Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и естраница4/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.2. Обосновка на цената: резюме


Обосновката на цената на акциите се състои от следните части:  • Резюме, съдържащо се по-долу в настоящата точка 2.2.;

  • Разяснение на извършената оценка, съдържащо се в раздел VІІ на документа;

  • Систематизирана финансова информация за Дружеството, съдържаща се в раздел ІІІ на документа;

  • Източници на използваната при Обосновката на цената информация – съдържа се в точка 2.3. от документа.2.2.1. Търговият предложител е определил 14,00 лв. (Предлаганата цена) като по-висока от изчислената справедлива цена на акция, която е 13,59 лв. (Справедлива цена).
2.2.2. Стойността на акциите на Дружеството, изчислена съгласно всеки оценъчен метод и теглото на всеки метод при определяне на Справедливата цена са посочени в таблицата:
Табл.5
Използвани методи за определяне справедливата цена на акциите

на „Джерман – София” АД *


Метод

стойност на акция (лв.)

Тегло

Претеглена ст-ст на акция (лв.)

Нетна балансова стойност на активите

16.86

60%

10.12

Дисконтирани нетни парични потоци

8.69

40%

3.47

Справедлива цена съгласно чл.5 на Наредба №41 (в лв.)

100%

13.59

Ликвидационна стойност

 

9.76


* За разяснения относно извършената оценка на Справедливата цена, вж. раздел VІІ на настоящия документ.Цена на акциите на регулиран пазар за последните три месеца (в лв.)

0,00 лв.

Най-висока цена

0,00 лв.

Най-ниска цена

0,00 лв.

Среднопретеглена цена

0,00 лв.

Брой изтъргувани акции на регулиран пазар

0 бр.

Най-висока цена, платена от Предложителят през последните 6 месеца (в лв.)

12,00 лв.

Последна цена за акция, платена от Предложителят (в лв.)

7,00 лв.

Последна емисионна стойност за акция, платена от Предложителят (в лв.)

7,00 лв.

Справедлива цена съгласно чл.5 на Наредба №41 (в лв.)

13,59 лв.

Ликвидационна стойност на акция (в лв. )

9,76 лв.

Най-висока цена, платена от Предложителят през последните 6 месеца (в лв.)

12,00 лв.

Окончателна справедлива цена на акция, съгласно чл.150 ал.6 от ЗППЦК (в лв.)

13,59 лв.


Комисията за финансов надзор не е одобрила, нито отказала одобрение на справедливата цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в обосновката данни.
Обосновката на предлаганата цена („Обосновката” или” Оценката”) е извършена към 06.12.2012 г. като е взета под внимание и оценката на стойността на акция на „Джерман - София” АД по метода на ликвидационната стойност към 05.12.2012 г.

Оценката според методите, посочени в чл.5, ал.2 от Наредба № 41 е със срок на валидност до крайния срок за приемане на Търговото предложение.

Оценката на акциите на „Джерман - София” АД по метода на ликвидационната стойност е изготвена от „Явлена Импакт” ООД към 05.12.2012 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница