Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005


TOLPERIZONE – INN (ATC код: M03BX04)страница34/45
Дата30.07.2018
Размер3.84 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45

TOLPERIZONE – INN (ATC код: M03BX04)


Mydocalm® (Gedeon Richter Ltd.) – филм-таблетки 50 mg (оп. 30 бр.). Mydocalm forte® (Gedeon Richter Ltd.) – филм-таблетки 150 mg (оп. 30 бр.).

М04 АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВАМ04АА Лекарства, инхибиращи образуването на пикочна киселина (урикостатици)
ALLOPURINOL INN (ATC код: M04AA01): Milurit® (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – таблетки по 100 mg (оп. 50 бр.) и 300 mg (оп. 30 бр.).

ALLOPURINOL & BENZBROMARONE: Harpagin® (Merz + Co. GmbH) – филм-таблетки, съдържащи по 100 mg алопуринол и 20 mg бензбромарон (оп. по 50 и 100 бр.).
М04АВ Лекарства, засилващи уратната уринна екскреция (урикозурици)
BENZBROMARONE INN (ATC код: M04AB03): Desuric® (Sanofi-Synthelabo) – таблетки 100 mg (оп. 60 бр.).

PROBENECID*: Benuryl* – таблетки 500 mg.

SULFINPYRAZONEINN (ATC код: M04AB02): Anturan® (Novartis Pharma) – таблетки 100 mg (оп. 100 бр.); филм-таблетки 200 mg (оп. 20 бр.).
M04AC Антиподагрозни лекарства, неповлияващи уратния метаболизъм
COLCHICINE INN (ATC код: M04AC01)

Colchicum dispert® (Solvay Pharmaceuticals GmbH) – обвити таблетки 0,5 mg (оп. 20 бр.).


M04AX Други антиподагрозни лекарства
URIDAN® (ATC код: M04AX00) (Actavis – Троян АД) – ефервесцентни гранули 50 g (оп. 1 бр.).
M05 ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
M05B Лекарства, повлияващи структурата и минерализацията на костите
M05BA Бифосфонати

ALENDRONIC ACID INN (ATC код: M05BA04)

Fosamax® (MSD) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. 14 и 28 бр.). Fosamax OW® (MSD) – депо-таблетки 70 mg (оп. 4 бр.). Lindron® (KRKA Novo mesto) – таблетки 10 mg (оп. 28 бр.).


ALENDRONIC ACID & COLECALCIFEROL

Fosavance® (ATC код: M05XX00) (MSD) – депо-таблетки (оп. по 2, 4. 6. 12 и 40 бр.).


CLODRONIC ACIDINN (ATC код: M05BA02)

Bonefos® (Leiras OY, subsidiary of Schering AG, Finland) – капсули 400 mg (оп. 100 бр.); филм-таблетки 800 mg (оп. 60 бр.); концентрат за i.v. инфузия 300 mg/5 ml (оп. 5 бр.). ▲Clondron 400 Hexal® (Hexal AG) – филм-таблетки 400 mg (оп. 60 бр.). ▲Clondron 800 Hexal® (Hexal AG) – филм-таблетки 800 mg (оп. 60 бр.). Ostac® (F.Hoffmann-La Roche Ltd.) – концентрат за i.v. инфузия в ампули 300 mg/10 ml (оп. 5 бр.). Ostac® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 520 mg (оп. 30 бр.). Sindronat (S.C. SINDAN S.R.L.) – капсули 400 mg (оп. 30 бр.).


IBANDRONIC ACID INN (ATC код: M05BA06)

Bondronat® concentrate for infusion (Рош България ЕООД) – инфузионни коцентрирани разтвори с концентрация 1 mg/ml в ампули по 2 и 6 ml (оп. по 1 и 5 бр.). ▲Bondronat® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 28 бр.). Bonviva® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки с депо-ефект 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.); филм-таблетки 2,5 mg (оп. по 28 и 84 бр.).


PAMIDRONIC ACID INN (ATC код: M05BA03)

Aredia® (Novartis Pharma Services Inc.) – прахообразна субстанция 30 mg, плюс разтворител (оп. по 2 бр); прахообразна субстанция по 60 и 90 mg, плюс разтворител (оп. по 1 бр.). Pamitor® (“Чайкафарма” АД; Torrex Pharma GmbH) – разтвор с концентрация 15 mg/kg по 1, 2, 4 и 6 ml в ампули (оп. по 4 бр).


RISEDRONIC ACID INN (ATC код: M05BA07)

Actonel® (Aventis Pharma Deutchland GmbH) – филм-таблетки по 5 и 30 mg (оп. по 14 и 28 бр.). Actonel Once-a Week® (Aventis Pharma Deutchland GmbH) – филм-таблетки 35 mg (оп. по 4 и 12 бр.).


ZOLEDRONIC ACID INN (ATC код: M05BA08)

Aclasta® (Novartis Pharma Services Inc.) – прахообразна субстанция 5 mg във флакони с обем 100 ml (оп. 1 бр.). Zometa® (Novartis Pharma Inc.) – прахообразна субстанция 4 mg във флакони, плюс 5 ml разтворител (оп. по 1 бр.); концентрат за i.v. инфузия 4 mg/5 ml (оп. 1 бр.).


M05BX Други лекарства, повлияващи структурата и минерализацията на костите
STRONTIUM RANELATE – INN (АТС код: M05BX03)

Protelos® (Les Laboratoires Servier) – гранулиран прах 2 g в сашета, съдържащи по 2636 mg стронциев ранелат (оп. по 14, 28 , 56 и 84 бр.). Osseor® (Les Laboratoires Servier) – гранулиран прах 2 g, съдържащи по 1316 mg стронциев ранелат в сашета (оп. по 14, 28 , 56 и 84 бр.).


M09 ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА
OSSOPAN® 200 (ATC код M09AX00) (Pierre Fabré Medicament) – таблетки 200 mg (оп. 150 mg).

OSTEOGENON® 800 (ATC код M09AX00) (Pierre Fabré Medicament) – таблетки 800 mg (оп. 40 бр.).SODIUM HYALURONATEINN (ATC код: M09AX01): Hyalgan® (Fidia S.p.A., Italy; ЦСЦ “Фармасютикъл” ЕООД) – инжекционен разтвор 20 mg/2 ml във флакони (oп. пo1 и 5 бр.).

N: НЕРВНА СИСТЕМА (NERVOUS SYSTEM)

N01 АНЕСТЕТИЦИ
N01A Общи анестетици
AETHER ANAESTHETICUS*: Aether pro narcosi* – тъмни стъкла 100 g.
N01AB Халогенирани въглеводороди
HALOTHANEINN (ATC код: N01AB01)

Narcotan® (Lečiva a.s. – Zentiva) – летлива течност в кафяви стъкла по 250 ml (оп. 1 бр).


ISOFLURANE INN (ATC код: N01AB06)

Aerrane® (BAXTER AG) – летлива течност във флакони по 100 и 250 ml (оп. по 6 бр.). Forane® (Abbott Laboratories S.A.) – летлива течност във флакони по 100 ml (оп. 6 бр.). Isoflurane Halocarbone® (Halocarbon Products Corporation) – летлива течност във флакони по 100 и 250 ml (оп. по 6 бр.). IsofluranNicholas Piramal® (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – летлива течност в стъклени флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). Terrell® (Minrad Inc., USA) – летлива течност по 100 и 250 ml във бутилки от тъмно стъкло (оп. по 1 бр.).SEVOFLURANE INN (ATC код: N01AB08)


Sevoflurane Baxter (Baxter AG) – летлива течност 250 mg/250 ml във флакони (оп. 6 бр.). Sevorane (Abbott Lab. S.A.) – летлива течност 250 mg/250 ml във флакони (оп. 1 бр.).
N01АF Барбитурати
METHOHEXITAL – INN (ATC код: N01AF01)

Brietal® (Eli Lilly & Elanco) – субстанция 500 mg във флакони с вместимост 50 ml (оп. 1 бр.).


THIOPENTAL SODIUM INN (ATC код: N01AF03)

Thiopental (Sandoz GmbH) – прахообразна субстанция 1 g във флакони (оп. 25 бр). BAN: Thiopentone.


N01AH Опиоидни аналгетици (морфиномиметици)
FENTANYL – INN (АТС кодове: N01AH01 и N02AB03)

Fentanyl® (Gedeon Richter Ltd.) – инжекционен разтвор с концентрация 50 mcg/ml в ампули по 2 ml (оп. 10 бр.) и 5 ml (оп. 50 бр.). ▲Durogesic TTS® (вж. N02AB).


SUFENTANILINN (ATC код: N01AH03)

Sufentanil Torrex® (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – разтвор за инжекции с концентрация 5 mcg/ml в ампули 10 ml. Sufentanil Torrex® (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – разтвор за инжекции с концентрация 50 mcg/ml в ампули по 5 и 20 ml.


N01AX Други общи анестетици
DEXMEDETOMIDINEINN (ATC код: N01AX00)

Precedex® (Abbott Lab.) – инфузионен разтвор 0.2 mg/2 ml ампули (оп. 5 бр.).


ETOMIDATE INN (ATC код: N01AX07)

Etomidate-Lipuro® (Boehriger Ingelheim) – инжекционен разтвор 200 mg/10 ml (оп. 10 бр.).


KETAMINE INN (ATC код: N01AX03)

Calypsol® (Gedeon Richter Ltd.) – инжекционeн разтвор в ампули 500 mg/10 ml (оп. 5 бр.).


NITROUS OXIDE (ATC код: N01AX00) (Неохим АД, Димитровград) – инхалационен газ, отговарящ на изискванията на БДС 14052, в стоманени бутилки с вместимост 10 dm3, изпитани на работно налягане 12,5 MPa и на пробно – 19 MPa.
PROPOFOL INN (ATC код: N01AX10)

Diprivan® (AstraZeneca, UK) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в ампули по 20 ml (оп. 5 бр.) и флакони по 50 ml (оп. 1 бр.). Diprivan® (AstraZeneca, UK) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в предварително напълнени спринцовки по 20 и 50 ml (оп. по 1 бр.). Dormofol® (“Актавис” ЕАД) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в ампули по 20 ml (оп. 1 бр.). ▲Propofol 1% (Claris Lifsciences Ltd.) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 10, 20 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ▲Propofol 1% Baxter (Baxter Heakthcare Ltd, UK) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 5 бр.), 50 ml (оп. 1 бр.) и 100 ml (оп. 1 бр.). Propofol 1% Fresenius (Fresenius Kabi Deutchland GmbH) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 и 50 ml (оп. по 1 бр.). Propofol Lipuro 1% (B. Braun Melsungen AG) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). Recofol® (Leiras OY, Finland) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 5 бр.).


N01B Местни анестетици
N01BА Естери на ПАБК
PROXYMETACAINE (вж. S01H)

TETRACAINE (вж. S01H)
N01BB Амиди
ARTICAINE & EPINEPHRINE

Alphacaine N® (ATC код: N01BB58) (Weimer Pharma GmbH) – разтвор 1,8 ml в ампули, съдържащи в 1 ml 40 mg Articaine и 10 mcg Epinephrine (оп. 100 бр.). Alphacaine SP® (Weimer Pharma GmbH) – разтвор 1,8 ml в ампули, съдържащи в 1 ml 40 mg Articaine и 60 mcg Epinephrine (оп. 100 бр.). Primacaine Adrenaline 1/100 000® (Laboratoires Pierre Rolland) – разтвор в ампули 1,7 ml, съдържащи 68 mg Articaine и 17 mcg Epinephrine (оп. 50 бр.). Primacaine Adrenaline 1/200 000® (Laboratoires Pierre Rolland) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи 68 mg Articaine и 8,5 mcg Epinephrine (оп. 50 бр.). Septanest with Adrenaline 1/100 000® (Laboratories Septodont) – разтвор 1,8 ml в ампули, съдържащи 72 mg Articaine и 33 mcg Epinephrine (оп. 50 бр.). Septanest with Adrenaline 1/200 000® (Laboratories Septodont) – разтвор 1,8 ml в ампули, съдържащи 72 mg Articaine и 16 mcg Epinephrine (оп. 50 бр.). Ubistesin® (ESPE Dental AG) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine и 6 mcg Epinephrine (оп. 50 бр.). Ubistesin forte® (ESPE Dental AG) – разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine и 12 mcg Epinephrine (оп. 50 бр.). Ultracain D-S® (Hoechst Pharmaceuticals Inc.) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine и 6 mcg Epinephrine. Ultracain D-S forte® (Hoechst Pharmaceuticals Inc.) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine и 12 mcg Epinephrine.


BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INN (ATC код: N01BB01)

Marcaine spinal® (AstraZeneca) – инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.). Marcaine spinal heavy® (AstraZeneca Ltd) – инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.).


EMLA® (ATC код: N01BB52) (AstraZeneca) – крем 5% в туби по 5 и 30 g (оп. по 1 бр.).
EMLA® Patch (ATC код: N01BB52) (AstraZeneca) – оклузивни превръзки под форма на пластири.
LEVOBUPIVACAINE INN (ATC код: N01BB10)

Chirocain® (Abbott S.p.A) – развтори за инжектиране по 25 mg/10 ml, 50 mg/10 ml и 75 mg/10 ml в полипропиленови ампули (оп. по 10 бр.).


LIDOCAINE INN (ATC код: C01BВ01, D04AB01 и N01BB02)

Lidocain (Actavis – Троян АД) – унгвент 5% в туби по 40 g (оп. 1 бр.). Lidocain (Sopharma AD) – ампули, съдържащи инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.), 50 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.), 100 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.) и 200 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). Lidocain spray (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – дермален спрей 10% 38 g във флакони (оп. 1 бр.).


LIDOCAINE & CHLORHEXIDINE

Cathejell with Lidocain® (ATC код: N01BB00) (Phramazeutische Fabrik Montavit GmbH, Austria) – уретрален гел за диагностична употреба в гофрирарни туби (спринцовки) по 8,5 и 12,5 g (оп. блистери, съдържащи по 5 и 25 спринцовки).
Каталог: files -> DIR%200 -> Subdir%201
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
DIR%200 -> Книгата "тестове по фармакология"
Subdir%201 -> Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
DIR%200 -> Имунизационен календар на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница