Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница3/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
повече от 2 части на милион (2 ppm).

На опаковката на тези продукти

трябва четливо и незаличимо да е

изписан текстът: "Само за промиш-

лена и професионална употреба".

Тази забрана не се отнася за отпадъ-

ците - обект на Закона за управление на отпадъците.

24. Кадмий

1.1. Забранява се употребата му за оцве-

Могат да се пускат на пазара про-

(7440-43-9) и съединенията му

тяване на готови продукти, произведени

дукти, произведени от вещества илиот следните вещества и препарати:

препарати по т. 1.1, оцветени с кад-o поливинил хлорид

мий, ако съдържанието на кадмийo полиуретан

(изразено като кадмий метал) е по-o полиетилен с ниска относителна

малко от 0,01% от масата на плас-плътност

тичния материал. Ограниченията поo целулозен ацетат

т. 1.1 и 1.2 не се отнасят за продук-o целулозен ацетат бутират

ти, които се оцветяват от съображе-o епоксидни смоли.

ния за безопасност.Готовите продукти, произведени от посо-

чените по-горе вещества или препарати,

независимо от употребата им, не могат

да бъдат пуснати на пазара, ако съдържа-

нието на кадмий (изразено като кадмий

метал) надвишава 0,01%.

1.2. Забраната по т. 1.1 се отнася и за:

а) готови продукти, произведени от след-

ните вещества и препарати:

o меламин-формалдехидни смоли

o карбамид-формалдехидни смоли

o ненаситени полиестери

o полиетилен терефталат

o полибутилен терефталат

o прозрачен полистирен за масова

употреба

o армиран полиетилен

o акрилонитрил метилметакрилат

o високоустойчив полистирен

o полипропилен

б) бои.

В бои с високо съдържание на цинк оста-

тъчната концентрация на кадмий не тряб-

ва да надвишава 0,1%.

2. Забранява се употребата им за стаби-

Ограниченията по т. 2 не се отнасятлизиране на изброените по-долу готови

за готови продукти, при които отпродукти, произведени от полимери

съображения за безопасност се из-или съполимери на винилхлорид:

ползват стабилизатори на кадмие-o опаковъчни материали (торби, кон-

ва основа.тейнери, бутилки, похлупаци)

o канцеларски или училищни пособия

o сглобки (фитинги) за мебели

o дрехи и принадлежности към облекло-

то (включително ръкавици)

o настилки за подове, облицовки за стени

o импрегнирани, промазани и ламинира-

ни текстилни тъкани

o изкуствена кожа

o грамофонни плочи

o тръби, тръбопроводи и техните сглобки

(фитинги)

o въртящи се врати

o сухопътни превозни средства (външни

и вътрешни части)

o покрития от стоманени листове, изпол-

звани в строителството или в промиш-

леността

o изолации за електрически проводници.

Готовите продукти, произведени от по-

лимери или съполимери на винилхлорид,

стабилизирани със съдържащи кадмий

вещества, независимо от употребата им,

не могат да се пуснат на пазара, ако съ-

държанието на кадмий (изразено като

кадмий метал) надвишава 0,01% от маса-

та на полимера.

3. Забранява се нанасянето на кадми-

Забраните по т. 3 не се отнасят за:ево покритие (метален кадмий) върху

o продукти и съставки на продукти,метални повърхности в следните сек-

използвани в аеронавтиката, кос-тори/приложения, както и пускането

мическите технологии, миннотона пазара на готови продукти, употре-

дело, дълбоководните сондажи ибявани или произведени за:

ядрения сектор, изискващи високи(а) оборудване и машини за:

стандарти за безопасност, и в уст-o производство на храни

ройствата за безопасност на пътниo земеделие

и земеделски превозни средства,o изстудяване и замразяване

подвижни жп съоръжения и плава-o отпечатване и подвързване на книги

телни съдове(б) оборудване и машини за произ-

o електрически контакти във всич-водство на:

ки сектори, предвид надеждността,o стоки за бита

която се изисква за апаратите, къмo обзавеждане

които те се инсталират.o санитарно-хигиенни материали

o инсталации за централно отопление и

климатици

(в) оборудване и машини за

производство на:

o хартия и картон

o текстил и облекла

(г) оборудване и машини за производство на:

o промишлено подемно-транспортно обо-

рудване и машини

o пътни и земеделски превозни средства

o подвижен жп състав

o плавателни съдове25. Монометил-тетрахлордифенил

Забранява се пускането на пазара и упо-

Тази забрана не се отнася за:

метан (76253-60-6)

требата му, както и на съдържащите го

o инсталации и машини, пуснати в

Търговско наименование: Угилек 141

продукти и препарати.

експлоатация преди влизанетоЗабранява се пускането на пазара "втора

в сила на наредбата, които се оста-употреба" на монометил-тетрахлорди-

вят в експлоатация до изтичанетофенил метан, съдържащите го продукти,

на експлоатационния им сроккакто и на машини и инсталации, които

o поддръжка на вече действащи ин-съдържат това вещество.

сталации и машини

От съображения за защита на здра-

вето на хората и опазване на окол-

ната среда такива машини и инста-

лации могат да бъдат забранени и

преди изтичането на технологичния

им срок.

26. Монометил-дихлордифенил метан

Забранява се пускането на пазара и упо-Търговско наименование:

требата му, както и на съдържащите гоУгилек 121, Угилек 21

препарати и продукти.27. Монометил-дибром-дифенил

Забранява се пускането на пазара иметан (99688-47-8 )

употребата му, както и на съдържащите

го препарати и продукти.28. Никел (CAS№ 7440-02-0) и съединенията му

1. Забранява се употребата на тези вещества във всички предмети или

1. Изключения от т. 1 се допускат, когато нивото на отделянеаксесоари, които се поставят в продупчени уши или в други

на никел от тези предмети е по-малко от 0,2 µg/cm2/седмицапродупчени части на човешкото тяло.

(граница на миграция).2. Забранява се употребата на тези вещества в предмети

2. Изключения от т. 2 се допускат за предмети, подобни напредназначени да влязат в директен и продължителен контакт с

изброените в т. 2, в случаите, когато са с покритие, което некожата, като:

съдържа никел, но позволява отделянето му от предметите,- обици;

влизащи в директен и продължителен контакт с кожата.- огърлици, гривни и верижки, верижки за глезен, пръстени;

Изключението се допуска само в случай че отделяното- капаци за ръчни часовници, каишки за часовници, части за затягане;

количество никел не надвишава 0,5 µg/cm2/ сeдмица- занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се

най-малко за период две години при нормална употреба наизползват за дрехи, ако нивото на отделяне на никел от частите на тези

предмета.продукти, които влизат в директен и продължителен онтакт с кожата, е

по-голямо от 0,5 µg/cm2/седмица. Забранява се пускаето на пазара на

тези предмети, освен ако отговарят на условията, посочени в изключения

Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница