Национален дискусионен форумДата23.10.2018
Размер43.6 Kb.
Национален дискусионен форум

на тема
Ролята на ТЕЦ на местни въглища за икономическото развитие на България: настояще и бъдеще”


16 Февруари 2010 г., 9,00 часа,

София, хотел “Хилтън”Паметна Записка
Форумът беше открит с приветствие и изказване на Председателя на Парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, г-н Мартин Димитров, в което бе подчертано значението на местния въгледобив и електропроизводството, базирано на този енергиен източник за икономическото развитие и енергийната сигурност на страната. Към работата на форума впоследствие се присъедини и министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков, който заяви в изказването си твърдата позиция на подкрепа на електропроизводството от ТЕЦ на местни въглища за икономическото развитие на страната. Г-н Трайков маркира предстоящите задачи и очакваните проблеми пред тази индустрия в процеса на формиране на необходимата организация и механизмите за изпълнение на новите екологични изисквания на ЕС .
На дискусионния форум бяха представени водещи доклади от страна на МИЕТ, НЕК ЕАД и фирми, работещи в областта на въгледобива, електропроизводството и производството на топлинна енергия. Тези доклади бяха основа за дискусии и въпроси към присъстващите в залата представители на държавната администрация, регулаторните органи и профсъюзите.
В докладите и дискусиите беше изтъкнато, че редица от проблемите, с които се сблъсква понастоящем този отрасъл се коренят в бездействието и предприетите некомпетентни действия в минали периоди, когато са поемани задължения по Прилагащата програма към Директива 2001/80/ЕС. В последствие не са предприети адекватни действия от страна на принципала на активите в лицето на държавата за рехабилитация на редица от действащите в момента енергийни съоръжения. Допълнителни фактори са липса на финансови ресурси и ограничение във времето за реализация на необходимите мерки, които са довели до закъснение на приемането на Националния план за емисионни квоти.
От страна на МИЕТ беше подчертано, че източници за финансиране на програми за модернизация и рехабилитация са отворените Оперативни програми, както и очакваните по-високи квоти за продажби на емисии, но използването на тези източници изисква адекватна подготовка на проекти и изграждане на административен капацитет при операторите на инсталациите. Бъдещата държавна политика в енергетиката няма да бъде насочена към определяне на целесъобразността от изграждане на една или друга конкретна нова мощност, а приоритетно към намаляване на енергоемкостта чрез агресивни мерки за енергийна ефективност и към поощряване на развитието на ВЕИ.
Националният въгледобив се оценява като важен национален продукт, който осигурява устойчиво и прогнозируемо икономическо развитие на страната. Същевременно работата на мините е пряко свързана с възможностите на енергопроизводствените мощности да работят при условията, определени от общата Европейска енергийна политика за намаляване на вредните емисии.
На форума бяха посочени редица добри практики за значително ограничаване на вредните емисии, основно за големите ТЕЦ в басейна Марица Изток (ТЕЦ”Марица изток 2” и AES България), но основната тревога на участниците в дискусията бе относно последствията за този отрасъл след приемане на новата проекто-Директива на ЕС, заместваща 2001/80/ЕС. Единодушно бе споделена оценката и очакването, че след приемането на този документ дори модернизираните ни централи ще трябва да заплащат висока цена за правото да изгарят местни въглища и да произвеждат електрическа и топлинна енергия, а това ще доведе до значително оскъпяване на тяхната продукция и влошаване на конкурентоспособността им.
В заключителната част от работата на форума бе формулиран следния краткосрочен план от предложения от дейности за осигуряване на бъдещата работа на съществуващите ТЕЦ в съответствие с новите стандарти на ЕС:


  1. В новата Енергийна стратегия да се декларира, че запазването на дела на местните изкопаеми горива в националния горивно-енергиен баланс е задача с най-висок приоритет.

  2. Държавните институции да преговарят активно с ЕК за осигуряване на максимално дълги преходни периоди за привеждане на ТЕЦ на местни въглища в съответствие с новите изисквания, което да позволи финансиране на мерките за ограничаване на вредните емисии;

  3. Да се подготвят основанията и ангажиментите за прилагане на опцията за дерогация след 2013, предвидена в Директивата, от страна на операторите на ТЕЦ;

  4. Социалните партньори, свързани с въгледобива и енергопроизводството, да подготвят програма за пренасочване на заетите лица към дейности с дългосрочна перспектива – енергийна ефективност, развитие на ВЕИ и разпределено енергопроизводство, проучвателна и приложна дейност за въвеждане на нови технологии при използване на местните въглища, вкл газификация, залесяване и отглеждане на бързорастящи енергийни култури и енергийното им оползотворяване като заместващи мощности на въглищни топлофикационни централи.

  5. Да се проучат предимствата и възможностите за реализация на икономическия модел на единен минно-енергиен комплекс в комплекса „Марица-изток” с участие на мините и всички електроцентрали в района.

  6. Да се предложи на НЕК промяна на базата и подхода за планиране на развитието на генериращите мощности, като се приложи прогноза за развитие на потреблението на електроенергия с нулев прираст – т.н. сценарии „енергийна ефективност и битова газификация”.

  7. Българските представители да се включат активно в процеса на обсъждане на проекта за нова Директива, заместваща 2001/80/ЕС като в сътрудничество с други страни-членки със сходни проблеми при експлоатация на въглищни централи за съгласуване и поддържане на следните позиции :

- Генерираните емисии от въглищните централи да се отчитат в ЕС на глава от населението за всяка една отделна страна.

- Изискването за десулфуризация на газовете да бъде сведено до 60% (Испания).

- Срокът за стартиране на процедурите за сделки с вредни емисии от ТЕЦ да бъде отложен от 2013 г. – на 2016 г. (Полша)


- Държавата да предложи на ЕК в програмата за оползотворяване на предоставената компенсация от 300 млн.евро за ранното извеждане на АЕЦ”Козлодуй” (кви са тия проекти? Кого да компенсират? Ако е потребителя то значи енергийна ефективност? Такава компонента има и министерството всяка година прави списък от проекти за одобрение от ЕК.)
- Да бъде финансиран пилотен проект за изграждане на ко-генерационна инсталация на биомаса като заместител на локална отоплителна централа изгаряща въглища в една от топлофикациите. (Биомасата я има в приоритетите, следователно това може като принципно предложение.)
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница