Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвоистраница1/6
Дата02.06.2018
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6
27.03.2014

НСОРБ
До края на 2015 г. ОПАК има амбициите да усвои целия ресурс

www.minfin.bg/27-03-2014

„Чрез Оперативната програма „Добро управление", наследникът на ОПАК, ще продължи подкрепата за децентрализация, предвижда се създаването на Общински ресурсно-координационен център към Националното сдружение на общините (НСОРБ) и телефонен център за указване на помощ при ползването на услуги". Това заяви Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОПАК, по време на среща с представителите на централната и местната администрация, на съдебната система, АФКОС, БОРКОР и на неправителствените организации. „Амбицирани сме до края на 2015 г. да усвоим целия ресурс по ОПАК, като за целта е нужно да надпрограмираме и наддоговорим средствата, предвидени за първия програмен период. Що се отнася до следващите седем години 2014-2020 г., ще насочим усилията си в надграждане на резултатите, постигнати до момента, и поощряване на гражданите и бизнеса да се възползват от тях" - коментира още ръководителят на ОПАК.

Заложеният засега бюджет от 335,9 млн. евро по новата програма е само индикативен и в случай че бъде одобрен от Европейската комисия, с него ще се финансират дейности в сферата на административното обслужване и електронното управление, партньорството с гражданското общество и бизнеса, модернизирането на съдебната система и за укрепване капацитета на структурите на администрацията, участващи в управлението и Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Моника Димитрова-Бийчър беше категорична, че липсата на устойчивост и приемственост както по отношение на проектите, така и по отношение на изградения вече административен капацитет в Управляващите органи, няма да е добър сигнал за европейските ни партньори. Според нея ключовите принципи за следващия програмен период би трябвало да са залагане на реалистични цели, които да могат да бъдат постигнати, партньорство на всички нива, умно прилагане на научените уроци и най-вече добра координация и активност на всички заинтересовани страни.


М. Бенов: Отговорност на държавата е да създаде рамката на жилищния пазар

investor.bg 27.03.2014 08:13 Миглена ИвановаОбщините трябва да имат възможност да осъществяват жилищни политики на местно ниво, според директора на Habitat Bulgaria

Винаги съм казвал, че методът на принудата не е най-добрият метод, но от друга страна обикновено се търси баланс между политиките на моркова и на тоягата. Ние обаче досега залитаме изключително много в посока на това да се раздават само моркови. Тази въпросна програма стартира с грантова компонента от 50%, а в последствие тя беше увеличена на 75%. Това са нереални неща – 75%. Трябва да си поставим въпроса дали държавата има ресурс за всички сгради, които подлежат на такива подобрения, да осигури грант 75% и дали е редно да ги осигурява. Това деформира в изключително голяма степен нормалните пазарни взаимоотношения.

Ще дам и друг пример – наскоро бяха обявени грантови схеми за кварталите на София в полите на Витоша за газификация. Дават се на домакинствата по 2 хил. лева, за да преминат на газ. Повечето хора подчертават, че ще трябва да си сменят всички електроуреди вкъщи и парите са им малко. Хората се приучават да очакват такива неща като подаръци, а не би трябвало да е така. В крайна сметка и 50% са много голяма помощ. По-скоро трябва да се мисли за подпомагане на семействата, които по различни причини не могат да си позволят да участват в такива проекти.

Трябва да се прилагат и приетите закони. Ако се следи прилагането на Закона за етажната собственост и изпълнението на задълженията, които имат етажните собствености, и се налагат санкции, в един момент хората ще осъзнаят, че трябва да го правят. А не просто, че като затвориш вратата на апартамента си, зад нея нищо навън не е твоя работа и нищо не те интересува. Баланс трябва да се търси и даже ние в момента работим в тази посока – и организацията, и в рамките на коалиция, която наскоро учредихме, за подобряване на жилищните условия. Работим точно върху такива предложения, които да предоставим на Министерството на инвестиционното планиране, тъй като ни поканиха във връзка с разработването на нова жилищна стратегия и нов жилищен закон да споделим опит.Какво предлагате?

Все още работим върху предложенията, те са в духа на това, което говорим. Припокриват се в голяма степен с това, което е констатирано вече като съществуващи проблеми и дефицити. Базират се и на различни практики в други държави. Доста широк е спектърът обаче и е трудно да ги изчерпя с няколко изречения. Корпоративните ни партньори например настояват за по-стриктно спазване на разписаните процедури за контрол на качеството на строителството, така че строителният продукт действително да отговаря на изискването на нормативната уредба. Предлагат и доста сериозни срокове, в които строителите да предоставят финансово обезпечена гаранция за качеството на изпълнение. Организации като Националното сдружение на общините пък гледат на нещата през призмата на приложението на мерките на местно ниво и на отговорностите и правомощията на местните власти.Какви са целите и задачите на бъдещия Закон за жилищата, който министерството на регионалното развитие обяви наскоро, че подготвя?

Това не мога да знам. Знам само, че се подготвя такъв закон. Доста е рано да се коментира тази тема, защото ще се прави анализ на ситуацията в момента, за да се даде точната картина на средата и на проблемите в системата. На базата на анализа ще се подготви новата стратегия и вече след това ще се стигне до законодателни решения и предложения.


40 общини с финансиране за ОУПО

economynews.bg | 14:30 | 27.03.2014

Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) осигурява частично финансиране на 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община (ОУПО). Всички кандидати, които отговарят на условията и са подали в срок съответната документация, са одобрени и ще получат финансиране.

МИП ще подпомогне всяка община със 70% от стойността на договореното задание за изработване на ОУПО. Това е част от първия етап за подпомагане на изработване и одобряване на ОУП на общините.

Редът и условията за достъп до частично финансиране бяха изготвени от Министерството на инвестиционното проектиране съвместно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Финансовата и методическа помощ, която експерите от МИП оказват на местната администрация, ще продължи и през втория етап за подпомагане на изработване и одобряване на ОУП, когато общините ще имат възможността да кандидатстват за финансиране за изработване на проект за ОУП.

Поименен списък на общините, които ще бъдат частично финансово подпомогнати при изработване на задание за общ устройствен план на община:

Област Видин: община Брегово; община Макреш; община Ново село; община Ружинци; община Чупрене.

Област Враца: община Бяла Слатина; община Роман; община Хайредин.

Област Монтана: община Вършец.

Област Ловеч: община Ловеч; община Луковит.

Област Варна: община Белослав; община Провадия.

Област Шумен: община Нови пазар.

Област Бургас: община Руен.

Област Ямбол: община Болярово; община Стралджа; община Елхово.

Област Кърджали: община Крумовград.

Област Пазарджик: община Пазарджик; община Стрелча.

Област Пловдив: община Асеновград; община Брезово; община Кричим; община Лъки; община Хисаря.

Област Смолян: община Мадан; община Рудозем.

Област Хасково: община Минерални бани; община Свиленград; община Стамболово.

Област Благоевград: община Белица; община Кресна; община Сатовча; община Симитли; община Струмяни.

Област Перник: община Земен.

Област София: община Етрополе; община Костинброд; община Сливница.
Община Нови пазар получава финансиране за изработването на задание за общ устройствен план

bnr.bnr.bg/shumen/26.03.14 в 17:17

Министерството на инвестиционното проектиране осигурява частично финансиране на 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община. Всички кандидати, които отговарят на условията и са подали в срок съответната документация, са одобрени и ще получат финансиране. Сред тях е и община Нови пазар. Министерството ще подпомогне всяка от одобрените общини със 70% от стойността на договореното задание за изработване на общ устройствен план.

Припомняме, че редът и условията за достъп до частично финансиране бяха изготвени от Министерството на инвестиционното проектиране съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.ОБЩИНИ

ФОКУС

Общинският съвет в Кюстендил ще проведе редовно заседание

27 Март 2014 | 09:13 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил ще проведе редовно заседание, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Сесията е насрочена за от 14.00 часа в заседателната зала на общината. В предварителния дневен ред са включени 31 докладни записки. Съветниците трябва да съгласуват стратегическия план за дейността на звеното за вътрешен одит, както и годишен план за дейността му за 2014 година и доклад за работата му за 2013 година. Ще бъде гласувана и тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности. Включен е и доклад за дейността на комисията по безопасност на движението. Съветниците ще разгледат предложение за разкриване на социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция. Трябва да бъде определен представител на общината, който да участва в седмото общо събрание на асоциацията на общински гори. Ще се разгледа и проектно решения за преобразуване на гимназия „Неофит Рилски” в национално училище по изкуствата. В дневния ред е включена докладна записка относно изменение на инвестиционния план за изпълнение на проект на общината – медикобалнеологичен комплекс „Свети Иван Рилски”. Предвидено е и решение, касаещо увеличение на капацитета и на числения състав на домашния социален патронаж. Съветниците трябва да приемат финансовите отчети и докладни на читалищата, касаещи изразходването на средства от общинския бюджет. Ще бъде разгледан и проект за промяна на правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общинската собственост”. Останалите точки в дневния ред са свързани с промяна на списъка с общински жилища, продажба на част от тях, изготвяне на оценки на недвижими имоти, мотивирани искания от страна на Общинска служба „Земеделие”, както и подпомагане на жители на общината по здравословни причини.

/Венцеслав ИЛЧЕВ


В Добрич се строи скейт парк

27 Март 2014 | 10:12 | Агенция "Фокус"

Добрич. В близост до езерото в градския парк „Св. Георги” в Добрич се изгражда скейт парк. В България няма много такива съоръжения и този факт ще даде възможност на добруджанския град след завършване на обекта да организира състезания. Това заяви инж. Надежда Петкова, зам.-кмет „Икономическо развитие и европейски фондове” в Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Скейт паркът е част от обектите, които се изграждат в рамките на мащабния общински проект за реконструкция и модернизиране на централния градски парк в Добрич. Скейт площадката ще разполага с три пула и рингове, като за идейното й проектиране специалистите се допитват и до самите скейтъри. Това каза Ганка Пенева, главен експерт „Озеленяване и околна среда” в добруджанската община. Зоните в тази скейт площадка ще бъдат с различна степен на трудност – за начинаещи и по-напреднали. По думите на Ганка Пенева, площадката ще може да се използва не само за любители на скейтборда, но и за онези, които практикуват други екстремни спортове – велосипеди, ролери. Според общинските специалисти този скейт парк е уникален, тъй като е проектиран като цялостен комплекс от съоръжения с различни модули и точно такъв страната ни няма. В близост до тази атракция в градския парк „Св. Георги” се изгражда още едно изключително интересно съоръжение – серпентина с водна каскада. Тя ще работи с вода от сондажите, съобщи Ганка Пенева. Сондажните кладенци също са реконструирани и оборудвани в рамките на проекта за модернизирана градска среда, който се реализира в момента. Водата ще бъде оборотна, ще се качва принудително до горната част на серпентината и ще слиза надолу под формата на каскади през различните стъпаловидно разположени езерца, поясни Ганка Пенева. По думите й, това е едно от най-сложните за изпълнение неща за фирмата, която е спечелила конкурса, но тя „се справя чудесно”, категоричен е специалистът. Около каскадите ще има зелени площи, оформени със скални композиции и цветя, ще има мостчета за наблюдение на падането на водата, ще има и осветление, по-различно от това в другите части на парка. На важни места около серпентината ще бъдат поставени различни като качество и дизайн осветителни тела и пейки. Ганка Пенева посочи също, че ще бъде подменена растителността около езерото, скейт парка и водната серпентина. Новото е, че тази растителност ще е разположена като акценти на фона на останалата. В по-ранен период са премахнати сухите и опасни дървета, основно тополи, каза Ганка Пенева. Тя допълни, че интересно хрумване са водните лилии, които ще бъдат засадени на специални малки островчета, които след напълване на езерото, ще остават скрити под водата и в същото време ще създават подходящи условия за развитие на водната растителност. /Жулиета НИКОЛОВА
Йорданка Фандъкова и Драгомир Стойнев са постигнали договореност за старите задължения на "Топлофикация - София"

27 Март 2014 | 11:00 | Агенция "Фокус"

София. Столичният кмет Йорданка Фандъкова и министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев са постигнали договореност, че ще работят за споразумение за старите задължения на "Топлофикация - София", които са трупани назад в годините. „Надявам се, да минат бързо разчетите, защото имах среща с министър Стойнев преди няколко дни. Имахме много конструктивен диалог. Постигнахме договореност, че работим за споразумение за старите задължения, които са трупани назад в годините, още когато "Топлофикация" беше държавно дружество”. Това каза пред журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите на Фандъкова, за да плаща старите си задължения, „Топлофикация” трябва да се модернизира, в нея да се инвестира, и затова е направено предложение, да се пристъпи към търсенето на външен мениджмънт. Нашето виждане е, че „Топлофикация” трябва да остане общинска собственост, но в същото време да се подобри управлението, каза Фандъкова.

„Това е смисълът на това предложение, като от бъдещия мениджър ще се търсят и инвестиции, и ангажименти за плащане на стари задължения”, заяви кметът на Столична община и допълни - чухме от вчера намеренията на ДКЕВР за драстично намаление на изкупната цена на електроенергията, специално от софийската „Топлофикация”. На въпрос, има ли конкретни предложения за фирми, Фандъкова посочи: „В момента решението се взима за избор на консултант, който да подготви конкурс. Задължително трябва да се проведе конкурс. Надяваме се да има желаещи. Надявам се, че до края на годината трябва да бъде избран изпълнител, ако има желаещи, каза още кметът на Столична община. /Веселина СТАНЧЕВА


66 кучета са обработени от началото на годината в общинския приют за кучета в Кюстендил

27 Март 2014 | 13:24 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. 66 кучета са обработени от началото на годината в общинския приют за кучета в Кюстендил. Това каза за Радио „Фокус” - Кюстендил отговорникът за приюта Петър Велков. Извършени са и 17 осиновявания, като десет от кучетата са намерили своя нов дом в Германия. Към момента в приюта се отглеждат 102 кучета, които не може да бъдат пуснати на местата, от които са прибрани. Основната причина за това е агресия от страна на четириногите или това, че обитават райони на детски площадки, училища и детски градини. „Намаляват злонамерените обаждания и жалби срещу уличните кучета. Хората разбраха, че всеки сигнал се проверява на място и се преценява дали подаденият сигнал отговаря на истината”, каза Петър Велков. Общинският приют е разкрит през 2008 година в района на село Радловци. Той разполага с приемна, манипулационна, хирургична зала, кухня за приготвяна не храна, клетки и изолатор.

/Венцеслав ИЛЧЕВ


3 млн. лв. са инвестирани в ремонт на улици и асфалтиране на парковите алеи във Вършец

27 Март 2014 | 13:54 | Агенция "Фокус"

Вършец. Реконструкция на 10 улици е направена по проект в град Вършец, като улиците са асфалтирани, поставени са нови тротоари, оправени са и бордюрите. Това каза за Радио „Фокус” – Видин Иван Лазаров, кмет на населеното място. Той посочи, че реконструкцията на улиците е по проект, по който те вече са завършили и отчели. „Този проект ще ни помогне много в предстоящия туристически сезон. Нова зелена площ в центъра на Вършец също предстои да бъде открита, като специално за тази градина бе направена нова вертикална планировка и ландшафтен проект”, обясни Лазаров. Извършено е и асфалтиране на всички алеи в парка на Вършец. З млн. лв. са инвестирани в реконструкцията на улици и асфалтирането на алеи в парка. Според кмета Иван Лазаров, градският парк на Вършец е втори по-големина в страната след Борисовата градина. „Започнала е пролетното почистване на града, както и миенето на улиците, подрязване на изсъхналите клони, подготвяне на зелените площи”, обясни кметът на Вършец. Той посочи, че са предвидени средства за залесяване с нови дръвчета в парка, а така също и озеленяване на градините с цветя. /Анна ЛОЗАНОВА
Нерегламентирани сметища в „Столипиново” и в „Шекер махала” в Пловдив ще бъдат облагородени по проекти

27 Март 2014 | 15:29 | Агенция "Фокус"

Пловдив. Нерегламентирани сметища в ромския квартал Столипиново и в Шекер махала ще бъдат облагородени по проекти. Това съобщи за Радио "Фокус"-Пловдив Стефан Шилев, директор дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в общината. В момента там ситуацията е тежка, има няколко нерегламентирани сметища. Еколозите от общината и районната администрация се опитват да провеждат различна превенция, но нещата трудно се променят, каза Шилев. Затова има идеи тези места да бъдат обособени за постоянно използване и облагородяване, за да не се изхвърлят отпадъци там. В град Пловдив се наблюдава нерегламентирано изхвърляне на строителни материали в частни терени, които не са обезопасени и оградени, каза още Шилев. Предупреждават се собствениците на тези терени да ги почистват. Освен това не трябва да се държи терена буренясал, за да не се развият змии и кърлежи, смятат еколозите. В Стария град също има няколко къщи, превърнати в нерегламентирани сметища, които се чистят. Облагороден е теренът зад големи търговски вериги в квартал Кичук Париж, в момента терена е в добро състояние, каза Шилев. /Цветана ТОНЧЕВА
В сградата на община Кюстендил вече функционира асансьор за хора с увреждания

27 Март 2014 | 15:38 | Агенция "Фокус"

В сградата на община Кюстендил вече функционира асансьор за хора с увреждания Снимка: Информационна агенция "Фокус"Кюстендил. В сградата на община Кюстендил вече функционира асансьор за хора с увреждания. Това каза по време на заседанието на Общинския съвет в Кюстендил кметът на общината Петър Паунов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Новата придобивка ще позволи на трудно подвижните хора да имат достъп и до втория етаж на административната сграда. Кметът призова за по-сериозна обществена подкрепа и засилено внимание, защото има множество посегателства на растителността, която се засажда по проект на общината за зелена и достъпна градска среда. „Вече няколко пъти се крадат розите и другата растителност. Принудени сме да правим непрекъснато обследване и влагаме допълнителни средства за видеонаблюдение, а все още обектите не са предадени за стопанисване на общината”, заяви Петър Паунов. Той отговори и на въпрос, свързан с обществените тоалетни, като посочи, че такива работят на входните артерии на Кюстендил – автогара и железопътна гара, както и на кооперативния пазар. Общинският съветник Боян Владимиров отправи питане относно незаконните постройки в ромския квартал „Изток”, като даде и предложение общинската охрана да следи за новоизградените незаконни постройки. Кметът заяви, че ще отговори писмено на зададения въпрос. Бяха приети и три допълнителни докладни записки, една от които свързана с подобряване на инвестиционния климат в общината. Съветниците съгласуваха стратегическия план за дейността на звеното за вътрешен одит, както и годишната програма за работата му през тази година и доклад за свършеното през 2013 година. Беше приета и тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, която ще бъде в сила от 2015 г. до 2017 година. Тя касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за посочения период. На заседанието беше извършена промяна в списъка на видовете общински жилища поради установени остри здравословни и социални проблеми. Съветниците приеха доклада на действащата комисия по безопасност на движението на територията на общината за 2013 година. Единодушно беше дадено съгласие за разкриване на нова социална услуга, касаеща център за социална рехаблитация и интеграция за възрастни с увреждания. Предложението е услугата да бъде делегирана от държавата дейност, а капацитетът на самия център да бъде 25 потребители и съответстващия персонал. /Венцеслав ИЛЧЕВ
Съветниците в Кюстендил измениха правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общинска собственост"

27 Март 2014 | 16:12 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. Съветниците в Кюстендил приеха проект за изменение и допълнение на правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Съгласно приетата промяна общият числен състав на персонала в предприятието става 122 души. Намалението е с 10 души. Съветниците решиха, че кметът на Кюстендил или упълномощени от него двама служители на администрацията, да бъдат представител на общината в седмото общо събрание на асоциацията на общинските гори. Беше дадено съгласие да се отпусне безвъзмездно дървесина на Общинско предприятие „Чистота”, която да се използва за ремонтни на изградените детски площадки и други съоръжения. На заседанието бяха утвърдени пазарни оценки на недвижими имоти – земеделски земи, които ще бъдат продадени по реда на Закона за общинската собственост. Ще бъдат отпуснати 3 000 лева за подпомагане на жители на общината, имащи здравословни проблеми. Бяха приети финансовите отчети на читалищата за изразходвани средства от общинския бюджет през 2013 година, които са в размер на 10 000 лева. Съветниците решиха да бъде увеличени капацитетът и численият състав на домашния социален патронаж. Потребителите се увеличават от 320 на 400 души, което ще стане от 1 май. Беше решено докладната записка, свързана с подобряване на инвестиционния климат на кюстендилския регион, да бъде отложена за следващото заседание на Общинския съвет. Съветниците дадоха съгласие да бъде премахната самосрутваща се сграда, която е публична общинска собственост, намираща се на улица „Дондуков”. /Венцеслав ИЛЧЕВ
Председателят на Общинския съвет в Лом Стефан Пантелеев е подал оставка

27 Март 2014 | 16:36 | Агенция "Фокус"

Лом. Председателят на Общинския съвет в Лом Стефан Пантелеев днес е подал оставка, съобщиха от общината за Радио “Фокус”- Видин. Мотивът за оттеглянето му е - нежелание да бъде председател на този Общински съвет. Стефан Панталеев е от групата съветници от ГЕРБ и остава общински съветник в нейния състав. От 2 април той престава да изпълнява своите функции като председател на Общинския съвет и трябва да бъде избран нов. 29 са съветниците в Общинския съвет в Лом, представени са политическите партии ГЕРБ – с най-голяма група, БСП, СДС и Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. През миналия мандат на Общинския съвет в Лом също имаше смени на председатели на Общинския съвет. /Анна ЛОЗАНОВА
В Смолян ще бъдат представени дейностите по проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания”
27 Март 2014 | 17:19 | Агенция "Фокус"

Смолян. В Смолян ще бъдат представени дейностите по проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания”, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът ще бъде представен на 28 март, петък, от 11.00 часа в хотел „Дикас. По повод реализирането на проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян” BG051PO001-5.1.04-0205 “Помощ в дома”, Община Смолян организира пресконференция. Тя ще се проведе на 28 март, петък, от 11.00 часа в хотел “Дикас”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ОС 5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0205-С0001/10.12.2012 г. „Помощ в дома”. Той е насочен към задоволяване потребностите на лица - деца, възрастни и самотни хора, които са в пълна или частична невъзможност за самостоятелно обслужване и риск от социална изолация. Предоставят се почасови социални услуги от Звено за услуга в домашна среда. Дейностите се изпълняват в град Смолян и населените места на територията на общината. Обща цел на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот чрез достъп до социални услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Специфични цели са утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални услуги в домашна среда на територията на община Смолян; Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможности за преодоляване бедността на безработни лица, подкрепа на семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните членове на семейството с грижи за лицето с трайно увреждане, намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи на хората, нуждаещи се от помощ за обслужване. Основни дейности: Организация, управление и отчетност на проекта.Създаване на Звено за услуги в домашна среда. Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социалната услуга в домашна среда. Предоставяне на почасови социални услуги в Звено за социални услуги в домашна среда. Информираност и публичност.


РАДИО ФОКУС

Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Нсорб община получи почетна грамота
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
News -> Г бнр деница Караджова: Около 90 милиона евро са замразените от ек средства по оп "Регионално развитие"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница