Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница36/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43

29.2Приходи от операции по презастраховане

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Приходи от получени обезщетения от презастрахователи

926

625

Приходи от участие в резерви на презастрахователи

-

2

Приходи от получени комисионни от презастрахователи

691

600

Приходи от заделени резерви за презастрахователя

2 337

2 505

 

3 954

3 732


30Разходи по застраховане

2006

2005
000 лв

000 лв


Изплатени застрахователни суми и обезщетения

16 979

10 208

Разходи за участие в резултата

115

60

Разходи за ликвидация на щети

228

190

Аквизационни разходи

13 609

9 714

Разходи за заделени застрахователни резерви

36 862

24 715

Разходи по презастраховане

8 282

6 810

Други застрахователни разходи

1715

1 601

 

77 790

53 298

Разходите по застраховане са възникнали в хода на застрахователната дейност на Групата, извършвана чрез ЗПАД Армеец.30.1Изплатени застрахователни суми и обезщетения


Процедурата по ликвидация на щети и изплащане на застрахователното обезщетение се регламентира в разработени и приети от Дружеството методики по видове застраховки. За общото застраховане са описани взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно събитие и реда за изплащане на застрахователната сума. В някои от застраховките се регламентира и преддоговорната информация, която застрахователят трябва да получи за да има задължение съгласно застрахователния договор. Редът и срока на ликвидация на щетите се определя от характера на застраховката. Ликвидацията се извършва от Централно управление на Дружеството. Обезщетенията се изплащат също от Централно управление след становище на експерти по ликвидация, юристконсулт и одобрение на изпълнителния директор. Ликвидацията на щетите може да се извършва и в агенциите на Дружеството. Всяка Агенция е упълномощена да ликвидира щети до определен от Централно управление размер. Когато сумата е по-голяма от определения лимит. ликвидацията се извършва от Централно управление.
През 2006 г. са изплатени следните обезщетения по видове и групи застраховки:

2006

2006

2005

2005
изплатени обезщетения

относителен дял в

изплатени обезщетения

относителен дял в

000 лв

%

000 лв

%
Каско

14 133

83.24

6 965

68.23

Отговорности МПС

995

5.86

1 377

13.49

Пожар и природни бедствия

362

2.13

418

4.09

Щети на имущество

797

4.69

239

2.34

Злополука

224

1.32

647

6.34

Кредити и лизинг

104

0.61

358

3.51

Обща гражданска отговорност

57

0.34

1

0.01

ГО свързана с летателни апарати

-

-

3

0.03

Помощ при пътуване

114

0.67

38

0.37

Каско на летателни апарати

161

0.95

140

1.37

Товари по време на превоз

32

0.19

4

0.04

Каско на плавателни съдове

-

-

18

0.18

 

16 979

100.00 

10 208

1001   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница