Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница50/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   59

Доход на акция


  1. Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за числител е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой обикновени акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, намалена с разхода за дивиденти, подлежаща на разпределение, са както следва:
31 декември 2009

31 декември 2008Нетна печалба, подлежаща на разпределение в лева

129 531 000

128 624 000


Среднопретеглен брой акции

144 400 166

147 569 050


Основен доход на акция (лева за акция)

0.8970

0.8716

Среднопретегленият брой общо акции/ обикновени и привилегировани/, използван за изчисляването на намаления доход на акция, както и нетната печалба, намалена с разхода за дивиденти, подлежаща на разпределение, са както следва:


31 декември 2009

Нетна печалба, подлежаща на разпределение в лева

133 749 300Среднопретеглен брой акции

225 737 052Доход на акция с намалена стойност (лева за акция)

0.5925  1. Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Групата включват собствениците, дъщерни и асоциирани предприятия и ключов управленски персонал.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път и в брой.


    1. Сделки със собствениците

2009

2008
000 лв.

000 лв.

Продажба на стоки и услуги, приходи от лихви и други приходи
- продажба на финансови инструментиХимимпорт Инвест АД – собственик

7 915

26 000


- приходи от лихвиХимимпорт Инвест АД

1 239

1 751


Покупки на услуги
- покупки на услугиХимимпорт Инвест АД

-

(11)
    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница