Отговорен редакторстраница1/3
Дата24.04.2017
Размер484.93 Kb.
  1   2   3

благодат, бр.1, 2014г.

Благодат


Християнско тримесечно списание за търсещи читатели

Издава, отпечатва и разпространява

Християнски център за хора с увреждания "Благодат" брой 1 (47) пролет 2014
Отговорен редактор:

Стефка Стойчева - ПловдивРедакционен съвет:

Иво Фердинандов - Годеч

Илияна Киркова - Враца

Мукадер Яшарова - София

Негослав Събев - Трявна

Николай Георгиев - Самоков

Павлина Тачева - Цюрих, Швейцария
Използваните стихове от Библията са от издание 1938 г. и превод от New international version.

Издава се на брайл, аудио, електронен вариант и на шрифт, подходящ за зрително затруднени.


Коректор на брайловото издание:

Керанка МилушеваКоректор и предпечат за уголемен шрифт:

Мария КостоваТехническа обработка:

Здравко ЛекишевЧетец на аудиоварианта:

Мария КостоваАудиообработка:

Джеваатин МустафаКонтакти на координатора за София, Мукадер Яшарова:

Тел.: 02/827-09-85, GSM: 0898-48-39-43Адрес на редакцията:

Пловдив 4006 ул. Ландос 24

Пощенска кутия 11

Тел./факс: 032/28-11-37,

GSM: 0898-54-71-16

E-mail: stefka@gracebg.org

Web: www.gracebg.org
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

С няколко думи……………………………………………….4

Изкупени………………………………………………..…......6

Рон ХънтърБиблейски личности

Исус Навиев……………………………………….………..…8

Послушанието на Исус Навин………………………....…11

София Бачо КироРъцете, които се молят………………………………….....23

Библейски принципи за семейството

Какво представлява бракът……………………………..…27

Рекс ДжаксънСлучки оцветяващи дните ми…………………………...…35

Поли ТачеваНевероятната история на мюсюлманката Зубадайт….52

Пет принципа, че си готов за Божествено разтърсване56

Господ е послушал молбата ми……......…………….......56

Поезия

Омагьосана………………………………………………….…...58

Небесна принцеса………………………………………...…58

Детска страничка

Перлената огърлица………….....……………………….…59

Новини от „Благодат“………….....……………………....…63

Обява за подкрепа………….....………………………….....64

***

За да можем да издаваме списание "Благодат" и да разпространяваме християнска литература, ние се нуждаем от вашата подкрепа. Всички от екипа на "Благодат" работим като доброволци и не получаваме финансово възнаграждение за труда си.

Благодарим на всички, които подкрепят с молитви, труд и финансови средства Божието дело. Господ ще ги възнагради богато.

Който има желание да подкрепи служение "Благодат" с финансови средства може да ги изпраща на следния пощенски адрес:

Стефка Йорданова Стойчева

Ул. Ландос 24 п.кутия 11 Пловдив 4006


Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос! Той е главният Редактор на списанието и Ръководител на служението ни. Алелуя!

"Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми."

(Псалом 119:105)
С няколко думи
Здравейте приятели!

Ние от екипа на "Благодат" ви поздравяваме за новата 2014 г. и се радваме, че отново сте с нас.

Не е минало много време от дните, в които украсявахме домовете си, събирахме се в църквите, пеехме рождествени песни, отброявахме часовете до края на старата година.

Сигурно някои от нас правят равносметка на живота си през 2013 г. Вероятно се питаме: какво се случи; какво направих през годината; какво не успях да постигна; къде се провалих; защо се провалих; как да не се проваля през тази година.

Правейки своята равносметка, някои от нас може би ще си кажат: "Дотук добре, а сега накъде?" Пожелаваме ви най-напред наистина Божието слово да е вашия светилник и пътеводител. Това означава, че във всеки момент от живота ни, трябва да действаме според Божието Слово. Затова нека да четем и размишляваме и да изпълняваме писаното в Притчи 4:20-23

"Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота."

Само ходещите в светлината на Божието слово намират вечен живот и здраве. Да ходим в светлината означава всеки ден да отмахваме по нещо от начина ни на живот, от мисленето ни и от характера ни, което не е угодно на Бога. Тогава ще Му покажем, че Го обичаме, а не действаме така само от религиозност. Защото религията е сбор от правила, които човек се стреми да спазва по задължение, а вярата е действие по убеждение на сърцето. Затова вяра без дела е мъртва и дела без вяра нямат никаква стойност. (Яков 2:14; 17)

От този брой започваме две нови рубрики. Едната е за семейството в светлината на Божието слово, а другата е страничка за децата. Вярваме, че ще ви бъдат интересни и полезни.

Наближава празника Възкресение Христово. Нека да живеем като посветени християни и да празнуваме с достойнство като Христови последователи.

Стефка СтойчеваИзкупени

Рон Хънтър


Исая 51:1 казва: "Така изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с пеене в Сион; вечна радост ще бъде на главите им. Те ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат." Сион е символ на Църквата и тя би трябвало да пее, възклицава и да е изпълнена с радост. Когато размишлявах над това, в мен възникна въпросът: "Защо Църквата не пее и не прелива от радост?" Отговорът е, че ние нямаме откровение за нашето изкупление. "Изкупление" означава плащане на откуп в пълен размер, освобождение, отърваване, пускане на свобода, избавление. Отпадане на смъртната ти присъда. Можете ли да си представите един човек, който е осъден на смърт за някакво престъпление и всеки момент предстои да се изпълни присъдата му? И точно преди да му бият инжекция, с която да сложат край на живота му, влиза някой, спира целия процес и казва: "Пуснете този човек, аз ще заема неговото място и ще умра вместо него." Човекът е освободен и не само че не трябва да плаща за престъпленията си, понеже някой друг вече го е направил, но всички доказателства в подкрепа на това, че той някога е извършил престъпления, са унищожени. Той е изкупен и свободен да живее вечно.

В Колосяни 1:13, 14 четем: "Той ни е освободил (минало време) от силата на тъмнината и ни е преселил в царството на Своя Възлюбен Син, в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прощението на греховете." Ние трябва да живеем като свободни хора, понеже вече сме избавени от властта на дявола, тъй като сме били изкупени. Сатана няма влияние над нас повече. Нашата греховна природа я няма. Ние сме изкупени - Ефесяни 1:7 ни казва, че имаме изкупление чрез Неговата кръв. И така, изкуплението е в минало време, настояще и дори нещо още по-добро. В Евреи 9:11-15 пише, че имаме вечно изкупление. Слава! Ние сме били изкупени, ние сме изкупени и ще бъдем изкупени завинаги. Отмести се от пътя, дяволе, изкупените от Господа идват!

Когато Църквата получи това откровение, ние ще излезем с пеене и възклицание и ще имаме вечна радост. Не щастие, а радост. Радостта на Господа е нашата сила. Бъдете изпълнени с радост, защото сте изкупени и вече не съществуват доказателства, че някога сте били грешници, така че дяволът няма за какво да се хване. Слава!
Библейски личности
Исус Навиев
След смъртта на Мойсей, Исус Навиев става водач на Израел. Мойсей извежда своя поробен народ от Египет и след четиридесет годишно пустинно скитане, те стигат до границите на Ханаан. Но поради греха на Мойсей при Мера, Бог не го допуска да отиде по-нататък. Задачата за влизане, завземане и установяване в Обещаната земя е поверена на неговия способен и смел приемник Исус Навиев.

Исус Навиев е добре квалифициран да поеме това ръководство, тъй като е бил верен помощник на Мойсей за известно време. Той е приближен на Мойсей по времето, прекарано пред Синай (Изход 24:13). Като военачалник, Исус Навиев успешно командва израелските войски срещу амаличаните при Рафадим (Изход 17:8-16). Също така, той е един от дванадесетте съгледвачи, които разузнават Ханаанската земя и заедно с Халев се съпротивява на мнозинството страхуващи се да я превземат (Числа 14:6-9). Забележителните качества на Исус Навиев са вяра, смелост, послушание и дълбока преданост към Божия закон. Неговото име означава "Йехова е спасение" и показва огромно доверие в Йехова Бог като основна надежда и освобождение на Израел.

С книгата "Исус Навиев" започва вторият раздел на Стария завет - Исторически книги. Дванадесет на брой, Историческите книги разглеждат периода от основаването на еврейската земя до времето на поразяване на нацията (приблизително 1055 години).

Книгата "Исус Навиев" обхваща период от 25-30 години и може да бъде разделена на следните три части:

1. Навлизане в Ханаанската земя (Исус Навиев 1:1; 5:15).

2. Превземане на Ханаан (Исус Навиев 6:1; 12:24).

3. Разпределяне на земята (Исус Навиев 13:1; 24:33).

Книгата ни дава информация най-вече за завладяването на Ханаан и за установяването на Израел в нея. Това обаче е съпроводено от жесток и кървав конфликт между ханаанците и Израел. При бързото успяване на Божия народ по такъв чудотворен начин, са поразени тридесет и един царе, та да се види, че победите на израилтяните не се дължат на тяхната военна мощ или стратегии, но на директната намеса на Господа на силите. Безспорният триумф на израилтяните над ханаанците изобразява верността на Бога при изпълнение на обещанията, дадени на техните деди преди стотици години.

Една от интересните случки в книгата "Исус Навиев" е тази за Раав и нейното семейство. Преди завземането на Йерихон, Раав рискува своя живот, като укрива двамата еврейски съгледвачи, пратени да разузнаят града. В знак на благодарност, съгледвачите й обещават сигурност, при условие че тя спусне червено въже от прозореца си. Раав прави това и в резултат, от цял Йерихон се спасяват само тя и нейният дом. Благодарение на вярата си в Бога на Израел и в каузата на израилтяните, Раав е спомената между героите на вярата, изредени в посланието към Евреите (Евреи 11:31). След падането на Йерихон, тя става жена на Салмон и майка на Вооз и чрез това се включва в родословието на Исус Христос (Матей 1:5).

Книгата завършва с последните думи на Исус Навиев, с които той отново припомня, че Божията ръка е върху Израел и призовава хората да служат на Бога вярно.

Като че ли най-известното му заявление е: "Изберете днес кому искате да служите... но аз и моят дом ще служим на Господа" (Исус Навиев 24:15). Исус Навиев умира на 110 години в Сихем, след като е извършил огромно дело за Бога.


Послушанието на Исус Навин

София, Бачо Киро

неделя, 7 януари 2007 г.
Исус Навин 1:1-9

1. Ново призвание - Исус Навин изведнъж получи нещо, което не беше очаквал - стана водач на цял народ и то по много странен за него начин. Досега Исус Навин беше слуга на Мойсей, генерал от израелската армия под прякото ръководство на Мойсей и съвършено предан на него и Бога. Той обичаше Мойсей като негов баща, и изведнъж този негов баща Бог го погреба и той е призован да заеме неговото място. Можем ли да си представим как се е чувствал Исус Навин? Колко е бил объркан и смутен? Колко тъжен и омъчнен е бил от загубата на своя наставник и в същия момент Бог му се явява и започва да му говори. Можем ли да си представим колко още повече неговите чувства се разбъркват, а това няма да е от полза за никой. В целия Израел е било същото, Мойсей си замина и те се обезсърчиха на прага на Обетованата земя, всичко рухна в миг на око. Предполагам, че на всеки един от нас ни се е случвало подобно нещо, да сме така силни във вярата чрез нещо, че сякаш е вече в ръцете ни, и изведнъж това нещо липсва и дотук е с нашата вяра. До смъртта на Мойсей, Исус Навин беше просто един от всички, но след неговата смърт той стана водача Исус Навин! На него Бог повери отговорността и честта да поведе Израел към Обетованата Земя, а не на Мойсей. Тази вечер, ако се вгледаме внимателно ще открием, че на нас също Бог ни дава ново призвание, нещо, което тези преди нас са очаквали и молили за него, но на нас се дава, а именно Последната битка на Църквата Христова! До личната си среща с Христа ние просто бяхме един Исус Навин, но вече не е така - всеки от нас има призвание сега и трябва твърдо да застане зад него и да не подсмърча по миналото, ами с вяра и дръзновение да пристъпи напред и да бъде войник Христов! В тази война няма уволнение, няма отпуски, няма гарнизони, има служба, която е определена точно за мен и теб и която трябва да носим точно както я носи Исус Навин - послушно и прилежно!

2. Увещания, наставления и заповеди - Исус Навин не остана сирак след смъртта на Мойсей, напротив той веднага получи по-добър учител отколкото беше Мойсей. Когато си сам на бойното поле положително знай, че не си сам, ами Бог е с теб и има още много войни в тази война.

Стих 2: "Слугата ми Мойсей умря; сега, прочее, стани та мини през тоя Йордан, ти и всички тия люде, в земята, която Аз давам на тях, на израилтяните." Господ му каза - Исусе стига плака, Мойсей беше добър учител за тебе досега, сега е време да минеш на по-горно ниво в познанието ти за Мен, затова аз лично ще те уча. Ако Мойсей е вечно с теб, ти няма никога да пораснеш достатъчно, винаги ще разчиташ на него, а не на Мен! Бог отне нещо добро на Исус Навин, за да му даде най-доброто! Аз си спомням много велики пастири, спомням си много велики дела, аз си спомням една по-различна църква от днес, църква изобилстваща на дарби. Някои от тези неща ги няма днес, но това е за да може аз да имам по-доброто! Едновременно както Бог насърчи Исуса, така му даде и конкретни заповеди - Бъди смел! Бъди безкомпромисен! Бъди всеотдаен относно моя закон и Мен! Бъди готов да бъдеш на мое разположение постоянно! Недей да се отчайваш, защото Аз съм с теб!

Тази вечер пред нас са същите заповеди, потвърдени и разширени от нашия Господ Исус Христос! Мат. 28:19: "Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин." Убеден съм, че нашето поколение превъзхожда предишното, защото на нас се пада честта да сме хората, които ще устоят в това последно време, когато Бог ще събере всички свои чада горе на Сватбената вечеря на Агнето.

Аз съм минал през отричането на Божията воля за мен. Исках си онова добро старо нещо, но разбрах, че докато не се разделя с него, не мога да се изпълня с ново помазание. Не желая да бъда като цар Саул - човек със старо помазание, човек, който си спомня само нещо от минало. Аз не желая да бъда като пророк Самуил - човек с днешно помазание, не желая само днес да имам радостта в Бога, не желая само днес да виждам Бога и само днес да съм благославян. Искам да съм като цар Давид - човек със старо, днешно, но и утрешно помазание. Искам Всеки ден да копнея да съм в дворовете Господни, всеки ден сърцето ми да гори и да чака с нетърпение нежния повик на Бога!

О, как благодаря на Бога, че въпреки мен, въпреки всичко се грижи така за мен, всеки ден и час, въпреки всичко ми дава най-доброто.

3. Решението на Исус Навин - 10: "Тогава Исус заповяда на началниците на людете, като каза: 11: Преминете през сред стана и заповядайте на людете, казвайки: Пригответе си храна за път, защото след три дена ще минете през тоя Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ вашият Бог ви даде да притежавате".

Колко време отне на Исус да премине към действие? Дни? Години? Исус веднага пое своите нови задължения с плам и ревност. Веднага задейства целия Израел. Той не си губеше времето, защото знаеше, че колкото повече се бави, толкова лично той забавя времето за завладяването на Обетованата земя. Той очакваше този момент вече 40 години и сега беше дошло времето. Бог му каза и той Го послуша. Той заповяда да се приготви стана за тръгване, и като беше всичко готово, тогава първо заповяда Божия ковчег да замине пред Израел, за да показва пътя към влизането в наследство. Нашият Ковчег е Христос, той дойде преди 2000 год. и днес стои на небето и чрез своето Слово ни даде преки наставления и увещания, но и заповеди. Пред нас стои Йордан - границата на нашето наследство, което трябва да извоюваме и отнемем от княза на този свят. Да я преминем ли или да си останем в пустинята? Йордан е пред нас, пустинята е зад нас, пред теб е Бог, даващ ти вечно наследство, което е само за Израел! Исус премина Йордан с Божия ковчег отпред, разделяйки реката на две и премивайки по сухо. След това той спря в Галгал, за да обреже израйлевите мъже, които го следваха, защото бяха необрязани. Не е достатъчно да кажеш, че ще следваш Христа, да преминеш своя Йордан е нужно да се оставиш изцяло в ръководството Му, той да те умие и очисти, за да станеш годен за бой! Обрязването на възрастни мъже е много болезнено преживяване. Нужно е доста време да оздравеят от това обрязване. Ако помислим върху Писанието, не на всички тогава им се наложи да се обрежат - Исус Навин и Халеф не се обрязаха, защото бяха вече обрязани. Положително Исус е бил страж и помощник на всеки, защото по-голямата част от мъжете са били негодни тогава. Вижте само това - Ис. Навин 5:13: "И когато беше Исус при Йерихон, подигна очи и видя, и, ето, насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка; и Исус пристъпи при него и му рече: Наш ли си, или от неприятелите ни?" Исус Навин не спеше, ами бодърстваше и съм сигурен, че при тази среща е бил постови с оръжие в ръка. Той не си позволяваше леност, ами беше подпорка на Израел. Всеки от нас, ако е обрязал своето сърце към греха, трябва да е в помощ на този, който е слаб и повален от врага ни.

4. Днес Исус Навин е не само пример за нас, но и свидетел, оставен от Бога. Исус Навин беше верен докрай и послушен ученик. Убеден съм, че и най-малкият между Божиите светии може да надмине не само Исус Навин, но и апостолите, стига обаче да е послушен. Исус се провиква през вековете към мен и теб със следното послание - "13 И дадох ви земя, на която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили. 14 Сега, прочее, бойте се от Господа, и служете Му с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви оттатък реката и в Египет, и служете Господу. 15 Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите, - на боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу." Днес е време за взимане на решения. Всеки е застанал пред Бог, пустинята е зад нас, Йордан е пред нас и е време за действие и за избор.

Поколението на Исус Навин е поколение на пробив, което ходи във вяра и променя съдби.

Живота във вяра е зависим от Бог. Той е свръхестествен. Всяко нещо, което ние виждаме в естественото, ще се промени, защото то има тая природа. Но нещата, които не виждаме, стоят и не се променят, защото те имат Божията природа. Ти и аз обаче можем да ги видим. Невидимото идва до теб, чрез Словото на Бог. Една от характеристиките на младите хора е копнеж и мечти. Копнежът и мечтите в тях са нещо поставено от Бог, които дяволът се стреми да ограби, но Бог може да употреби.

Поколението на Мойсей беше поколение от консуматори.

Поколението на Исус Навин бяха видели традиционното християнство на своите предци и те си казаха: Ние не искаме такова християнство". Бог има нужда от нов материал, който да употреби.

И Бог издига ново поколение.

Има нещо свежо в младите хора. И дяволът се стреми да го унищожи. Той иска младите хора за себе си. Бог търси поколението на Исуснавиновците. Ние можем да видим, че Бог призова много от мъжете и жените в Библията в тяхната ранна възраст! Бог призова Мария, когато тя беше много млада. В нея имаше нещо свежо! И Бог я повика, защото намери нещо в нея. (1 Тим. 4:12).

Бог призова Еремия още когато той беше дете. (Ерем. 1:4-10).

Бог призова Гедеон още когато беше малък. Младите хора са пълни с копнеж и мечти. Те имат страст. Грехът на младите е похотта, не само сексуална, но те са отворени също и за духът на показност, искат да бъдат известни. Грехът на средно възрастните е гордост. Аз знам, минал съм през тези неща. Грехът на възрастните е грижа, светските грижи. Чистене, готвене, вилата и т.н.

Когато Бог призова Гедеон, Той му обеща да бъде с него. (Съдии 6:15-25) - това беше време, в което никой не служеше на Бога, но всички служеха на Ваал. И първото нещо, което Бог каза на Гедеон беше: "Ти трябва да се справиш с греха на бащиния си дом!" Има време на проверка в твоя и моя живот. Гедеон беше проверен. Той съсипа ваааловия жертвеник. Дойдоха и искаха да убият Гедеон. Но Божията протекция беше върху него! Господ каза на Гедеон - няма да умреш! Гедеон трябваше да отреже окултното влияние в своя живот.

Бог иска да спаси и издигне ново поколение млади хора. Първото нещо, което Гедеон направи беше да разчупи робството от предишното поколение. Младите хора ще превземат нови земи, защото те никога не са били в Египет. Бог издига Исуснавиновото поколение, което е като рало. То ще разоре напуканата земя, защото е поколение на реформация. Ние ще изорем земята и след нас ще дойде поколение, което не познава грях, но ще познава и обича Бог и ще върши подвизи за Него. Има седем характерни черти за поколението на Исус Навин. Бог се нуждае от земята и хората, ето защо ти си толкова важен за Бог. Чрез теб, Бог може да обърне света за себе си. Ние сме призвани да бъдем генерацията на Исус Навин. (Ис.Нав. 1:1-9.)

1. Да бъдем хора на Словото, да знаем обещанията, поради това как гледаш на Словото на Бог, то ще работи дотолкова доколкото ти му позволяваш. Няма разлика в семето, има разлика в почвата. Ти не си отговорен за семето. Семето идва от Бог. В него има потенциал за растеж, сила за промяна, но ти си отговорен за почвата. (Пс. 53:20.) Ти си отговорен за почвата, ти слагаш в ред пътя си. Ти имаш отговорност да работиш в живота си, за да промениш почвата. Почвата - това е твоето сърце. Ти трябва да приложиш семето и да оправиш пътя си. (Пс 51:10 - Давид се моли Бог да сътвори в него чисто сърце. Ние имаме отговорност да променим почвата в нас. Ти трябва да посееш семето в земята. Никога няма да видиш чудо, излизащо от страниците на Библията с огън! Виждал ли си жетва да излиза от торба със семена? Семето трябва да се посее в твоето сърце. То има сила и потенциал в себе си да даде жетва. Поколението на Исус Навин бяха хора на Божието слово. Не можеш да влезеш в земята, ако не прекарваш време с Божието слово. Не можеш да печелиш битки по твоите методи. Трябва да откриеш победата в Словото.

2. Поколението на Исус Навин бяха хора на единство. Бяха готови да дадат живота си един за друг - храбри войни. Бог търси такива хора днес. Бъди див и безумно смел, Завладей земята, защото Бог вече ти я е дал...

3. Поколението на Исус Навин са хора на освещение. Ако не погребеш плътта, ти не би могъл да продължиш. Това е времето на освещение, изчистване, на изрязване връзките със света. Атаките в спомените са пречка за нас. Имаше много царе в Израел и за тях се казва или: той следваше Бог с цяло сърце, или той вършеше зло в очите на Господа. Как може младият човек да опази стъпките си в чистота? Младото поколение, което е открило Словото, то стои върху него. Ако стоиш върху Словото, ти ще ходиш в победата. Йосиф през целият си живот гореше за Бог. Данаил, Седрах, Месах и Авденаго бяха хора на освещение. Те живееха всред системата на антихрист, но не се поклониха, а останаха верни на своя Бог. Те бяха тренирани от ранна възраст да следват Бог. Бог издига такова поколение, което да познава своя Бог. Ще дойде време в Европа, когато тъмнина ще покрие земята. Светът ще бъде в нечестие, но Църквата ще свети в чистота. Ще дойде време на антихрист. Бъди верен там, където Бог те е поставил. Исуснавиновото поколение не се страхува. То превзема и завладява земята, която Бог му е дал. Бог те взема от света, спасява те, изчиства те, екипира те и те поставя обратно в света, за да светиш. Вкоренен в Божието слово. Позволи на Божието освещение да изработи божествен характер в теб. Реформацията започва с това да разрушиш неправилните неща, дяволските идоли и олтари и да построиш олтар на живия Бог в сърцето си. Започни от своя дом. (Съдии 6:25-27.) Гедеон се страхуваше от семейството си. Дяволът се протяга към младото поколение, предлагайки му заместители, той иска да го задържи далеч от истината, предлагайки му лъжи. Има време на конфронтация в твоя живот. Време на гонение и неразбиране. Това е времето, в което да решиш дали да продължиш напред или да се върнеш назад. Когато дойде време на гонение в живота на християните, много хора отстъпват назад. Има селекция. Ние трябва да се научим да устояваме във време на гонение. Вражеската армия беше 135'000, а от армията на Гедеон 2200 си тръгнаха уплашени. Характерът ще те накара да преминеш. Ако си позволил на Бог да закачи куката в сърцето ти и ако познаваш неговото Слово, ти ще преминеш през време на гонение и трудност. (2 ЛЕТ. 34). Йосия познаваше Бог от ранно детство. Той върши това, което е правилно в очите на Господа. Йосия започна да търси Бог, когато беше много млад. По онова време спиритистите имаха своите олтари в храма на Бог и имаше много високи места. (4 Царе 23:13-25). Библията казва, че нямаше нито преди, нито след него цар като Йосия, който даде цялото си сърце на Господа - реформация е да намериш Словото на Бог и да го приложиш в живота си. Гедеон първо се справи с греха на бащиният си дом. Ние трябва да излезем и да се обърнем от греховете на нашите родители. Ние трябва да се справим с високите места и да съборим идолите от живота си. Да бъдеш млад мъж или жена в поколението на Йосия, започва с изчистването на твоя дом. (Ис.Нав. 1:16.)

4. Поколението на Исус Навин са хора на покорство. Истинските мъже и жени на Господа са войни в неговата армия. Бъди бърз да се покоряваш.

5. Поколението На Исус Навин са хора на вяра. Исус Навин и Халев не обърнаха внимание на гигантите, защото те познаваха своя Бог. Когато познаваш Бог, ти не гледаш на обстоятелствата. Бог се движи в невидимото. Ние трябва да се научим да виждаме отговорите преди те да са дошли. Исус Навин и Халев стъпиха в невъзможното и с вяра и устояване те наследиха обещанията. Бог иска да ходим чрез вяра.

6. Поколението на Исус Навин и Халев са хора на офанзива. Ти трябва да умреш за себе си, за да се справиш с клопките на дявола - отхвърляне, неприемане, презрение от света.

7. Генерацията на Исус Навин е генерация на пробив.


Каталог: spisanie
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Благодат християнско тримесечно списание за търсещи читатели Лято 2007 Брой 2 (20)
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Наредба държавно първенство 2017 г. Деца, юноши, девойки, младежи
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Толерантност, приятелство, красота Организационен етап


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница