Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях атмосферен въздухстраница6/6
Дата06.02.2017
Размер1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6


Таблица 4.8.3. Умрели по причини за смъртта, област Търговище и страната

(на 100 000 души от населението) - продължение.

Клас болести;

Години

Район

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII


2000

Търговище

34,0

9,0

-

-

0,7

2,1

6,2

65,2

45,8

Страната

36.4

13.1

0.2

0.4

0.6

3.4

4.0

67.6

57.0

2001

Търговище

25,5

9,2

0,7

-

0,7

3,5

2,8

47,4

60,8

Страната

37.2

13.0

0.2

0.4

0.5

3.4

3.6

67.3

55.2

2002

Търговище

32,8

12,8

-

0,7

1,4

2,9

7,8

47,8

49,2

Страната

36.4

11.4

0.1

0.3

0.5

3.0

3.4

59.8

53.9

2003

Търговище

33,1

5,8

-

-

0,7

5,8

6,5

38,2

69,1

Страната

35.3

11.8

0.1

0.3

0.5

2.7

3.3

64.9

51.6

2004

Търговище

35,6

10,9

-

1,5

-

3,6

5,1

45,8

51,6

страната

37.3

11.9

0.1

0.3

0.5

2.7

3.3

57.9

49.9

Данните от таблици 4.8.2 и 4.8.3 за причините на смъртността на населението на област Търговище и обобщено за цялата страна показват несъществени различия, като имайки предвид по-възрастното население от област Търговище в сравнение на това за страната, данните са благоприятни за населението на областта. Една от основните прояви на живот в близост до източници на промишлено замърсяване с физични и химични агенти е повишена честота на онкологични заболявания и неблагоприятното влияние върху функциите на дихателната и сърдечносъдови системи, съответно смъртността от тези нозологични единици. С изключение на 2004г., в област Търговище се отчита значително по-ниска смъртност от онкологични заболявания в сравнение със страната, което е благоприятен факт и доказва ограничения ефект на агресивно действащи фактори, включително от страна на околната среда. Не е възможно да се говори за наличие на съществени причини от страна на околната среда, които да повлияят негативно демографската характеристика на обекта.


Проучване на здравното състояние на населението чрез показателите на заболяемостта от ракови образувания по ниво и структура за ретроспективен период.

Проучени са данните за онкологичната заболяемост като обобщени показатели и по локализация за 6 годишния период 1999-2004 г. В Таблици 4.8.4 и 4.8.5 са разгледани 7 класа онкологични заболявания според локализация, които са социално значими и същевременно най-силно се променят при въздействие от фактори на околната среда.Таблица 4.8.4. Регистрирани заболявания от злокачествени образувания по локализация за 1999-2001г.

(на 100 000 души от населението).


Наименование и локализация на новообразуванието

1999

2000

2001

Обл. Търговище

страната

Обл. Търговище

страната

Обл. Търговище

страната

Общо

2227,8

2401,1

2169,5

2462,9

2249,9

2618,2

1. Устни, устна кухина и фаринкс

217,3

123,6

203,2

122,7

196,6

124,8

2. Храносмилателни органи и перитонеум

244,2

327,2

243,4

336,1

271,6

361,5

3. Дихателна система и гръдни органи

152,5

165,3

151,9

169,1

154,2

176,2

4. Кости, съединителна тъкан, кожа и млечни жлези

1012,8

1024,0

964,1

1045,1

957,7

1105,7

5. Пикочо-полови органи

466,4

579,5

476,5

603,6

519,1

646,1

6. С друга и неуточнена локализация

66,9

99,8

67,3

102,4

83,5

110,3

7. Лимфни и кръвотворни органи

67,6

81,7

63,1

84,0

67,2

93,6Таблица 4.8.5. Регистрирани заболявания от злокачествени образувания по локализация за 2002-2004г.

(на 100 000 души от населението).


Наименование и локализация на новообразуванието

2002

2003

2004

Обл. Търговище

страната

Обл. Търговище

страната

Обл. Търговище

страната

Общо

2368,4

2756,1

2450,3

2862,9

2616,3

2981,9

1. Устни, устна кухина и фаринкс

199,7

126,2

201,6

125,1

213,9

123,6

2. Храносмилателни органи и перитонеум

271,7

383,5

279,4

404,1

306,9

422,1

3. Дихателна система и гръдни органи

169,0

182,3

175,0

192,3

192,0

197,0

4. Кости, съединителна тъкан, кожа и млечни жлези

988,4

1154,7

1023,2

1185,0

1072,1

1236,4

5. Пикочо-полови органи

573,4

689,0

597,6

724,6

654,6

760,3

6. С друга и неуточнена локализация

153,4

118,6

96,5

124,5

100,4

129,2

7. Лимфни и кръвотворни органи

116,7

101,8

77,0

107,3

76,4

113,3

По онкологична заболяемост, за област Търговище водещата триада болести са :

-болести на храносмилателната система;

-болести на опорно-двигателната система, кожата и млечните жлези;

-болести на пикочо-половите органи.

Същите класове болести са характерни и за цялото население на страната.

Нозологичната структура на регистрираната онкологична заболяемост за анализираните област Търговище и страната през разглеждания 6 годишен период не е претърпяла съществени изменения. Тези показатели са средно изразени към високи при сравнение с нормативни еталони в световен мащаб, намиращи се в различните литературни източници. За нашата страна такива нормативни ориентировъчни групи не са разработени, както за обобщени показатели, така и по нозологични групи, което прави съпоставката по-трудна.

Относно гореспоменатите три водещи нозологични групи, стойностите за област Търговище са значително по-ниски от тези за населението на страната, като една от причините е евентуална по-здравословна околна среда на живот, вкл. отсъствие на мащабни екологични замърсители в района. В библиографски източници, за област Търговище отсъстват данни за повишена онкологична заболяемост в резултат на вредно въздействие на фактори на околната среда. През целия период 1999-2004г., в показателите за област Търговище и за страната се наблюдава покачване на онокологичната заболяемост, което има аналогичен характер с показателите за други области и не се дължи на фактори от околната среда, а по-скоро има социална причинност.
НИС ХТМУ
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница