходен достъп в последните 1500 метра до площадката. РРВ е колокиран в навигационно съоръжение на ДП РВД.

3.11.3._Посещения за инсталационни и ремонтни дейности: по план или заявка, след осигуряване на присъствие на технически персонал на ДП РВД.

3.11.4._Технически персонал на ДП РВД: само при необходимост.

3.11.5._Място за монтиране на антените и ODU: Няма подходяща носеща конструкция. Изграждането на нови конструкции е ограничено във височина от площадката за монтиране на антените на налично навигационно съоръжение – 4 м.

3.11.6._Място за монтиране на IDU: климатизиран контейнер.


3.12._ Налично оборудване в РРВ
3.12.1._Във всеки радиорелеен възел, ДП РВД ще осигури:

3.12.1.1._19” апаратен шкаф с размери 800х800 мм и височина 42U (в РРВ „Байлово“ шкафове не се предоставят). В РРВ „Понор“ е наличен шкаф за външен монтаж с размер 600х400, а пространството за разполагане е ограничено до 5U.

3.12.1.2._Два -48V нестабилизирани постояннотокови източника на електрозахранване в комплект с акумулаторни батерии (в РРВ „Понор“ и РРВ „Байлово“ ще бъде предоставен един източник на електрозахранване – АС 220V, без резервиране).

3.12.1.3._Точки за свързване към локалната заземителна инсталация.

3.12.1.4._Климатизирани помещения (в РРВ „Понор“ климатизация не е налична).


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница