Индекси 16 Същност и видове индексиДата23.10.2018
Размер25.35 Kb.
ИНДЕКСИ

16.1. Същност и видове индекси

Индексите са относителни величини, които характеризират изменението на определението на даден признак в сравнение с друго негово определение, прието за базисно. Базисното значение обикновено е определението на признака за определен минал период от време, друга територия или планово определение.

Според обхвата на единиците индексите биват : индивидуални(прости, единични) и множествени(сложни).

Според характера на измерваните различия те са динамични, тепиториални и планови. Според формата на постояването им индексите са агрегатни и осреднителни. Според характера на изследваните величини индексите биват: индекси на обеми (количествени), индекси на равнище (качествени) и индекси на маса (производни).

Индексите изпълняват следните главни функции: измерват динамиката на явленията; измерват териториалните различия на явленията и измерват влиянието на факторите върху общото изменение на явленията.
16.2. Индекси на обем, равнище и маса

Изчисляват се индивидуални и множествени индекси. При определянето им се използват следните символи: e индивидуален индекс; I е множествен индекс; q е обем (количество); p е цена; qp е масата (стойност).

Индивидуалните динамични индекси представляват обобщаващи характеристики за динамика на отделни части на съвкупността.

За определянето обема (количеството) се използва следната формула:
Индивидуален индекс на равнище (цена) за един вид стока:


Индивидуален индекс на маса (за един вид стока):

Множествените индекси служат за представяне на относителните изменения на обощаващите характеристики за цялата съвкупност. Чрез тях се изчисляват количествата на продажбите (индекси на обеми) и равнището на цените (индекси на равнища).

Формулата на индексите на обеми при базисни цени е следната :
При отчетни цени индексите на обеми се изчисляват по формулата:


Индексите на равнища също се изчисляват при базисни и при отчетни стойности. Чрез тях се представят относителните изменения на цените.

За определяне индекса на цените при базисни количества се използва формулата на Е. Ласпер:Изчисляването на индекса на цените при отчетни количества се извършва с помощта на формулата на Х. Пааше:


Индексите дават възможност да се изследва динамиката на стокооборота. За целта се прилага формулата:

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница