Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съветстраница1/5
Дата24.07.2016
Размер458.4 Kb.
  1   2   3   4   5

благодат,бр.1,2012г.

Издава, отпечатва и разпространява

Християнски център за хора с увреждания „Благодат"

Брой1(39) пролет 2012Отговорен редактор:

Стефка Стойчева – ПловдивРедакционен съвет:

Иво Фердинандов – Годеч

Илияна Киркова – Враца

Мукадер Яшарова - София

Негослав Събев – Трявна

Николай Георгиев – Самоков

Павлина Тачева – Сандански

Използваните стихове от Библията са от издание 1938 г. и превод от New international version.

Издава се на брайл, аудио, електронен вариант и на шрифт, подходящ за зрително затруднени.

Коректор на брайловото издание:

Керанка МилушеваКоректор и предпечат за уголемен шрифт:

Мария КостоваТехнически редактор:

Здравко ЛекишевЧетец на аудиоварианта:

Антония Гидулска – Събева;Аудиообработка:

Негослав Събев

Контакти на координатора за София, Мукадер Яшарова:

Тел.: 02/827-09-85, GSM: 0898-48-39-43Адрес:

Пловдив 4006 ул. Ландос 24

Пощенска кутия 11

Тел./факс: 032/28-11-37,

GSM: 0898-54-71-16

E-mail: stefka@gracebg.org

Web: www.gracebg.org
С ъ д ъ р ж а н и е

С няколко думи.........................................................3

Светлината на Месия...............................................5

Ели НесимПогледът нагоре тегли след себе си сърцето......10

Порасни-придвижване от деца в наследници.......13

Боби КонърПодготовка за Свръхестествена Благодат............20

Тод БентлиГолямото сърце на Милен Райков.........................32

Кристин...една „безсрочна” мисионерка................43

Антония ПетковаДокосването на Лазар.............................................48

Тери УилсънМилиардер заменя материализма с истинско

щастие......................................................................5415 годишен проповедник вдъхновява хората

въпреки слепотата си и дефекта в говора............62Твоят плуг................................................................65

Архимандрит СерафимБлагодарност...........................................................66
„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за нас.” (1Петрово1 3-4)

„Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смъртта, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото.„ (Римляни6 4-5)


С няколко думи


Здравейте приятели!

Тази година отново сме заедно и вие четете първия брой на списание „Благодат”. Ето че то стана на десет години. През целия изминал период ние се стремяхме да бъдем ваши приятели и до известна степен ваши учители. С разнообразните материали, които поместваме искаме да ви помогнем да предадете живота си на Господ Исус Христос и да получите правото да се наричате деца на Бога, защото всички сме Божии творения, но само тези, които приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител, имат това право (Йоан1 12). Стремим се да ви водим по пътя на израстването в познаването на Господ и Неговото учение, за да се освещавате, защото без освещение никой няма да влезе в Божието царство.

Наближава денят, на който празнуваме възкресението на нашия Господ Исус Христос. Но преди да възкръсне, Той беше разпънат на кръст поради нашите грехове т. е. поради греховете на цялото човечество, защото всички съгрешиха и никой не заслужава да бъде прославен освен Исус Христос безгрешния. Всеки, който е приел, че тази жертва е и поради собствените му грехове и е помолил Бог да му прости е станал вече ново създание както пише в 2 Коринтяни 5 -17 – „Старото премина и ето всичко вече стана ново”. Скъпи приятели, нека да живеем като нови създания за слава на нашия Господ Исус Христос! Амин!

Ще ни улесните ако ни пишете или ни се обаждате по телефона и ни казвате какво бихте искали да четете на страниците на „Благодат”.

Очакваме ви!

Стефка Стойчева


Светлината на Месия


Ели Несим
В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог каза: Да бъде светлина.

И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

Битие 1:1-5 ни казва, че когато Бог създаде небето и земята, земята беше пуста и неустроена. Еврейският термин който е използван за земята е "tohu va vohu". Но не беше така с небето и заключението е, че нещо е станало със земята, което е предизвикало хаоса и безредието след като е била създадена.

Нещо, което изискваше по-нататъшни действия от страна на Бог, за да я възстанови в нормалното и състояние. "И тъмнината беше върху бездната и Божият Дух се движеше над водата." Бог щеше да сложи край на тъмнината.

Първата дума на Бог беше заповед. Да бъде светлина. И стана светлина. Но това не беше светлината, която слънцето и луната излъчват, тъй като те все още не бяха създадени. Светлината на този първи ден, беше светлината на Бог. Светлина, която беше независима от слънцето, луната и звездите. След това Бог раздели светлината от тъмнината, което означава, че Той не премахна тъмнината, но Той и постави граници. Той нарече светлината "Ден", а тъмнината "Нощ".

С това се свърши първият ден, ден на нови начала. Бездната не беше повече облечена в тъмнина и въпреки, че "водите на бездната покриваха земята", скоро това щеше да се промени.

Ние вярваме че това, което споменахме до тук, буквално се е случило. То е истинско и действително, както сме ние с вас. Сътворението е исторически случай и то ни обяснява как се е появил този свят. В Псалом 33:8, 9 ние четем: "Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената. Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и се затвърди.."

Ние можем да използваме тези думи за сътворението, като картина за Божиите най-важни създания, Адам и Ева. Нека да проследим аналогията и да видим какво можем да научим от тях. Първо, в началото Бог създаде мъж и жена по Своят образ. "И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде: мъж и жена ги създаде." (Битие 1:26, 27) Следвайки доклада, ние разбираме, че човекът не продължи да живее за дълго в състоянието в което беше създаден. Той избра да не се подчини на Бог, той тръгна по свой собствен път и наложи своята воля над Божията. Резултатът беше, катастрофа.

Неговата светлина бе угасена, той стана странник на Бог и се превърна в дете на тъмнината. "И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета." (Битие 3:8)

Наистина, неговото духовно състояние отразяваше това на земята след създаването и. Състоянието на Адам сега беше "tohu va vohu", пуст и неустроен, хаос и безпорядък бяха върховните владетели. Светлината за познаването на Бог се беше оттеглила и на нейно място имаше тъмнина и невежество с всичките ги придружаващи злини."Господ надникна от небесата над човешките чада за да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един." (Псалом 14:2, 3)

Благодаря на Бог, че това не е краят на историята! Бог не беше приключил с човека и точно както Божият Дух се носеше над тъмнината и бездната, така сега, Той се носи над падналото, грешно човечество с доброжелателната причина да донесе светлина в човешкото сърце. Водите, описани в историята за сътворението са аналогия на обърканото, тревожно състояние на човешкото сърце, което е без Бог. Много пъти в Старият завет, тази картина е използвана за грешното човечество. "А нечестивите са като развълнуваното море, Защото не може да утихне, И водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог." (Исая 57:20, 21) Ако не беше Божията инициатива това плачевно състояние на човечеството щеше да остане непроменено. Но Бог се намеси с Върховна Благодат и заповяда светлината да освети нашите тъмни сърца. Това не е физическата светлина, която слънцето, луната и звездите излъчват. Не, това е свръхестествената светлина, независима от тях, която има предимство пред тях. Това е светлината на Бог, която поставя край на нашата духовна тъмнина и невежество. С идването на тази светлина, първият ден на новият живот е започнал за щастливата душа. Изгубеният образ на Бог е възстановен и ние се връщаме към това, което беше човека преди грехопадението. Всички тези награди са ни дадени чрез Този, който е описан за нас в Исая 9:2- 6 "Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; На ония, които седяха в земя на мрачна сянка изгря  светлина... Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира."

Това са някои от титлите запазени за нашият Месия, нашият Спасител. Единствено Той, може да сложи край на нашата тъмнина, с Неговото идване. Той е нашата Светлина и нашият Спасител. Заглавието на Псалом 22 е, "Upon Aijeleth Shahar" , което един от нашите известни коментатори перифразира с думата за Зорницата.

Месия е нашата Зорница, Този, който слага край на нашата тъмнина, като изпълни това, което е написано за Него в този Псалом. Между другите неща, които са написани в Него, ние срещаме пророчеството за Неговата смърт, понасяне на наказанието, което принадлежеше на тези, които Той дойде да спаси. "Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме обкръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми. Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребий." (16- 18)

Като наш Божествено определен Заместник, нашият Месия взе нашето място и понесе нашето наказание. Той понесе враждебността на човека срещу Бог и Божието справедливо възмездие за тази враждебност. Както се казва в Исая 59:20 "А като Изкупител ще дойде в Сион, И за ония от Якова, които се обръщат от престъпление, казва Господ."Великият резултат е описан в Исая 60:1 "Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, И славата Господня те осия."

Време е да назовем този Велик Спасител. Това е Този, Който беше роден във Витлеем, в ясла, Който беше наименуван Исус, Който изпълни всичко, което беше написано за Него и който заяви на своят народ: " Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота." (Йоан 8:12)

Свещеният доклад свидетелства за Него в тази заключителна декларация. "Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето Исус Христово." Вярвайте в Него и вашата тъмнина, ще се превърне в светлина.
Каталог: spisanie
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Благодат християнско тримесечно списание за търсещи читатели Лято 2007 Брой 2 (20)
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Наредба държавно първенство 2017 г. Деца, юноши, девойки, младежи
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Толерантност, приятелство, красота Организационен етап


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница