Нсорб общините: Евросубсидиите трябва да стигнат и до малките населени местастраница1/6
Дата26.10.2018
Размер0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6
06.03.2014

НСОРБ

Общините: Евросубсидиите трябва да стигнат и до малките населени места

Кметовете настояват за прозрачни, ясни и устойчиви регламенти за усвояване на европейските средства през следващия програмен период

capital.bg, 5 мар 2014, 23:51

По-късното приемане на европейските регламенти доведе до забавяне в подготовката на споразумението за партньорство и програмите с европейско финансиране. Това може да е фатално, ако всички не се мобилизираме и не се опитаме да наваксаме изоставането във времето.

Още тази година, и то във възможно най-кратки срокове, трябва да се обявят покани за набиране на проекти по новите програми. С това ще покажем, че сме си взели поуката от периода 2007 - 2013 г., научили сме урока си и няма да се налага да спасяваме европейските пари в последния възможен срок и да реагираме като при пожар.Равен достъп до евросубсидиите

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) продължава категорично да настоява за гарантиран достъп на всички граждани до европейски средства. Съгласно проекта на споразумението за партньорство средствата за градовете и селата отново ще се разпределят по досегашния ред, по старата дефиниция за селските райони. Съществува реален риск отново априори да се лишат над хиляда населени места с 600 хил. души население от европейска подкрепа за жизненоважни за местното развитие дейности. Това са населени места около 30 големи града в България. Затова и равнопоставеното отношение към тях трябва ясно да се запише като текст в споразумението.

Поради демографската криза и обезлюдяването на големи територии трябва да се намали долната граница на населението, което може да се възползва от т.нар. инициатива "Водено от общността местно развитие", известна в стария програмен период като подхода "Лидер". През предходния период тя беше 10 хил. еквивалентни жители, но много по-разумно и ефективно ще бъде, ако тя е 5 хил. жители.

От бъдещата програма за развитие на селските райони се иска и двойно увеличаване на средствата за проекти по този подход. Посочва се, че той стимулира местното икономическо развитие и може да послужи като ефективна мярка за задържане на младите и на образованите хора в селските райони.

По-добри регулации

Кметовете все очакват последна, актуална информация колко общо европейски средства ще получи България за периода 2014 - 2020 г. и за какви дейности ще се използват.

Без значение от сумата обаче е важно да подчертаем, че са нужни сериозни подобрения и в регулациите за усвояване на средствата през следващите 7 години. НСОРБ категорично настоява за приемане на законови регламенти. Те трябва да:

- създадат стабилна и предсказуема среда за изпълнение на програмите

- унифицират, оптимизират и опростят процедурите

- въведат общи срокове за кандидатстване, за оценка на проектите, за съгласувателните процедури, за предварителния контрол

- укажат размерите на авансовите и междинните плащания до 95%, както и условията при поемането от държавния бюджет на разходите за националното съфинансиране и ДДС

- отпадне изискването на гаранции за аванса от публичните бенефициенти

- включват облекчени условия за "малки проекти" до 200 хиляди лева (понастоящем предложението на централната власт е 100 хил. лв.)

- въведат ред за налагане, обжалване и споделяне на отговорността при финансовите корекции.Да се осигури приемственост между програмите

По новата оперативна програма "Околна среда" местните власти настояват за гаранции скъпата техническа документация, подготвена със средства от сегашната програма, да може да се използва за строителството на инфраструктура по новата. Ако се въведат други условия, готовите проекти ще трябва да се преработват, да се губи време и публичен ресурс.

Ще се настоява и за по-добро планиране на дейностите между новите програми, за да не се налага, след като е положен асфалтът, да се копае отново за полагане на ВиК тръбите.

През 2017 г. предстои преглед на постигнатите цели за намаляване на количествата на депонираните отпадъци и рязкото покачване на отчисленията. За да се намали натискът върху гражданите и бизнеса, мерките в областта на отпадъците трябва спешно да стартират.По-ясни приоритети

Категорично при преговорите с Европейската комисия трябва да се защити подкрепата за 67 града по "Региони в растеж". Местните власти предлагат и да се възобнови съвместната работа с Министерството на регионалното развитие по определяне на дейностите за подкрепа на градовете и финансовия ресурс за тях. Важно е да има яснота за обектите от културно-историческото ни наследство, в които програмата ще инвестира 110 млн.евро. В същото време подкрепата за общинските образователни обекти (ясли, детски градини, училища) не трябва да се диктува централно по методика от образователното министерство, а на местно ниво да се решава къде да се инвестира съобразно реалностите.Повече средства за борба с обезлюдяването

Нужно е и да се заделят повече средства от новата програма за развитие на селските райони за осигуряване на основни услуги на населението и за спиране на драстичното обезлюдяване на селата. В момента селските общини изпълняват проекти за 800 млн. евро. В тях са обхванати 35% от населените места и 40% от населението в селските райони. Другите населени места, където не е инвестирано, също спешно се нуждаят от подкрепа. За голяма част от по-малките общини европейските средства са единственият инвестиционен ресурс.

Поради същата причина Министерството на труда и социалната политика пък е важно да увеличи средствата, които ще бъдат насочени към социални услуги за най-бедните и нуждаещи се хора. Важно е да се увеличи заплащането на социалните работници, които получават по 2 лв./час, за да се грижат за болни деца и възрастни хора. През есента масово приключват общинските проекти по настоящата програма за човешки ресурси за осигуряване на заетост и подкрепа на хората в бедност и риск от социално изключване. Дотогава трябва да старират мерки по новата програма, за да се гарантират социалните услуги и да се предотврати рязкото увеличаване на безработицата. Това с особена сила важи за малките и отдалечени населени места, където няма друга алтернатива за заетост и общините са най-големият работодател.

* Kоментарът е от името на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Той съдържа исканията и препоръките, с които представителите на местните власти ще се обърнат към управляващите по време на дискусионния форум "Общинските проекти през програмен период 2014 - 2020", който се провежда утре.

Събитието е част от политиката на сдружението за подкрепа и подготовка на местните власти за усвояването на европейските средства, предвидени за следващия програмен период. То ще се проведе в парк-хотел "Москва" от 15.30 часа след общото събрание на НСОРБ.

Съгласно предварителната програма вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще представи напредъка по подготовката на споразумението за партньорство и на нормативната рамка за разходването на новия кохезионен пакет. Планираните приоритети, мерки и дейности по отделните програми ще разясняват министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.
Николай Иванов на среща с колеги от страната

konkurent.bg/2014-03-06

Кметът на Враца Николай Иванов ще присъства днес /четвъртък/ на 26-то Общо събрание на НСОРБ. Проявата на Националното сдружение на общините в Република България ще премине в

София. От 16.30 ч. пък в заседателната зала на врачанската управа зам.- кметът Красимир Богданов ще участва в партньорска среща по проект „Подходът на област Тускания за развитието на ранното детство и грижа”, по който местната администрация е партньор.


Детелина Николова е на среща с кметове и министри в София

dobrich24.com/06.03.2014 г.

Кметът на Добрич Детелина Николова и председателят на Общинския съвет Ангел Табаков са в София, за да участват в Общото събрание на Националното сдружение на общините. Градоначалникът на Пазарджик и председател на Управителния съвет на Сдружението Тодор Попов ще открие днешното заседание. В рамките на обсъждането ще бъде разгледан отчет за дейността на Управителния съвет през 2013 и стратегически план на НСОРБ за периода 2014-2020 г. Делегатите ще представят програмата за дейността на Сдружението за тази година и ще обсъдят резултати от изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“. По програма ще се разгледат и бъдещи дейности за разширяване капацитета на общините. На дискусионен форум „Общински проекти през програмен период 2014 – 2020“ ще вземат участие вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, както и министрите на околната среда, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.
Кметът на Шумен участва в общото събрание на НСОРБ

Публикувано на 06 март 2014

Кметът на Шумен Красимир Костов бе делегат на общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе вчера в парк-хотел „Москва”, зала „Европа” в София.Сдружението на общините прие отчет за дейността на управителния съвет на НСОРБ през 2013 г., попълни състава на управителния и контролния съвет, прие Стратегически план на НСОРБ за периода 2014-2020 г. По време на форума бяха приети Програма за дейността на НСОРБ през 2014 г., както и бюджетът на организацията за тази година. Участниците дискутираха резултатите от изпълнението на проект по оперативна програма „Административен капацитет“ и бъдещи дейности на НСОРБ за разширяване капацитета на общините.Проведе се дискусионен форум „Общински проекти през програмен период 2014-2020”, на който бяха обсъдени възможностите за подкрепа за общинските дейности и проекти по оперативните програми „Околна среда”, „Региони в растеж”, „Развитие на човешките ресурси”. По отделните теми говориха Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, Димитър Греков – министър на земеделието и храните и Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика.
Химерата такса смет според количеството изхвърлян боклук

infoobzor.net, 06 мар, 2014, Ани Иванова

Такса битови отпадъци в момента се определя на база данъчна оценка на имота. Във все повече общини бизнесът има възможност да плаща за количеството на генерирания боклук, което обаче не е валидно за гражданите. В Закона за местните такси от миналата година общините ще се задължат от 2015 г. да определят такса смет по друг от досегашния подход начин- на база количество. Всяка сама ще прецени какъв нов подход да избере, коментират от екоминистерството. До момента се получаваше рязко несъответствие между таксата, която плаща сама жена в голям апартамент и ромско десетчелнно семейство. Целта е това да се промени и да има ясна взаимовръзка между дължимата такса смет и образуваното количество боклук.

Възможно е дори както се прави в много европейски страни количеството на депонираните отпадъци да се раздели на населението и спрямо разходите за събиране, транспортиране, депониране на боклука да се определи такса смет, коментират от МОСВ.

Методиката, по която ще се изчислява такса битови отпадъци тепърва ще се изготвя, коментира екоминистърът Искра Михайлова. Ще има няколко възможни варианта, между които местните власти да избират, допълни тя. В момента е сформирана работна група заедно с Министерство на финансите.

С липсата на яснота както от министерство на околната среда, така и на финансовото минситерство какви ще са възможните варианти до момента създава впечатлението, че властта не се е разбързала това да се случи. А общините все пак трябва да имат време да изберат най-подходяшия вариант, да информират населението и да го приложат. А това напрактика е невъзможно да стане до края на 2014 г..

Всъщност намирането на единен подход няма да е лесно, защото дори на европейско ниво в Белгия и още една, две страни има определяне на таксата спрямо количество боклук, коментира и бившият заместник-министър на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя определи поставеният срок до 2015 г. като неизпълним.

Дадохме възможност на кметовете с въвеждането на по-плавно увеличаване на отчисленията за депониране да направят необходимите инвестиции и да изградят съоръжения за предварително третиране и сепариране, за компостиране на боклука, обясни на форум миналата седмица екоминистърът Искра Михайлова.

Все още няма единно решение кой е най-подходящия вариант за опредлеяне на такса смет, обясни и Емил Савов, заместник-председател на Националното сдружение на общините. Една от възможностите е таксата да се разделя между съседите в една кооперация, блок или вход. Но тепърва ще се обсъждат и други подходи, по които таксата да се изчислява на база количество. На въпрос как гледа на това предложение, Искра Михайлова коментира: „Защо не, още един повод да скараме съседите както става с плащането на парното!” Но изрази подкрепа, че всъщност това е въпрос на индивидуално решение на всяка община. Местните власти ще имат пълна свобода как да определят налога стига да не е на данъчна оценка както досега, допълни пред журналисти Михайлова.

В по-малките общините това най-вероятно няма да е голям проблем, но едва ли може да стане толкова бързо, коментира Иван Цеков, кмет на Ябланица. Въвеждането на този подход за гражданите е невъзможно, изрази съмнение и кметът на Ботевград. Заради българския манаталитет няма да събираме отпадъците си разделно поне още 25-30 години. Как си представяте той да си изнася боклука със стикер, ами че той ще се възползва от всеки възможен момент да изхвърля без стикер, а така ще се заринем с отпадъци, коментира Георгиев. В момента започва изграждането на съоръжение за предварително третиране, с което се очаква да намалим боклука на новото депо със 70% и да удължим живота му от 20 на 40 години. Ние сме една от малкото общини, които не са увеличавали такса смет за последните три години, посочи Георгиев.

Министрите лесно дават решения, но ако са били поне два мандата кмет на община, тогава да дават предложения, коментира кметът на Ботевград. На въпрос как вижда идеята да се разпределят разходите на населението и така да се изчислява такса битови отпадъци, той обяви, че не може тя да се определя на всички по равно. Това пак няма да бъде справедливо, смята той.

Вариантите за определяне на такса смет по нов подход тепърва се изготвя от МОСВ и Министерство на финансите. Тогава вече ще имаме база, от която общините да избират, посочи Лорита Радева, председател на екокомисията към Столичния общински съвет. Тя припомни, че по проект по програма „Околна среда” Столична община от юли въведе в два квартала „Овча купел” и „Кремиковци” пилотно да се проучат нови механизми за определяне на такса битови отпадъци на база, генерирано количество боклук. Срокът на този проект е тригодишен, което неминуемо значи, че до 2015 резултати от него и ефективен анализ няма да има.

Министерствата на екологият и на финансите си прехвърлят топката. А кметовете, от които зависи въвеждането на този нов подход разбират идеята, но дават отпор заради нагласите на населението. Вероятно не са готови да поемат тази отговорност. Вероятно все още никой не е готов.
Предстоящи събития за 6 март

6 март 2014 / 06:10 / София, 6 март /БТА/

Двайсет и шестото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България ще се състои днес в столичния парк-хотел "Москва". Ще бъдат приети отчет за извършеното от Управителния съвет през 2013 г. и други документи на организацията, между които стратегическият план за периода 2014-2020 година. * * *
Националното сдружение на общините отчита какво е свършило през 2013 година

pik.bg | 06:23 | 06.03.2014

Двайсет и шестото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България ще се състои днес в столичния парк-хотел "Москва".

Ще бъдат приети отчет за извършеното от Управителния съвет през 2013 г. и други документи на организацията, между които стратегическият план за периода 2014-2020 година.


Днес ще се проведе събрание на Националното сдружение на общините

bnr.bg/shumen/06.03.14/ 08:30

XXVI общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България ще се проведе днес. Ще бъде направен отчет за дейността на Управителния съвет през изминалата 2013 година. Ще се разработи стратегически план за работа на Сдружението през периода 2014 – 2020 година. Ще се планира дейността за 2014 година и ще се разгледа новия проектобюджет.

От община Русе в събранието ще участват Председателят на Общинския съвет засл. проф. Васил Пенчев, заместник–кметовете Свилен Иванов и Иван Григоров, и секретарят на общинска администрация Димитър Генков. Участие ще вземат още кметът на Разград Денчо Бояджиев и кметът на община Търговище и заместник-председател на УС на Сдружението д-р Красимир Мирев, заедно с председателя на Общинския съвет Севим Али.

В дискусиите ще участва вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на земеделието и храните Димитър Греков и министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов.
Кметът и председателят на Общинския съвет - делегати в Общото събрание на НСОРБ

6 март 2014 10:17 | Дарик Добрич |

Кметът на Добрич Детелина Николова и председателят на Общинския съвет Ангел Табаков участват в Общото събрание на Националното сдружение на общините /НСОРБ/, което се провежда в София. Събранието ще бъде открито от кмета на Пазарджик и председател на Управителния съвет на Сдружението Тодор Попов.

Делегатите на Общото събрание ще разгледат отчет за дейността на Управителния съвет през 2013 и стратегически план на НСОРБ за периода 2014-2020 г. Ще бъде представена програмата за дейността на Сдружението за тази година, ще се обсъдят резултати от изпълнението на проект по оперативна програма „Административен капацитет“ и бъдещи дейности за разширяване капацитета на общините.

В рамките на събранието ще се проведе и дискусионен форум „Общински проекти през програмен период 2014 – 2020“ с участието на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и на министрите на околната среда, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.
Карнобат е първата община в България, която успя да изгради домове от семеен тип за сираците

tvevropa.com / 06.март.2014 / 12:23

Как върви процесът по извеждането на децата от социалните домове и настаняването им в жилища от защитен тип? Пренасяме се в Карнобат. Това е общината, която първа успя да изгради Центровете за настаняване от семеен тип, в които живеят и се възпитават деца в неравностойно положение. Карбонат се превърна в общината първенец, когато става въпрос за деинституционализацията на децата, лишени от родителски грижи. В две от къщите живеят 25 деца. 24 от тях са с умствена изостаналост. "За 25-те деца в центъра в момента се грижат 24 лица персонал, като от тях има две медицински сестри, един социален работник, един директор на услугата" , обяснява Мария Генова, зам.-кмет в община Карнобат. Останалите от екипа са детегледачи – това са хората, които са пряко ангажирани с обгрижването на децата. Оттук обаче започват и проблемите, свързани са с утвърдените разходи, които в момента са по 640 лева месечно на дете. "Тук не са предвидени разходи, които възникват в една студена зима, разходи за лекарства, за медицинско обслужване. И вероятно ще се наложи към края на годината ние да отделим собствени средства. Тези деца са специални, те не разбират от общински бюджети, от администрация" , обяснява Георги Димитров, кмет на община Карнобат. "Условията, при които се предоставя услугата Център за настаняване от семеен тип, са изключително добри. Средата, която сме търсили да постигнем и мисля, че сме успели да постигнем, е действително близка до домашната среда" , коментира още Мария Генова. Сериозен проблем се оказва назначаването на квалифициран и обучен екип. Много от първоначално наетите кадри са напуснали, тъй като не били подготвени психологически за работа с такива деца. А в Карнобат вече има 11 центъра, в които работят над 200 човека. "Това означава, че ние трябва да имаме подготвени кадри. Това би могло да стане, ако формираме такива паралелки в средните училища. Имаме възможност да реализираме и така прокламираното дуално обучение, защото място за производствена практика има" , смята Георги Димитров. Кадри липсват и заради ниското заплащане от 350-360 лева месечно. "Не мога да сравня труда на една жена, която мете с метлата улицата за 340 лева и труда на една жена, която работи такава проблемна професия за 10 лева повече" , коментира още Георги Димитров. Темата кметът на Карнобат ще постави на обсъждане на Общото събрание на националното сдружение на общините, което се провежда в четвъртък.
Специалисти от Община град Добрич взеха участие в обучение с тема „Младежки политики и закрила на детето”

6 Март 2014 | 12:34 | Агенция "Фокус"Специалисти от Община град Добрич взеха участие в обучение с тема „Младежки политики и закрила на детето” Снимка: АФПДобрич. Специалисти от Община град Добрич взеха участие в обучение с тема „Младежки политики и закрила на детето”, съобщи зам.-кметът „Хуманитарни дейности” Камелия Койчева, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Зам.-кметът изрази своята удовлетвореност от факта, че служители от Дирекция „Хуманитарни дейности” - отдел „Образование и култура”, юристи от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и представители на местни социални звена, работещи с млади хора, са се включили в работната среща във Варна. Камелия Койчева посочи няколко конкретни ползи от подобен род обучения. Тя припомни, че през миналата година бе приет Законът за младежта, който дава възможност за разработване на стратегически документи и задължава общините всяка година да се отчитат. В този контекст за втора поредна година в Общинския съвет ще бъде внесен специфичен отчет и план, които са в графичен вариант, каза Камелия Койчева. Тези документи изискват информация за работата с млади хора, както и за стратегическите документи, които общината развива в тази дейност. Така са дадени препоръки чрез Националното сдружение на общините в Република България от представители на общините в Североизточния регион, за да стане възможно на държавно ниво формулирането на изисквания към държавни институти при събирането на данни, свързани с младите хора, например Националния статистически институт. Камелия Койчева посочи, че у нас не съществува отделна извадка като статистика за младежите на възраст от 15 до 29 години по всички направления, за които се изисква от общините да подават информация. По време на форума са разисквани и въпроси, свързани с подкрепата на надарени деца, посочи Камелия Койчева. Според нея, точно сега е моментът за мнения и обсъждане, тъй като е в процес на промяна Наредбата за подкрепа на надарени деца и отпускане на стипендии. Политиката на деинституционализация, която е в последна фаза, също е била предмет на дискусии по време на обучението. „Това е всъщност не само политика, но и постоянен процес, който трябва да продължи. Той, не може да му се сложи точка и в такъв смисъл приемната грижа също беше акцент, така както и процесът на деинституционализация. Приемната грижа е процес, в който участват различни държавни институции, общински институции, неправителствен сектор и тези взаимоотношения могат да бъдат обогатени, обменяйки информация”, коментира Камелия Койчева. Тя отбеляза, че общините, взели участие в обучението, са се групирали в две части. В едната са попаднали по-големи общини, като Варна, Добрич, Шумен, Търговище, където се работи по сходен начин, в зависимост от социалните потребности. В другата група са се обединили по-малки общини от региона, които не разполагат с достатъчно административен капацитет и по време на обучението са имали възможност да ползват опита на специалистите от по-големите общини. Ценното според Камелия Койчева е, че при такива обучения се работи не само теоретично, но и се дават за решаване примерни казуси, което спомага самата практика. Камелия Койчева изрази задоволство от факта, че специалистите от Община град Добрич с участието си в подобен род обучителни срещи за пореден път са доказали своя професионализъм, дължащ се на дългогодишна работа, при която се придобиват знания и опит в работата с деца и младежи, а това от своя страна дава повод за удовлетвореност и самочувствие и поставя работещите в таи сфера в позицията на водещи по отношение на идеи и тяхното реализиране. /Жулиета НИКОЛОВА
Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Нсорб община получи почетна грамота
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница